Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C22 and Q=S3×C2×C4

Direct product G=N×Q with N=C22 and Q=S3×C2×C4
dρLabelID
S3×C23×C496S3xC2^3xC4192,1511

Semidirect products G=N:Q with N=C22 and Q=S3×C2×C4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C22⋊(S3×C2×C4) = C2×C4×S4φ: S3×C2×C4/C2×C4S3 ⊆ Aut C2224C2^2:(S3xC2xC4)192,1469
C222(S3×C2×C4) = C4×S3×D4φ: S3×C2×C4/C4×S3C2 ⊆ Aut C2248C2^2:2(S3xC2xC4)192,1103
C223(S3×C2×C4) = C2×Dic34D4φ: S3×C2×C4/C2×Dic3C2 ⊆ Aut C2296C2^2:3(S3xC2xC4)192,1044
C224(S3×C2×C4) = C2×C4×C3⋊D4φ: S3×C2×C4/C2×C12C2 ⊆ Aut C2296C2^2:4(S3xC2xC4)192,1347
C225(S3×C2×C4) = C2×S3×C22⋊C4φ: S3×C2×C4/C22×S3C2 ⊆ Aut C2248C2^2:5(S3xC2xC4)192,1043

Non-split extensions G=N.Q with N=C22 and Q=S3×C2×C4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C22.1(S3×C2×C4) = C4×D42S3φ: S3×C2×C4/C4×S3C2 ⊆ Aut C2296C2^2.1(S3xC2xC4)192,1095
C22.2(S3×C2×C4) = C4213D6φ: S3×C2×C4/C4×S3C2 ⊆ Aut C2248C2^2.2(S3xC2xC4)192,1104
C22.3(S3×C2×C4) = C42.108D6φ: S3×C2×C4/C4×S3C2 ⊆ Aut C2296C2^2.3(S3xC2xC4)192,1105
C22.4(S3×C2×C4) = S3×C8○D4φ: S3×C2×C4/C4×S3C2 ⊆ Aut C22484C2^2.4(S3xC2xC4)192,1308
C22.5(S3×C2×C4) = M4(2)⋊28D6φ: S3×C2×C4/C4×S3C2 ⊆ Aut C22484C2^2.5(S3xC2xC4)192,1309
C22.6(S3×C2×C4) = C42.188D6φ: S3×C2×C4/C2×Dic3C2 ⊆ Aut C2296C2^2.6(S3xC2xC4)192,1081
C22.7(S3×C2×C4) = C42.91D6φ: S3×C2×C4/C2×Dic3C2 ⊆ Aut C2296C2^2.7(S3xC2xC4)192,1082
C22.8(S3×C2×C4) = C2×D12.C4φ: S3×C2×C4/C2×Dic3C2 ⊆ Aut C2296C2^2.8(S3xC2xC4)192,1303
C22.9(S3×C2×C4) = C4×C4○D12φ: S3×C2×C4/C2×C12C2 ⊆ Aut C2296C2^2.9(S3xC2xC4)192,1033
C22.10(S3×C2×C4) = C6.82+ 1+4φ: S3×C2×C4/C2×C12C2 ⊆ Aut C2296C2^2.10(S3xC2xC4)192,1063
C22.11(S3×C2×C4) = C2×C8○D12φ: S3×C2×C4/C2×C12C2 ⊆ Aut C2296C2^2.11(S3xC2xC4)192,1297
C22.12(S3×C2×C4) = C23⋊C45S3φ: S3×C2×C4/C22×S3C2 ⊆ Aut C22488-C2^2.12(S3xC2xC4)192,299
C22.13(S3×C2×C4) = S3×C23⋊C4φ: S3×C2×C4/C22×S3C2 ⊆ Aut C22248+C2^2.13(S3xC2xC4)192,302
C22.14(S3×C2×C4) = S3×C4.D4φ: S3×C2×C4/C22×S3C2 ⊆ Aut C22248+C2^2.14(S3xC2xC4)192,303
C22.15(S3×C2×C4) = M4(2).19D6φ: S3×C2×C4/C22×S3C2 ⊆ Aut C22488-C2^2.15(S3xC2xC4)192,304
C22.16(S3×C2×C4) = S3×C4.10D4φ: S3×C2×C4/C22×S3C2 ⊆ Aut C22488-C2^2.16(S3xC2xC4)192,309
C22.17(S3×C2×C4) = M4(2).21D6φ: S3×C2×C4/C22×S3C2 ⊆ Aut C22488+C2^2.17(S3xC2xC4)192,310
