Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2×C6 and Q=C22×S3

Direct product G=N×Q with N=C2×C6 and Q=C22×S3
dρLabelID
S3×C23×C696S3xC2^3xC6288,1043

Semidirect products G=N:Q with N=C2×C6 and Q=C22×S3
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
(C2×C6)⋊(C22×S3) = C2×S3×S4φ: C22×S3/C2D6 ⊆ Aut C2×C6186+(C2xC6):(C2^2xS3)288,1028
(C2×C6)⋊2(C22×S3) = C2×C6×S4φ: C22×S3/C22S3 ⊆ Aut C2×C636(C2xC6):2(C2^2xS3)288,1033
(C2×C6)⋊3(C22×S3) = C22×C3⋊S4φ: C22×S3/C22S3 ⊆ Aut C2×C636(C2xC6):3(C2^2xS3)288,1034
(C2×C6)⋊4(C22×S3) = S32×D4φ: C22×S3/S3C22 ⊆ Aut C2×C6248+(C2xC6):4(C2^2xS3)288,958
(C2×C6)⋊5(C22×S3) = C2×Dic3⋊D6φ: C22×S3/C6C22 ⊆ Aut C2×C624(C2xC6):5(C2^2xS3)288,977
(C2×C6)⋊6(C22×S3) = C2×D4×C3⋊S3φ: C22×S3/C6C22 ⊆ Aut C2×C672(C2xC6):6(C2^2xS3)288,1007
(C2×C6)⋊7(C22×S3) = S3×C6×D4φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6):7(C2^2xS3)288,992
(C2×C6)⋊8(C22×S3) = C2×S3×C3⋊D4φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6):8(C2^2xS3)288,976
(C2×C6)⋊9(C22×S3) = S32×C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6):9(C2^2xS3)288,1040
(C2×C6)⋊10(C22×S3) = C2×C6×C3⋊D4φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6):10(C2^2xS3)288,1002
(C2×C6)⋊11(C22×S3) = C22×C327D4φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6):11(C2^2xS3)288,1017
(C2×C6)⋊12(C22×S3) = C24×C3⋊S3φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6):12(C2^2xS3)288,1044

Non-split extensions G=N.Q with N=C2×C6 and Q=C22×S3
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
(C2×C6).(C22×S3) = C22×C3.S4φ: C22×S3/C22S3 ⊆ Aut C2×C636(C2xC6).(C2^2xS3)288,835
(C2×C6).2(C22×S3) = Dic6.24D6φ: C22×S3/S3C22 ⊆ Aut C2×C6488-(C2xC6).2(C2^2xS3)288,957
(C2×C6).3(C22×S3) = S3×D42S3φ: C22×S3/S3C22 ⊆ Aut C2×C6488-(C2xC6).3(C2^2xS3)288,959
(C2×C6).4(C22×S3) = Dic612D6φ: C22×S3/S3C22 ⊆ Aut C2×C6248+(C2xC6).4(C2^2xS3)288,960
(C2×C6).5(C22×S3) = D1212D6φ: C22×S3/S3C22 ⊆ Aut C2×C6488-(C2xC6).5(C2^2xS3)288,961
(C2×C6).6(C22×S3) = D1213D6φ: C22×S3/S3C22 ⊆ Aut C2×C6248+(C2xC6).6(C2^2xS3)288,962
(C2×C6).7(C22×S3) = C2×D4×D9φ: C22×S3/C6C22 ⊆ Aut C2×C672(C2xC6).7(C2^2xS3)288,356
(C2×C6).8(C22×S3) = C2×D42D9φ: C22×S3/C6C22 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).8(C2^2xS3)288,357
(C2×C6).9(C22×S3) = C4○D4×D9φ: C22×S3/C6C22 ⊆ Aut C2×C6724(C2xC6).9(C2^2xS3)288,362
(C2×C6).10(C22×S3) = D48D18φ: C22×S3/C6C22 ⊆ Aut C2×C6724+(C2xC6).10(C2^2xS3)288,363
(C2×C6).11(C22×S3) = D4.10D18φ: C22×S3/C6C22 ⊆ Aut C2×C61444-(C2xC6).11(C2^2xS3)288,364
(C2×C6).12(C22×S3) = D12.33D6φ: C22×S3/C6C22 ⊆ Aut C2×C6484(C2xC6).12(C2^2xS3)288,945
(C2×C6).13(C22×S3) = D12.34D6φ: C22×S3/C6C22 ⊆ Aut C2×C6484-(C2xC6).13(C2^2xS3)288,946
(C2×C6).14(C22×S3) = D1223D6φ: C22×S3/C6C22 ⊆ Aut C2×C6244(C2xC6).14(C2^2xS3)288,954
(C2×C6).15(C22×S3) = D1227D6φ: C22×S3/C6C22 ⊆ Aut C2×C6244+(C2xC6).15(C2^2xS3)288,956
(C2×C6).16(C22×S3) = C3282+ 1+4φ: C22×S3/C6C22 ⊆ Aut C2×C672(C2xC6).16(C2^2xS3)288,1009
(C2×C6).17(C22×S3) = C4○D4×C3⋊S3φ: C22×S3/C6C22 ⊆ Aut C2×C672(C2xC6).17(C2^2xS3)288,1013
(C2×C6).18(C22×S3) = C62.154C23φ: C22×S3/C6C22 ⊆ Aut C2×C672(C2xC6).18(C2^2xS3)288,1014
(C2×C6).19(C22×S3) = C3292- 1+4φ: C22×S3/C6C22 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).19(C2^2xS3)288,1015
(C2×C6).20(C22×S3) = C6×D42S3φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).20(C2^2xS3)288,993
(C2×C6).21(C22×S3) = C3×D46D6φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C6244(C2xC6).21(C2^2xS3)288,994
(C2×C6).22(C22×S3) = C3×S3×C4○D4φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C6484(C2xC6).22(C2^2xS3)288,998
(C2×C6).23(C22×S3) = C3×D4○D12φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C6484(C2xC6).23(C2^2xS3)288,999
(C2×C6).24(C22×S3) = C3×Q8○D12φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C6484(C2xC6).24(C2^2xS3)288,1000
(C2×C6).25(C22×S3) = C62.6C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).25(C2^2xS3)288,484
(C2×C6).26(C22×S3) = Dic35Dic6φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).26(C2^2xS3)288,485
(C2×C6).27(C22×S3) = C62.8C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).27(C2^2xS3)288,486
(C2×C6).28(C22×S3) = C62.9C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).28(C2^2xS3)288,487
(C2×C6).29(C22×S3) = C62.10C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).29(C2^2xS3)288,488
(C2×C6).30(C22×S3) = C62.11C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).30(C2^2xS3)288,489
(C2×C6).31(C22×S3) = Dic3×Dic6φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).31(C2^2xS3)288,490
(C2×C6).32(C22×S3) = C62.13C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).32(C2^2xS3)288,491
(C2×C6).33(C22×S3) = Dic36Dic6φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).33(C2^2xS3)288,492
