Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2×C6 and Q=C22×C6

Direct product G=N×Q with N=C2×C6 and Q=C22×C6
dρLabelID
C23×C62288C2^3xC6^2288,1045

Semidirect products G=N:Q with N=C2×C6 and Q=C22×C6
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
(C2×C6)⋊(C22×C6) = C22×S3×A4φ: C22×C6/C22C6 ⊆ Aut C2×C636(C2xC6):(C2^2xC6)288,1037
(C2×C6)⋊2(C22×C6) = S3×C6×D4φ: C22×C6/C6C22 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6):2(C2^2xC6)288,992
(C2×C6)⋊3(C22×C6) = A4×C22×C6φ: C22×C6/C23C3 ⊆ Aut C2×C672(C2xC6):3(C2^2xC6)288,1041
(C2×C6)⋊4(C22×C6) = D4×C62φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6):4(C2^2xC6)288,1019
(C2×C6)⋊5(C22×C6) = C2×C6×C3⋊D4φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6):5(C2^2xC6)288,1002
(C2×C6)⋊6(C22×C6) = S3×C23×C6φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6):6(C2^2xC6)288,1043

Non-split extensions G=N.Q with N=C2×C6 and Q=C22×C6
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
(C2×C6).1(C22×C6) = C6×D42S3φ: C22×C6/C6C22 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).1(C2^2xC6)288,993
(C2×C6).2(C22×C6) = C3×D46D6φ: C22×C6/C6C22 ⊆ Aut C2×C6244(C2xC6).2(C2^2xC6)288,994
(C2×C6).3(C22×C6) = C3×S3×C4○D4φ: C22×C6/C6C22 ⊆ Aut C2×C6484(C2xC6).3(C2^2xC6)288,998
(C2×C6).4(C22×C6) = C3×D4○D12φ: C22×C6/C6C22 ⊆ Aut C2×C6484(C2xC6).4(C2^2xC6)288,999
(C2×C6).5(C22×C6) = C3×Q8○D12φ: C22×C6/C6C22 ⊆ Aut C2×C6484(C2xC6).5(C2^2xC6)288,1000
(C2×C6).6(C22×C6) = C23×C3.A4φ: C22×C6/C23C3 ⊆ Aut C2×C672(C2xC6).6(C2^2xC6)288,837
(C2×C6).7(C22×C6) = D4×C2×C18φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).7(C2^2xC6)288,368
(C2×C6).8(C22×C6) = C4○D4×C18φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).8(C2^2xC6)288,370
(C2×C6).9(C22×C6) = C9×2+ 1+4φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6724(C2xC6).9(C2^2xC6)288,371
(C2×C6).10(C22×C6) = C9×2- 1+4φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C61444(C2xC6).10(C2^2xC6)288,372
(C2×C6).11(C22×C6) = C4○D4×C3×C6φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).11(C2^2xC6)288,1021
(C2×C6).12(C22×C6) = C32×2+ 1+4φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C672(C2xC6).12(C2^2xC6)288,1022
(C2×C6).13(C22×C6) = C32×2- 1+4φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6144(C2xC6).13(C2^2xC6)288,1023
(C2×C6).14(C22×C6) = C12×Dic6φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).14(C2^2xC6)288,639
(C2×C6).15(C22×C6) = C3×C122Q8φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).15(C2^2xC6)288,640
(C2×C6).16(C22×C6) = C3×C12.6Q8φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).16(C2^2xC6)288,641
(C2×C6).17(C22×C6) = S3×C4×C12φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).17(C2^2xC6)288,642
(C2×C6).18(C22×C6) = C3×C422S3φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).18(C2^2xC6)288,643
(C2×C6).19(C22×C6) = C12×D12φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).19(C2^2xC6)288,644
(C2×C6).20(C22×C6) = C3×C4⋊D12φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).20(C2^2xC6)288,645
(C2×C6).21(C22×C6) = C3×C427S3φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).21(C2^2xC6)288,646
(C2×C6).22(C22×C6) = C3×C423S3φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).22(C2^2xC6)288,647
(C2×C6).23(C22×C6) = C3×C23.16D6φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).23(C2^2xC6)288,648
(C2×C6).24(C22×C6) = C3×Dic3.D4φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).24(C2^2xC6)288,649
(C2×C6).25(C22×C6) = C3×C23.8D6φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).25(C2^2xC6)288,650
(C2×C6).26(C22×C6) = C3×S3×C22⋊C4φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).26(C2^2xC6)288,651
(C2×C6).27(C22×C6) = C3×Dic34D4φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).27(C2^2xC6)288,652
(C2×C6).28(C22×C6) = C3×D6⋊D4φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).28(C2^2xC6)288,653
(C2×C6).29(C22×C6) = C3×C23.9D6φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).29(C2^2xC6)288,654
(C2×C6).30(C22×C6) = C3×Dic3⋊D4φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).30(C2^2xC6)288,655
(C2×C6).31(C22×C6) = C3×C23.11D6φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).31(C2^2xC6)288,656
(C2×C6).32(C22×C6) = C3×C23.21D6φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).32(C2^2xC6)288,657
(C2×C6).33(C22×C6) = C3×Dic6⋊C4φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).33(C2^2xC6)288,658
(C2×C6).34(C22×C6) = C3×C12⋊Q8φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).34(C2^2xC6)288,659