C22.18(S3×C2×C4) = C2×C23.6D6φ: S3×C2×C4/C22×S3C2 ⊆ Aut C2248C2^2.18(S3xC2xC4)192,513
C22.19(S3×C2×C4) = (C2×D12)⋊13C4φ: S3×C2×C4/C22×S3C2 ⊆ Aut C22484C2^2.19(S3xC2xC4)192,565
C22.20(S3×C2×C4) = C2×C12.46D4φ: S3×C2×C4/C22×S3C2 ⊆ Aut C2248C2^2.20(S3xC2xC4)192,689
C22.21(S3×C2×C4) = M4(2).31D6φ: S3×C2×C4/C22×S3C2 ⊆ Aut C22484C2^2.21(S3xC2xC4)192,691
C22.22(S3×C2×C4) = C2×C12.47D4φ: S3×C2×C4/C22×S3C2 ⊆ Aut C2296C2^2.22(S3xC2xC4)192,695
C22.23(S3×C2×C4) = C2×C23.16D6φ: S3×C2×C4/C22×S3C2 ⊆ Aut C2296C2^2.23(S3xC2xC4)192,1039
C22.24(S3×C2×C4) = C24.35D6φ: S3×C2×C4/C22×S3C2 ⊆ Aut C2248C2^2.24(S3xC2xC4)192,1045
C22.25(S3×C2×C4) = C42.87D6φ: S3×C2×C4/C22×S3C2 ⊆ Aut C2296C2^2.25(S3xC2xC4)192,1075
C22.26(S3×C2×C4) = S3×C42⋊C2φ: S3×C2×C4/C22×S3C2 ⊆ Aut C2248C2^2.26(S3xC2xC4)192,1079
C22.27(S3×C2×C4) = C429D6φ: S3×C2×C4/C22×S3C2 ⊆ Aut C2248C2^2.27(S3xC2xC4)192,1080
C22.28(S3×C2×C4) = M4(2)⋊26D6φ: S3×C2×C4/C22×S3C2 ⊆ Aut C22484C2^2.28(S3xC2xC4)192,1304
C22.29(S3×C2×C4) = Dic3.5C42central extension (φ=1)192C2^2.29(S3xC2xC4)192,207
C22.30(S3×C2×C4) = Dic3⋊C42central extension (φ=1)192C2^2.30(S3xC2xC4)192,208
C22.31(S3×C2×C4) = S3×C2.C42central extension (φ=1)96C2^2.31(S3xC2xC4)192,222
C22.32(S3×C2×C4) = D6⋊C42central extension (φ=1)96C2^2.32(S3xC2xC4)192,225
C22.33(S3×C2×C4) = C8×Dic6central extension (φ=1)192C2^2.33(S3xC2xC4)192,237
C22.34(S3×C2×C4) = S3×C4×C8central extension (φ=1)96C2^2.34(S3xC2xC4)192,243
C22.35(S3×C2×C4) = C42.282D6central extension (φ=1)96C2^2.35(S3xC2xC4)192,244
C22.36(S3×C2×C4) = C8×D12central extension (φ=1)96C2^2.36(S3xC2xC4)192,245
C22.37(S3×C2×C4) = C4×C8⋊S3central extension (φ=1)96C2^2.37(S3xC2xC4)192,246
C22.38(S3×C2×C4) = D6.C42central extension (φ=1)96C2^2.38(S3xC2xC4)192,248
C22.39(S3×C2×C4) = S3×C8⋊C4central extension (φ=1)96C2^2.39(S3xC2xC4)192,263
C22.40(S3×C2×C4) = Dic35M4(2)central extension (φ=1)96C2^2.40(S3xC2xC4)192,266
C22.41(S3×C2×C4) = D6.4C42central extension (φ=1)96C2^2.41(S3xC2xC4)192,267
C22.42(S3×C2×C4) = Dic3.5M4(2)central extension (φ=1)96C2^2.42(S3xC2xC4)192,277
C22.43(S3×C2×C4) = S3×C22⋊C8central extension (φ=1)48C2^2.43(S3xC2xC4)192,283
C22.44(S3×C2×C4) = C3⋊D4⋊C8central extension (φ=1)96C2^2.44(S3xC2xC4)192,284