(C2×C6).34(C22×S3) = Dic3.Dic6φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).34(C2^2xS3)288,493
(C2×C6).35(C22×S3) = C62.16C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).35(C2^2xS3)288,494
(C2×C6).36(C22×S3) = C62.17C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).36(C2^2xS3)288,495
(C2×C6).37(C22×S3) = C62.18C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).37(C2^2xS3)288,496
(C2×C6).38(C22×S3) = C62.19C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).38(C2^2xS3)288,497
(C2×C6).39(C22×S3) = C62.20C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).39(C2^2xS3)288,498
(C2×C6).40(C22×S3) = D6⋊Dic6φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).40(C2^2xS3)288,499
(C2×C6).41(C22×S3) = Dic3.D12φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).41(C2^2xS3)288,500
(C2×C6).42(C22×S3) = C62.23C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).42(C2^2xS3)288,501
(C2×C6).43(C22×S3) = C62.24C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).43(C2^2xS3)288,502
(C2×C6).44(C22×S3) = C62.25C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).44(C2^2xS3)288,503
(C2×C6).45(C22×S3) = D66Dic6φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).45(C2^2xS3)288,504
(C2×C6).46(C22×S3) = D67Dic6φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).46(C2^2xS3)288,505
(C2×C6).47(C22×S3) = C62.28C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).47(C2^2xS3)288,506
(C2×C6).48(C22×S3) = C62.29C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).48(C2^2xS3)288,507
(C2×C6).49(C22×S3) = C12.27D12φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).49(C2^2xS3)288,508
(C2×C6).50(C22×S3) = C62.31C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).50(C2^2xS3)288,509
(C2×C6).51(C22×S3) = C62.32C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).51(C2^2xS3)288,510
(C2×C6).52(C22×S3) = C62.33C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).52(C2^2xS3)288,511
(C2×C6).53(C22×S3) = C12.28D12φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).53(C2^2xS3)288,512
(C2×C6).54(C22×S3) = C62.35C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).54(C2^2xS3)288,513
(C2×C6).55(C22×S3) = Dic3⋊Dic6φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).55(C2^2xS3)288,514
(C2×C6).56(C22×S3) = C62.37C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).56(C2^2xS3)288,515
(C2×C6).57(C22×S3) = C62.38C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).57(C2^2xS3)288,516
(C2×C6).58(C22×S3) = C62.39C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).58(C2^2xS3)288,517
(C2×C6).59(C22×S3) = C62.40C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).59(C2^2xS3)288,518
(C2×C6).60(C22×S3) = C12.30D12φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).60(C2^2xS3)288,519
(C2×C6).61(C22×S3) = C62.42C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).61(C2^2xS3)288,520
(C2×C6).62(C22×S3) = C62.43C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).62(C2^2xS3)288,521
(C2×C6).63(C22×S3) = C62.44C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).63(C2^2xS3)288,522
(C2×C6).64(C22×S3) = C4×S3×Dic3φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).64(C2^2xS3)288,523
(C2×C6).65(C22×S3) = S3×Dic3⋊C4φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).65(C2^2xS3)288,524
(C2×C6).66(C22×S3) = C62.47C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).66(C2^2xS3)288,525
(C2×C6).67(C22×S3) = C62.48C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).67(C2^2xS3)288,526
(C2×C6).68(C22×S3) = C62.49C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).68(C2^2xS3)288,527
(C2×C6).69(C22×S3) = Dic34D12φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).69(C2^2xS3)288,528
(C2×C6).70(C22×S3) = C62.51C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).70(C2^2xS3)288,529
(C2×C6).71(C22×S3) = C4×C6.D6φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).71(C2^2xS3)288,530
(C2×C6).72(C22×S3) = C62.53C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).72(C2^2xS3)288,531
(C2×C6).73(C22×S3) = C62.54C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).73(C2^2xS3)288,532
(C2×C6).74(C22×S3) = C62.55C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).74(C2^2xS3)288,533
(C2×C6).75(C22×S3) = Dic3⋊D12φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).75(C2^2xS3)288,534
(C2×C6).76(C22×S3) = D61Dic6φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).76(C2^2xS3)288,535
(C2×C6).77(C22×S3) = C62.58C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).77(C2^2xS3)288,536
(C2×C6).78(C22×S3) = S3×C4⋊Dic3φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).78(C2^2xS3)288,537