C22.45(S3×C2×C4) = Dic6⋊C8central extension (φ=1)192C2^2.45(S3xC2xC4)192,389
C22.46(S3×C2×C4) = S3×C4⋊C8central extension (φ=1)96C2^2.46(S3xC2xC4)192,391
C22.47(S3×C2×C4) = C42.200D6central extension (φ=1)96C2^2.47(S3xC2xC4)192,392
C22.48(S3×C2×C4) = D12⋊C8central extension (φ=1)96C2^2.48(S3xC2xC4)192,393
C22.49(S3×C2×C4) = Dic3×C42central extension (φ=1)192C2^2.49(S3xC2xC4)192,489
C22.50(S3×C2×C4) = C4×Dic3⋊C4central extension (φ=1)192C2^2.50(S3xC2xC4)192,490
C22.51(S3×C2×C4) = C426Dic3central extension (φ=1)192C2^2.51(S3xC2xC4)192,491
C22.52(S3×C2×C4) = C4×C4⋊Dic3central extension (φ=1)192C2^2.52(S3xC2xC4)192,493
C22.53(S3×C2×C4) = C4×D6⋊C4central extension (φ=1)96C2^2.53(S3xC2xC4)192,497
C22.54(S3×C2×C4) = Dic3×C22⋊C4central extension (φ=1)96C2^2.54(S3xC2xC4)192,500
C22.55(S3×C2×C4) = Dic3×C4⋊C4central extension (φ=1)192C2^2.55(S3xC2xC4)192,533
C22.56(S3×C2×C4) = Dic3×C2×C8central extension (φ=1)192C2^2.56(S3xC2xC4)192,657
C22.57(S3×C2×C4) = C2×Dic3⋊C8central extension (φ=1)192C2^2.57(S3xC2xC4)192,658
C22.58(S3×C2×C4) = C2×C24⋊C4central extension (φ=1)192C2^2.58(S3xC2xC4)192,659
C22.59(S3×C2×C4) = C12.12C42central extension (φ=1)96C2^2.59(S3xC2xC4)192,660
C22.60(S3×C2×C4) = C2×D6⋊C8central extension (φ=1)96C2^2.60(S3xC2xC4)192,667
C22.61(S3×C2×C4) = C8×C3⋊D4central extension (φ=1)96C2^2.61(S3xC2xC4)192,668
C22.62(S3×C2×C4) = Dic3×M4(2)central extension (φ=1)96C2^2.62(S3xC2xC4)192,676
C22.63(S3×C2×C4) = C12.7C42central extension (φ=1)96C2^2.63(S3xC2xC4)192,681
C22.64(S3×C2×C4) = C2×C6.C42central extension (φ=1)192C2^2.64(S3xC2xC4)192,767
C22.65(S3×C2×C4) = C4×C6.D4central extension (φ=1)96C2^2.65(S3xC2xC4)192,768
C22.66(S3×C2×C4) = C2×C4×Dic6central extension (φ=1)192C2^2.66(S3xC2xC4)192,1026
C22.67(S3×C2×C4) = S3×C2×C42central extension (φ=1)96C2^2.67(S3xC2xC4)192,1030
C22.68(S3×C2×C4) = C2×C422S3central extension (φ=1)96C2^2.68(S3xC2xC4)192,1031
C22.69(S3×C2×C4) = C2×C4×D12central extension (φ=1)96C2^2.69(S3xC2xC4)192,1032
C22.70(S3×C2×C4) = C2×Dic6⋊C4central extension (φ=1)192C2^2.70(S3xC2xC4)192,1055
C22.71(S3×C2×C4) = C2×S3×C4⋊C4central extension (φ=1)96C2^2.71(S3xC2xC4)192,1060
C22.72(S3×C2×C4) = C2×C4⋊C47S3central extension (φ=1)96C2^2.72(S3xC2xC4)192,1061