(C2×C6).79(C22×S3) = D6.D12φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).79(C2^2xS3)288,538
(C2×C6).80(C22×S3) = D6.9D12φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).80(C2^2xS3)288,539
(C2×C6).81(C22×S3) = Dic3×D12φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).81(C2^2xS3)288,540
(C2×C6).82(C22×S3) = D62Dic6φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).82(C2^2xS3)288,541
(C2×C6).83(C22×S3) = Dic35D12φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).83(C2^2xS3)288,542
(C2×C6).84(C22×S3) = C62.65C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).84(C2^2xS3)288,543
(C2×C6).85(C22×S3) = D63Dic6φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).85(C2^2xS3)288,544
(C2×C6).86(C22×S3) = C62.67C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).86(C2^2xS3)288,545
(C2×C6).87(C22×S3) = D12⋊Dic3φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).87(C2^2xS3)288,546
(C2×C6).88(C22×S3) = D64Dic6φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).88(C2^2xS3)288,547
(C2×C6).89(C22×S3) = C62.70C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).89(C2^2xS3)288,548
(C2×C6).90(C22×S3) = C4×D6⋊S3φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).90(C2^2xS3)288,549
(C2×C6).91(C22×S3) = C62.72C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).91(C2^2xS3)288,550
(C2×C6).92(C22×S3) = C4×C3⋊D12φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).92(C2^2xS3)288,551
(C2×C6).93(C22×S3) = C62.74C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).93(C2^2xS3)288,552
(C2×C6).94(C22×S3) = C62.75C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).94(C2^2xS3)288,553
(C2×C6).95(C22×S3) = D6⋊D12φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).95(C2^2xS3)288,554
(C2×C6).96(C22×S3) = C62.77C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).96(C2^2xS3)288,555
(C2×C6).97(C22×S3) = D62D12φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).97(C2^2xS3)288,556
(C2×C6).98(C22×S3) = C127D12φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).98(C2^2xS3)288,557
(C2×C6).99(C22×S3) = Dic33D12φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).99(C2^2xS3)288,558
(C2×C6).100(C22×S3) = C12⋊D12φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).100(C2^2xS3)288,559
(C2×C6).101(C22×S3) = C62.82C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).101(C2^2xS3)288,560
(C2×C6).102(C22×S3) = C62.83C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).102(C2^2xS3)288,561
(C2×C6).103(C22×S3) = C62.84C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).103(C2^2xS3)288,562
(C2×C6).104(C22×S3) = C62.85C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).104(C2^2xS3)288,563
(C2×C6).105(C22×S3) = C122D12φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).105(C2^2xS3)288,564
(C2×C6).106(C22×S3) = C4×C322Q8φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).106(C2^2xS3)288,565
(C2×C6).107(C22×S3) = C123Dic6φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).107(C2^2xS3)288,566
(C2×C6).108(C22×S3) = C12⋊Dic6φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).108(C2^2xS3)288,567
(C2×C6).109(C22×S3) = S3×D6⋊C4φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).109(C2^2xS3)288,568
(C2×C6).110(C22×S3) = C62.91C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).110(C2^2xS3)288,569
(C2×C6).111(C22×S3) = D64D12φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).111(C2^2xS3)288,570
(C2×C6).112(C22×S3) = D65D12φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).112(C2^2xS3)288,571
(C2×C6).113(C22×S3) = C62.94C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).113(C2^2xS3)288,600
(C2×C6).114(C22×S3) = C62.95C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).114(C2^2xS3)288,601
(C2×C6).115(C22×S3) = C2×Dic32φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).115(C2^2xS3)288,602
(C2×C6).116(C22×S3) = C62.97C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).116(C2^2xS3)288,603
(C2×C6).117(C22×S3) = C62.98C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).117(C2^2xS3)288,604
(C2×C6).118(C22×S3) = C62.99C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).118(C2^2xS3)288,605
(C2×C6).119(C22×S3) = C62.100C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).119(C2^2xS3)288,606
(C2×C6).120(C22×S3) = C62.101C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).120(C2^2xS3)288,607
(C2×C6).121(C22×S3) = C2×D6⋊Dic3φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).121(C2^2xS3)288,608
(C2×C6).122(C22×S3) = C62.56D4φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).122(C2^2xS3)288,609
(C2×C6).123(C22×S3) = C62.57D4φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).123(C2^2xS3)288,610
(C2×C6).124(C22×S3) = C2×C6.D12φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).124(C2^2xS3)288,611
(C2×C6).125(C22×S3) = C623Q8φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).125(C2^2xS3)288,612
(C2×C6).126(C22×S3) = C2×Dic3⋊Dic3φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).126(C2^2xS3)288,613
(C2×C6).127(C22×S3) = C62.60D4φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).127(C2^2xS3)288,614
(C2×C6).128(C22×S3) = C2×C62.C22φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).128(C2^2xS3)288,615
(C2×C6).129(C22×S3) = S3×C6.D4φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).129(C2^2xS3)288,616
(C2×C6).130(C22×S3) = C62.111C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).130(C2^2xS3)288,617
(C2×C6).131(C22×S3) = C62.112C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).131(C2^2xS3)288,618
(C2×C6).132(C22×S3) = C62.113C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).132(C2^2xS3)288,619
(C2×C6).133(C22×S3) = Dic3×C3⋊D4φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).133(C2^2xS3)288,620
(C2×C6).134(C22×S3) = C62.115C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).134(C2^2xS3)288,621
(C2×C6).135(C22×S3) = C62.116C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C624(C2xC6).135(C2^2xS3)288,622
(C2×C6).136(C22×S3) = C62.117C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).136(C2^2xS3)288,623
(C2×C6).137(C22×S3) = C624D4φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).137(C2^2xS3)288,624
(C2×C6).138(C22×S3) = C625D4φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).138(C2^2xS3)288,625
(C2×C6).139(C22×S3) = C626D4φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).139(C2^2xS3)288,626
(C2×C6).140(C22×S3) = C62.121C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).140(C2^2xS3)288,627
(C2×C6).141(C22×S3) = C627D4φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).141(C2^2xS3)288,628
(C2×C6).142(C22×S3) = C628D4φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C624(C2xC6).142(C2^2xS3)288,629
(C2×C6).143(C22×S3) = C624Q8φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).143(C2^2xS3)288,630
(C2×C6).144(C22×S3) = C62.125C23φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).144(C2^2xS3)288,631
(C2×C6).145(C22×S3) = C2×S3×Dic6φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).145(C2^2xS3)288,942
(C2×C6).146(C22×S3) = C2×D125S3φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).146(C2^2xS3)288,943
(C2×C6).147(C22×S3) = C2×D12⋊S3φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).147(C2^2xS3)288,944
(C2×C6).148(C22×S3) = C2×Dic3.D6φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).148(C2^2xS3)288,947
(C2×C6).149(C22×S3) = C2×D6.D6φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).149(C2^2xS3)288,948
(C2×C6).150(C22×S3) = C2×D6.6D6φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).150(C2^2xS3)288,949
(C2×C6).151(C22×S3) = S32×C2×C4φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).151(C2^2xS3)288,950
(C2×C6).152(C22×S3) = C2×S3×D12φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).152(C2^2xS3)288,951
(C2×C6).153(C22×S3) = C2×D6⋊D6φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).153(C2^2xS3)288,952
(C2×C6).154(C22×S3) = S3×C4○D12φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C6484(C2xC6).154(C2^2xS3)288,953
(C2×C6).155(C22×S3) = D1224D6φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C6484(C2xC6).155(C2^2xS3)288,955
(C2×C6).156(C22×S3) = C22×S3×Dic3φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).156(C2^2xS3)288,969
(C2×C6).157(C22×S3) = C2×D6.3D6φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).157(C2^2xS3)288,970
(C2×C6).158(C22×S3) = C2×D6.4D6φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).158(C2^2xS3)288,971
(C2×C6).159(C22×S3) = C22×C6.D6φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).159(C2^2xS3)288,972
(C2×C6).160(C22×S3) = C22×D6⋊S3φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).160(C2^2xS3)288,973
(C2×C6).161(C22×S3) = C22×C3⋊D12φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).161(C2^2xS3)288,974
(C2×C6).162(C22×S3) = C22×C322Q8φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).162(C2^2xS3)288,975
(C2×C6).163(C22×S3) = C32⋊2+ 1+4φ: C22×S3/D6C2 ⊆ Aut C2×C6244(C2xC6).163(C2^2xS3)288,978
(C2×C6).164(C22×S3) = C6×C4○D12φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).164(C2^2xS3)288,991
(C2×C6).165(C22×S3) = C3×Q8.15D6φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6484(C2xC6).165(C2^2xS3)288,997
(C2×C6).166(C22×S3) = C4×Dic18φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6288(C2xC6).166(C2^2xS3)288,78