C22.73(S3×C2×C4) = C2×Dic35D4central extension (φ=1)96C2^2.73(S3xC2xC4)192,1062
C22.74(S3×C2×C4) = S3×C22×C8central extension (φ=1)96C2^2.74(S3xC2xC4)192,1295
C22.75(S3×C2×C4) = C22×C8⋊S3central extension (φ=1)96C2^2.75(S3xC2xC4)192,1296
C22.76(S3×C2×C4) = C2×S3×M4(2)central extension (φ=1)48C2^2.76(S3xC2xC4)192,1302
C22.77(S3×C2×C4) = Dic3×C22×C4central extension (φ=1)192C2^2.77(S3xC2xC4)192,1341
C22.78(S3×C2×C4) = C22×Dic3⋊C4central extension (φ=1)192C2^2.78(S3xC2xC4)192,1342
C22.79(S3×C2×C4) = C22×D6⋊C4central extension (φ=1)96C2^2.79(S3xC2xC4)192,1346
C22.80(S3×C2×C4) = (C2×C12)⋊Q8central stem extension (φ=1)192C2^2.80(S3xC2xC4)192,205
C22.81(S3×C2×C4) = C6.(C4×Q8)central stem extension (φ=1)192C2^2.81(S3xC2xC4)192,206
C22.82(S3×C2×C4) = C3⋊(C428C4)central stem extension (φ=1)192C2^2.82(S3xC2xC4)192,209
C22.83(S3×C2×C4) = C3⋊(C425C4)central stem extension (φ=1)192C2^2.83(S3xC2xC4)192,210
C22.84(S3×C2×C4) = C6.(C4×D4)central stem extension (φ=1)192C2^2.84(S3xC2xC4)192,211
C22.85(S3×C2×C4) = C2.(C4×D12)central stem extension (φ=1)192C2^2.85(S3xC2xC4)192,212
C22.86(S3×C2×C4) = C2.(C4×Dic6)central stem extension (φ=1)192C2^2.86(S3xC2xC4)192,213
C22.87(S3×C2×C4) = Dic3⋊C4⋊C4central stem extension (φ=1)192C2^2.87(S3xC2xC4)192,214
C22.88(S3×C2×C4) = C22.58(S3×D4)central stem extension (φ=1)96C2^2.88(S3xC2xC4)192,223
C22.89(S3×C2×C4) = (C2×C4)⋊9D12central stem extension (φ=1)96C2^2.89(S3xC2xC4)192,224
C22.90(S3×C2×C4) = D6⋊(C4⋊C4)central stem extension (φ=1)96C2^2.90(S3xC2xC4)192,226
C22.91(S3×C2×C4) = D6⋊C4⋊C4central stem extension (φ=1)96C2^2.91(S3xC2xC4)192,227
C22.92(S3×C2×C4) = D6⋊C45C4central stem extension (φ=1)96C2^2.92(S3xC2xC4)192,228
C22.93(S3×C2×C4) = D6⋊C43C4central stem extension (φ=1)96C2^2.93(S3xC2xC4)192,229
C22.94(S3×C2×C4) = C2412Q8central stem extension (φ=1)192C2^2.94(S3xC2xC4)192,238
C22.95(S3×C2×C4) = C86D12central stem extension (φ=1)96C2^2.95(S3xC2xC4)192,247
C22.96(S3×C2×C4) = C42.243D6central stem extension (φ=1)96C2^2.96(S3xC2xC4)192,249
C22.97(S3×C2×C4) = C24⋊Q8central stem extension (φ=1)192C2^2.97(S3xC2xC4)192,260
C22.98(S3×C2×C4) = C42.182D6central stem extension (φ=1)96C2^2.98(S3xC2xC4)192,264