(C2×C6).167(C22×S3) = C362Q8φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6288(C2xC6).167(C2^2xS3)288,79
(C2×C6).168(C22×S3) = C36.6Q8φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6288(C2xC6).168(C2^2xS3)288,80
(C2×C6).169(C22×S3) = C42×D9φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).169(C2^2xS3)288,81
(C2×C6).170(C22×S3) = C422D9φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).170(C2^2xS3)288,82
(C2×C6).171(C22×S3) = C4×D36φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).171(C2^2xS3)288,83
(C2×C6).172(C22×S3) = C426D9φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).172(C2^2xS3)288,84
(C2×C6).173(C22×S3) = C427D9φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).173(C2^2xS3)288,85
(C2×C6).174(C22×S3) = C423D9φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).174(C2^2xS3)288,86
(C2×C6).175(C22×S3) = C23.16D18φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).175(C2^2xS3)288,87
(C2×C6).176(C22×S3) = C222Dic18φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).176(C2^2xS3)288,88
(C2×C6).177(C22×S3) = C23.8D18φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).177(C2^2xS3)288,89
(C2×C6).178(C22×S3) = C22⋊C4×D9φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C672(C2xC6).178(C2^2xS3)288,90
(C2×C6).179(C22×S3) = Dic94D4φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).179(C2^2xS3)288,91
(C2×C6).180(C22×S3) = C223D36φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C672(C2xC6).180(C2^2xS3)288,92
(C2×C6).181(C22×S3) = C23.9D18φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).181(C2^2xS3)288,93
(C2×C6).182(C22×S3) = D18⋊D4φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).182(C2^2xS3)288,94
(C2×C6).183(C22×S3) = Dic9.D4φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).183(C2^2xS3)288,95
(C2×C6).184(C22×S3) = C22.4D36φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).184(C2^2xS3)288,96
(C2×C6).185(C22×S3) = Dic93Q8φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6288(C2xC6).185(C2^2xS3)288,97
(C2×C6).186(C22×S3) = C36⋊Q8φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6288(C2xC6).186(C2^2xS3)288,98
(C2×C6).187(C22×S3) = Dic9.Q8φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6288(C2xC6).187(C2^2xS3)288,99
(C2×C6).188(C22×S3) = C36.3Q8φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6288(C2xC6).188(C2^2xS3)288,100
(C2×C6).189(C22×S3) = C4⋊C4×D9φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).189(C2^2xS3)288,101
(C2×C6).190(C22×S3) = C4⋊C47D9φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).190(C2^2xS3)288,102
(C2×C6).191(C22×S3) = D36⋊C4φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).191(C2^2xS3)288,103
(C2×C6).192(C22×S3) = D18.D4φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).192(C2^2xS3)288,104
(C2×C6).193(C22×S3) = C4⋊D36φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).193(C2^2xS3)288,105
(C2×C6).194(C22×S3) = D18⋊Q8φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).194(C2^2xS3)288,106
(C2×C6).195(C22×S3) = D182Q8φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).195(C2^2xS3)288,107
(C2×C6).196(C22×S3) = C4⋊C4⋊D9φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).196(C2^2xS3)288,108
(C2×C6).197(C22×S3) = C2×C4×Dic9φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6288(C2xC6).197(C2^2xS3)288,132
(C2×C6).198(C22×S3) = C2×Dic9⋊C4φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6288(C2xC6).198(C2^2xS3)288,133
(C2×C6).199(C22×S3) = C36.49D4φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).199(C2^2xS3)288,134
(C2×C6).200(C22×S3) = C2×C4⋊Dic9φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6288(C2xC6).200(C2^2xS3)288,135
(C2×C6).201(C22×S3) = C23.26D18φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).201(C2^2xS3)288,136
(C2×C6).202(C22×S3) = C2×D18⋊C4φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).202(C2^2xS3)288,137
(C2×C6).203(C22×S3) = C4×C9⋊D4φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).203(C2^2xS3)288,138
(C2×C6).204(C22×S3) = C23.28D18φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).204(C2^2xS3)288,139
(C2×C6).205(C22×S3) = C367D4φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).205(C2^2xS3)288,140
(C2×C6).206(C22×S3) = D4×Dic9φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).206(C2^2xS3)288,144
(C2×C6).207(C22×S3) = C23.23D18φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).207(C2^2xS3)288,145
(C2×C6).208(C22×S3) = C36.17D4φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).208(C2^2xS3)288,146
(C2×C6).209(C22×S3) = C232D18φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C672(C2xC6).209(C2^2xS3)288,147
(C2×C6).210(C22×S3) = C362D4φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).210(C2^2xS3)288,148
(C2×C6).211(C22×S3) = Dic9⋊D4φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).211(C2^2xS3)288,149
(C2×C6).212(C22×S3) = C36⋊D4φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).212(C2^2xS3)288,150
(C2×C6).213(C22×S3) = Dic9⋊Q8φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6288(C2xC6).213(C2^2xS3)288,154
(C2×C6).214(C22×S3) = Q8×Dic9φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6288(C2xC6).214(C2^2xS3)288,155
(C2×C6).215(C22×S3) = D183Q8φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).215(C2^2xS3)288,156
(C2×C6).216(C22×S3) = C36.23D4φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).216(C2^2xS3)288,157
(C2×C6).217(C22×S3) = C2×C18.D4φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).217(C2^2xS3)288,162
(C2×C6).218(C22×S3) = C244D9φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C672(C2xC6).218(C2^2xS3)288,163
(C2×C6).219(C22×S3) = C22×Dic18φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6288(C2xC6).219(C2^2xS3)288,352
(C2×C6).220(C22×S3) = C22×C4×D9φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).220(C2^2xS3)288,353
(C2×C6).221(C22×S3) = C22×D36φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).221(C2^2xS3)288,354
(C2×C6).222(C22×S3) = C2×D365C2φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).222(C2^2xS3)288,355
(C2×C6).223(C22×S3) = D46D18φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6724(C2xC6).223(C2^2xS3)288,358
(C2×C6).224(C22×S3) = C2×Q8×D9φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).224(C2^2xS3)288,359
(C2×C6).225(C22×S3) = C2×Q83D9φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).225(C2^2xS3)288,360
(C2×C6).226(C22×S3) = Q8.15D18φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C61444(C2xC6).226(C2^2xS3)288,361
(C2×C6).227(C22×S3) = C23×Dic9φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6288(C2xC6).227(C2^2xS3)288,365
(C2×C6).228(C22×S3) = C22×C9⋊D4φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).228(C2^2xS3)288,366
(C2×C6).229(C22×S3) = C4×C324Q8φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6288(C2xC6).229(C2^2xS3)288,725
(C2×C6).230(C22×S3) = C126Dic6φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6288(C2xC6).230(C2^2xS3)288,726
(C2×C6).231(C22×S3) = C12.25Dic6φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6288(C2xC6).231(C2^2xS3)288,727
(C2×C6).232(C22×S3) = C42×C3⋊S3φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).232(C2^2xS3)288,728
(C2×C6).233(C22×S3) = C12216C2φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).233(C2^2xS3)288,729
(C2×C6).234(C22×S3) = C4×C12⋊S3φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).234(C2^2xS3)288,730
(C2×C6).235(C22×S3) = C124D12φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).235(C2^2xS3)288,731
(C2×C6).236(C22×S3) = C1226C2φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).236(C2^2xS3)288,732
(C2×C6).237(C22×S3) = C1222C2φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).237(C2^2xS3)288,733
(C2×C6).238(C22×S3) = C62.221C23φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).238(C2^2xS3)288,734
(C2×C6).239(C22×S3) = C626Q8φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).239(C2^2xS3)288,735
(C2×C6).240(C22×S3) = C62.223C23φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).240(C2^2xS3)288,736
(C2×C6).241(C22×S3) = C22⋊C4×C3⋊S3φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C672(C2xC6).241(C2^2xS3)288,737
(C2×C6).242(C22×S3) = C62.225C23φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).242(C2^2xS3)288,738
(C2×C6).243(C22×S3) = C6212D4φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C672(C2xC6).243(C2^2xS3)288,739
(C2×C6).244(C22×S3) = C62.227C23φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).244(C2^2xS3)288,740
(C2×C6).245(C22×S3) = C62.228C23φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).245(C2^2xS3)288,741
(C2×C6).246(C22×S3) = C62.229C23φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).246(C2^2xS3)288,742
(C2×C6).247(C22×S3) = C62.69D4φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).247(C2^2xS3)288,743
(C2×C6).248(C22×S3) = C62.231C23φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6288(C2xC6).248(C2^2xS3)288,744
(C2×C6).249(C22×S3) = C122Dic6φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6288(C2xC6).249(C2^2xS3)288,745
(C2×C6).250(C22×S3) = C62.233C23φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6288(C2xC6).250(C2^2xS3)288,746
(C2×C6).251(C22×S3) = C62.234C23φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6288(C2xC6).251(C2^2xS3)288,747
(C2×C6).252(C22×S3) = C4⋊C4×C3⋊S3φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).252(C2^2xS3)288,748