C22.99(S3×C2×C4) = C89D12central stem extension (φ=1)96C2^2.99(S3xC2xC4)192,265
C22.100(S3×C2×C4) = C42.185D6central stem extension (φ=1)96C2^2.100(S3xC2xC4)192,268
C22.101(S3×C2×C4) = Dic3.M4(2)central stem extension (φ=1)96C2^2.101(S3xC2xC4)192,278
C22.102(S3×C2×C4) = C24⋊C4⋊C2central stem extension (φ=1)96C2^2.102(S3xC2xC4)192,279
C22.103(S3×C2×C4) = D6⋊M4(2)central stem extension (φ=1)48C2^2.103(S3xC2xC4)192,285
C22.104(S3×C2×C4) = D6⋊C8⋊C2central stem extension (φ=1)96C2^2.104(S3xC2xC4)192,286
C22.105(S3×C2×C4) = D62M4(2)central stem extension (φ=1)96C2^2.105(S3xC2xC4)192,287
C22.106(S3×C2×C4) = Dic3⋊M4(2)central stem extension (φ=1)96C2^2.106(S3xC2xC4)192,288
C22.107(S3×C2×C4) = C3⋊C826D4central stem extension (φ=1)96C2^2.107(S3xC2xC4)192,289
C22.108(S3×C2×C4) = C42.27D6central stem extension (φ=1)192C2^2.108(S3xC2xC4)192,387
C22.109(S3×C2×C4) = C42.198D6central stem extension (φ=1)192C2^2.109(S3xC2xC4)192,390
C22.110(S3×C2×C4) = C42.202D6central stem extension (φ=1)96C2^2.110(S3xC2xC4)192,394
C22.111(S3×C2×C4) = D63M4(2)central stem extension (φ=1)96C2^2.111(S3xC2xC4)192,395
C22.112(S3×C2×C4) = C12⋊M4(2)central stem extension (φ=1)96C2^2.112(S3xC2xC4)192,396
C22.113(S3×C2×C4) = C122M4(2)central stem extension (φ=1)96C2^2.113(S3xC2xC4)192,397
C22.114(S3×C2×C4) = C42.30D6central stem extension (φ=1)96C2^2.114(S3xC2xC4)192,398
C22.115(S3×C2×C4) = C42.31D6central stem extension (φ=1)96C2^2.115(S3xC2xC4)192,399
C22.116(S3×C2×C4) = C124(C4⋊C4)central stem extension (φ=1)192C2^2.116(S3xC2xC4)192,487
C22.117(S3×C2×C4) = (C2×Dic6)⋊7C4central stem extension (φ=1)192C2^2.117(S3xC2xC4)192,488
C22.118(S3×C2×C4) = (C2×C42).6S3central stem extension (φ=1)192C2^2.118(S3xC2xC4)192,492
C22.119(S3×C2×C4) = (C2×C4)⋊6D12central stem extension (φ=1)96C2^2.119(S3xC2xC4)192,498
C22.120(S3×C2×C4) = (C2×C42)⋊3S3central stem extension (φ=1)96C2^2.120(S3xC2xC4)192,499
C22.121(S3×C2×C4) = C24.55D6central stem extension (φ=1)96C2^2.121(S3xC2xC4)192,501
C22.122(S3×C2×C4) = C24.56D6central stem extension (φ=1)96C2^2.122(S3xC2xC4)192,502
C22.123(S3×C2×C4) = C24.14D6central stem extension (φ=1)96C2^2.123(S3xC2xC4)192,503
C22.124(S3×C2×C4) = C24.15D6central stem extension (φ=1)96C2^2.124(S3xC2xC4)192,504