(C2×C6).253(C22×S3) = C62.236C23φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).253(C2^2xS3)288,749
(C2×C6).254(C22×S3) = C62.237C23φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).254(C2^2xS3)288,750
(C2×C6).255(C22×S3) = C62.238C23φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).255(C2^2xS3)288,751
(C2×C6).256(C22×S3) = C123D12φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).256(C2^2xS3)288,752
(C2×C6).257(C22×S3) = C62.240C23φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).257(C2^2xS3)288,753
(C2×C6).258(C22×S3) = C12.31D12φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).258(C2^2xS3)288,754
(C2×C6).259(C22×S3) = C62.242C23φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).259(C2^2xS3)288,755
(C2×C6).260(C22×S3) = C2×C4×C3⋊Dic3φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6288(C2xC6).260(C2^2xS3)288,779
(C2×C6).261(C22×S3) = C2×C6.Dic6φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6288(C2xC6).261(C2^2xS3)288,780
(C2×C6).262(C22×S3) = C6210Q8φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).262(C2^2xS3)288,781
(C2×C6).263(C22×S3) = C2×C12⋊Dic3φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6288(C2xC6).263(C2^2xS3)288,782
(C2×C6).264(C22×S3) = C62.247C23φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).264(C2^2xS3)288,783
(C2×C6).265(C22×S3) = C2×C6.11D12φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).265(C2^2xS3)288,784
(C2×C6).266(C22×S3) = C4×C327D4φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).266(C2^2xS3)288,785
(C2×C6).267(C22×S3) = C62.129D4φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).267(C2^2xS3)288,786
(C2×C6).268(C22×S3) = C6219D4φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).268(C2^2xS3)288,787
(C2×C6).269(C22×S3) = D4×C3⋊Dic3φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).269(C2^2xS3)288,791
(C2×C6).270(C22×S3) = C62.72D4φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).270(C2^2xS3)288,792
(C2×C6).271(C22×S3) = C62.254C23φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).271(C2^2xS3)288,793
(C2×C6).272(C22×S3) = C6213D4φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C672(C2xC6).272(C2^2xS3)288,794
(C2×C6).273(C22×S3) = C62.256C23φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).273(C2^2xS3)288,795
(C2×C6).274(C22×S3) = C6214D4φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).274(C2^2xS3)288,796
(C2×C6).275(C22×S3) = C62.258C23φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).275(C2^2xS3)288,797
(C2×C6).276(C22×S3) = C62.259C23φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6288(C2xC6).276(C2^2xS3)288,801
(C2×C6).277(C22×S3) = Q8×C3⋊Dic3φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6288(C2xC6).277(C2^2xS3)288,802
(C2×C6).278(C22×S3) = C62.261C23φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).278(C2^2xS3)288,803
(C2×C6).279(C22×S3) = C62.262C23φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).279(C2^2xS3)288,804
(C2×C6).280(C22×S3) = C2×C625C4φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).280(C2^2xS3)288,809
(C2×C6).281(C22×S3) = C6224D4φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C672(C2xC6).281(C2^2xS3)288,810
(C2×C6).282(C22×S3) = C24×D9φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).282(C2^2xS3)288,839
(C2×C6).283(C22×S3) = C22×C324Q8φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6288(C2xC6).283(C2^2xS3)288,1003
(C2×C6).284(C22×S3) = C22×C4×C3⋊S3φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).284(C2^2xS3)288,1004
(C2×C6).285(C22×S3) = C22×C12⋊S3φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).285(C2^2xS3)288,1005
(C2×C6).286(C22×S3) = C2×C12.59D6φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).286(C2^2xS3)288,1006
(C2×C6).287(C22×S3) = C2×C12.D6φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).287(C2^2xS3)288,1008
(C2×C6).288(C22×S3) = C2×Q8×C3⋊S3φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).288(C2^2xS3)288,1010
(C2×C6).289(C22×S3) = C2×C12.26D6φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).289(C2^2xS3)288,1011
(C2×C6).290(C22×S3) = C3272- 1+4φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).290(C2^2xS3)288,1012
(C2×C6).291(C22×S3) = C23×C3⋊Dic3φ: C22×S3/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6288(C2xC6).291(C2^2xS3)288,1016
(C2×C6).292(C22×S3) = C12×Dic6central extension (φ=1)96(C2xC6).292(C2^2xS3)288,639
(C2×C6).293(C22×S3) = C3×C122Q8central extension (φ=1)96(C2xC6).293(C2^2xS3)288,640
(C2×C6).294(C22×S3) = C3×C12.6Q8central extension (φ=1)96(C2xC6).294(C2^2xS3)288,641
(C2×C6).295(C22×S3) = S3×C4×C12central extension (φ=1)96(C2xC6).295(C2^2xS3)288,642