C22.125(S3×C2×C4) = C24.57D6central stem extension (φ=1)96C2^2.125(S3xC2xC4)192,505
C22.126(S3×C2×C4) = C24.59D6central stem extension (φ=1)48C2^2.126(S3xC2xC4)192,514
C22.127(S3×C2×C4) = C24.23D6central stem extension (φ=1)96C2^2.127(S3xC2xC4)192,515
C22.128(S3×C2×C4) = C24.24D6central stem extension (φ=1)96C2^2.128(S3xC2xC4)192,516
C22.129(S3×C2×C4) = C24.60D6central stem extension (φ=1)96C2^2.129(S3xC2xC4)192,517
C22.130(S3×C2×C4) = C12⋊(C4⋊C4)central stem extension (φ=1)192C2^2.130(S3xC2xC4)192,531
C22.131(S3×C2×C4) = C4.(D6⋊C4)central stem extension (φ=1)192C2^2.131(S3xC2xC4)192,532
C22.132(S3×C2×C4) = (C4×Dic3)⋊8C4central stem extension (φ=1)192C2^2.132(S3xC2xC4)192,534
C22.133(S3×C2×C4) = Dic3⋊(C4⋊C4)central stem extension (φ=1)192C2^2.133(S3xC2xC4)192,535
C22.134(S3×C2×C4) = (C4×Dic3)⋊9C4central stem extension (φ=1)192C2^2.134(S3xC2xC4)192,536
C22.135(S3×C2×C4) = C6.67(C4×D4)central stem extension (φ=1)192C2^2.135(S3xC2xC4)192,537
C22.136(S3×C2×C4) = C4⋊(D6⋊C4)central stem extension (φ=1)96C2^2.136(S3xC2xC4)192,546
C22.137(S3×C2×C4) = (C2×D12)⋊10C4central stem extension (φ=1)96C2^2.137(S3xC2xC4)192,547
C22.138(S3×C2×C4) = D6⋊C46C4central stem extension (φ=1)96C2^2.138(S3xC2xC4)192,548
C22.139(S3×C2×C4) = D6⋊C47C4central stem extension (φ=1)96C2^2.139(S3xC2xC4)192,549
C22.140(S3×C2×C4) = Dic3⋊C8⋊C2central stem extension (φ=1)96C2^2.140(S3xC2xC4)192,661
C22.141(S3×C2×C4) = (C22×C8)⋊7S3central stem extension (φ=1)96C2^2.141(S3xC2xC4)192,669
C22.142(S3×C2×C4) = C2433D4central stem extension (φ=1)96C2^2.142(S3xC2xC4)192,670
C22.143(S3×C2×C4) = Dic34M4(2)central stem extension (φ=1)96C2^2.143(S3xC2xC4)192,677
C22.144(S3×C2×C4) = C12.88(C2×Q8)central stem extension (φ=1)96C2^2.144(S3xC2xC4)192,678
C22.145(S3×C2×C4) = D66M4(2)central stem extension (φ=1)48C2^2.145(S3xC2xC4)192,685
C22.146(S3×C2×C4) = C24⋊D4central stem extension (φ=1)96C2^2.146(S3xC2xC4)192,686
C22.147(S3×C2×C4) = C2421D4central stem extension (φ=1)96C2^2.147(S3xC2xC4)192,687
C22.148(S3×C2×C4) = D6⋊C840C2central stem extension (φ=1)96C2^2.148(S3xC2xC4)192,688
C22.149(S3×C2×C4) = C24.73D6central stem extension (φ=1)96C2^2.149(S3xC2xC4)192,769
C22.150(S3×C2×C4) = C24.76D6central stem extension (φ=1)96C2^2.150(S3xC2xC4)192,772

׿
×
𝔽