(C2×C6).296(C22×S3) = C3×C422S3central extension (φ=1)96(C2xC6).296(C2^2xS3)288,643
(C2×C6).297(C22×S3) = C12×D12central extension (φ=1)96(C2xC6).297(C2^2xS3)288,644
(C2×C6).298(C22×S3) = C3×C4⋊D12central extension (φ=1)96(C2xC6).298(C2^2xS3)288,645
(C2×C6).299(C22×S3) = C3×C427S3central extension (φ=1)96(C2xC6).299(C2^2xS3)288,646
(C2×C6).300(C22×S3) = C3×C423S3central extension (φ=1)96(C2xC6).300(C2^2xS3)288,647
(C2×C6).301(C22×S3) = C3×C23.16D6central extension (φ=1)48(C2xC6).301(C2^2xS3)288,648
(C2×C6).302(C22×S3) = C3×Dic3.D4central extension (φ=1)48(C2xC6).302(C2^2xS3)288,649
(C2×C6).303(C22×S3) = C3×C23.8D6central extension (φ=1)48(C2xC6).303(C2^2xS3)288,650
(C2×C6).304(C22×S3) = C3×S3×C22⋊C4central extension (φ=1)48(C2xC6).304(C2^2xS3)288,651
(C2×C6).305(C22×S3) = C3×Dic34D4central extension (φ=1)48(C2xC6).305(C2^2xS3)288,652
(C2×C6).306(C22×S3) = C3×D6⋊D4central extension (φ=1)48(C2xC6).306(C2^2xS3)288,653
(C2×C6).307(C22×S3) = C3×C23.9D6central extension (φ=1)48(C2xC6).307(C2^2xS3)288,654
(C2×C6).308(C22×S3) = C3×Dic3⋊D4central extension (φ=1)48(C2xC6).308(C2^2xS3)288,655
(C2×C6).309(C22×S3) = C3×C23.11D6central extension (φ=1)48(C2xC6).309(C2^2xS3)288,656
(C2×C6).310(C22×S3) = C3×C23.21D6central extension (φ=1)48(C2xC6).310(C2^2xS3)288,657
(C2×C6).311(C22×S3) = C3×Dic6⋊C4central extension (φ=1)96(C2xC6).311(C2^2xS3)288,658
(C2×C6).312(C22×S3) = C3×C12⋊Q8central extension (φ=1)96(C2xC6).312(C2^2xS3)288,659
(C2×C6).313(C22×S3) = C3×Dic3.Q8central extension (φ=1)96(C2xC6).313(C2^2xS3)288,660
(C2×C6).314(C22×S3) = C3×C4.Dic6central extension (φ=1)96(C2xC6).314(C2^2xS3)288,661
(C2×C6).315(C22×S3) = C3×S3×C4⋊C4central extension (φ=1)96(C2xC6).315(C2^2xS3)288,662
(C2×C6).316(C22×S3) = C3×C4⋊C47S3central extension (φ=1)96(C2xC6).316(C2^2xS3)288,663
(C2×C6).317(C22×S3) = C3×Dic35D4central extension (φ=1)96(C2xC6).317(C2^2xS3)288,664
(C2×C6).318(C22×S3) = C3×D6.D4central extension (φ=1)96(C2xC6).318(C2^2xS3)288,665
(C2×C6).319(C22×S3) = C3×C12⋊D4central extension (φ=1)96(C2xC6).319(C2^2xS3)288,666
(C2×C6).320(C22×S3) = C3×D6⋊Q8central extension (φ=1)96(C2xC6).320(C2^2xS3)288,667
(C2×C6).321(C22×S3) = C3×C4.D12central extension (φ=1)96(C2xC6).321(C2^2xS3)288,668
(C2×C6).322(C22×S3) = C3×C4⋊C4⋊S3central extension (φ=1)96(C2xC6).322(C2^2xS3)288,669
(C2×C6).323(C22×S3) = Dic3×C2×C12central extension (φ=1)96(C2xC6).323(C2^2xS3)288,693
(C2×C6).324(C22×S3) = C6×Dic3⋊C4central extension (φ=1)96(C2xC6).324(C2^2xS3)288,694
(C2×C6).325(C22×S3) = C3×C12.48D4central extension (φ=1)48(C2xC6).325(C2^2xS3)288,695
(C2×C6).326(C22×S3) = C6×C4⋊Dic3central extension (φ=1)96(C2xC6).326(C2^2xS3)288,696
(C2×C6).327(C22×S3) = C3×C23.26D6central extension (φ=1)48(C2xC6).327(C2^2xS3)288,697
(C2×C6).328(C22×S3) = C6×D6⋊C4central extension (φ=1)96(C2xC6).328(C2^2xS3)288,698
(C2×C6).329(C22×S3) = C12×C3⋊D4central extension (φ=1)48(C2xC6).329(C2^2xS3)288,699
(C2×C6).330(C22×S3) = C3×C23.28D6central extension (φ=1)48(C2xC6).330(C2^2xS3)288,700
(C2×C6).331(C22×S3) = C3×C127D4central extension (φ=1)48(C2xC6).331(C2^2xS3)288,701
(C2×C6).332(C22×S3) = C3×D4×Dic3central extension (φ=1)48(C2xC6).332(C2^2xS3)288,705
(C2×C6).333(C22×S3) = C3×C23.23D6central extension (φ=1)48(C2xC6).333(C2^2xS3)288,706
(C2×C6).334(C22×S3) = C3×C23.12D6central extension (φ=1)48(C2xC6).334(C2^2xS3)288,707
(C2×C6).335(C22×S3) = C3×C232D6central extension (φ=1)48(C2xC6).335(C2^2xS3)288,708
(C2×C6).336(C22×S3) = C3×D63D4central extension (φ=1)48(C2xC6).336(C2^2xS3)288,709
(C2×C6).337(C22×S3) = C3×C23.14D6central extension (φ=1)48(C2xC6).337(C2^2xS3)288,710
(C2×C6).338(C22×S3) = C3×C123D4central extension (φ=1)48(C2xC6).338(C2^2xS3)288,711
(C2×C6).339(C22×S3) = C3×Dic3⋊Q8central extension (φ=1)96(C2xC6).339(C2^2xS3)288,715
(C2×C6).340(C22×S3) = C3×Q8×Dic3central extension (φ=1)96(C2xC6).340(C2^2xS3)288,716
(C2×C6).341(C22×S3) = C3×D63Q8central extension (φ=1)96(C2xC6).341(C2^2xS3)288,717
(C2×C6).342(C22×S3) = C3×C12.23D4central extension (φ=1)96(C2xC6).342(C2^2xS3)288,718
(C2×C6).343(C22×S3) = C6×C6.D4central extension (φ=1)48(C2xC6).343(C2^2xS3)288,723
(C2×C6).344(C22×S3) = C3×C244S3central extension (φ=1)24(C2xC6).344(C2^2xS3)288,724
(C2×C6).345(C22×S3) = C2×C6×Dic6central extension (φ=1)96(C2xC6).345(C2^2xS3)288,988
(C2×C6).346(C22×S3) = S3×C22×C12central extension (φ=1)96(C2xC6).346(C2^2xS3)288,989
(C2×C6).347(C22×S3) = C2×C6×D12central extension (φ=1)96(C2xC6).347(C2^2xS3)288,990
(C2×C6).348(C22×S3) = S3×C6×Q8central extension (φ=1)96(C2xC6).348(C2^2xS3)288,995
(C2×C6).349(C22×S3) = C6×Q83S3central extension (φ=1)96(C2xC6).349(C2^2xS3)288,996
(C2×C6).350(C22×S3) = Dic3×C22×C6central extension (φ=1)96(C2xC6).350(C2^2xS3)288,1001

׿
×
𝔽