(C2×C6).35(C22×C6) = C3×Dic3.Q8φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).35(C2^2xC6)288,660
(C2×C6).36(C22×C6) = C3×C4.Dic6φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).36(C2^2xC6)288,661
(C2×C6).37(C22×C6) = C3×S3×C4⋊C4φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).37(C2^2xC6)288,662
(C2×C6).38(C22×C6) = C3×C4⋊C47S3φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).38(C2^2xC6)288,663
(C2×C6).39(C22×C6) = C3×Dic35D4φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).39(C2^2xC6)288,664
(C2×C6).40(C22×C6) = C3×D6.D4φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).40(C2^2xC6)288,665
(C2×C6).41(C22×C6) = C3×C12⋊D4φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).41(C2^2xC6)288,666
(C2×C6).42(C22×C6) = C3×D6⋊Q8φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).42(C2^2xC6)288,667
(C2×C6).43(C22×C6) = C3×C4.D12φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).43(C2^2xC6)288,668
(C2×C6).44(C22×C6) = C3×C4⋊C4⋊S3φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).44(C2^2xC6)288,669
(C2×C6).45(C22×C6) = Dic3×C2×C12φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).45(C2^2xC6)288,693
(C2×C6).46(C22×C6) = C6×Dic3⋊C4φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).46(C2^2xC6)288,694
(C2×C6).47(C22×C6) = C3×C12.48D4φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).47(C2^2xC6)288,695
(C2×C6).48(C22×C6) = C6×C4⋊Dic3φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).48(C2^2xC6)288,696
(C2×C6).49(C22×C6) = C3×C23.26D6φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).49(C2^2xC6)288,697
(C2×C6).50(C22×C6) = C6×D6⋊C4φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).50(C2^2xC6)288,698
(C2×C6).51(C22×C6) = C12×C3⋊D4φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).51(C2^2xC6)288,699
(C2×C6).52(C22×C6) = C3×C23.28D6φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).52(C2^2xC6)288,700
(C2×C6).53(C22×C6) = C3×C127D4φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).53(C2^2xC6)288,701
(C2×C6).54(C22×C6) = C3×D4×Dic3φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).54(C2^2xC6)288,705
(C2×C6).55(C22×C6) = C3×C23.23D6φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).55(C2^2xC6)288,706
(C2×C6).56(C22×C6) = C3×C23.12D6φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).56(C2^2xC6)288,707
(C2×C6).57(C22×C6) = C3×C232D6φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).57(C2^2xC6)288,708
(C2×C6).58(C22×C6) = C3×D63D4φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).58(C2^2xC6)288,709
(C2×C6).59(C22×C6) = C3×C23.14D6φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).59(C2^2xC6)288,710
(C2×C6).60(C22×C6) = C3×C123D4φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).60(C2^2xC6)288,711
(C2×C6).61(C22×C6) = C3×Dic3⋊Q8φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).61(C2^2xC6)288,715
(C2×C6).62(C22×C6) = C3×Q8×Dic3φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).62(C2^2xC6)288,716
(C2×C6).63(C22×C6) = C3×D63Q8φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).63(C2^2xC6)288,717
(C2×C6).64(C22×C6) = C3×C12.23D4φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).64(C2^2xC6)288,718
(C2×C6).65(C22×C6) = C6×C6.D4φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).65(C2^2xC6)288,723
(C2×C6).66(C22×C6) = C3×C244S3φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C624(C2xC6).66(C2^2xC6)288,724
(C2×C6).67(C22×C6) = C2×C6×Dic6φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).67(C2^2xC6)288,988
(C2×C6).68(C22×C6) = S3×C22×C12φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).68(C2^2xC6)288,989
(C2×C6).69(C22×C6) = C2×C6×D12φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).69(C2^2xC6)288,990
(C2×C6).70(C22×C6) = C6×C4○D12φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C648(C2xC6).70(C2^2xC6)288,991
(C2×C6).71(C22×C6) = S3×C6×Q8φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).71(C2^2xC6)288,995
(C2×C6).72(C22×C6) = C6×Q83S3φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).72(C2^2xC6)288,996
(C2×C6).73(C22×C6) = C3×Q8.15D6φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C6484(C2xC6).73(C2^2xC6)288,997
(C2×C6).74(C22×C6) = Dic3×C22×C6φ: C22×C6/C2×C6C2 ⊆ Aut C2×C696(C2xC6).74(C2^2xC6)288,1001
(C2×C6).75(C22×C6) = C22⋊C4×C18central extension (φ=1)144(C2xC6).75(C2^2xC6)288,165
(C2×C6).76(C22×C6) = C4⋊C4×C18central extension (φ=1)288(C2xC6).76(C2^2xC6)288,166
(C2×C6).77(C22×C6) = C9×C42⋊C2central extension (φ=1)144(C2xC6).77(C2^2xC6)288,167
(C2×C6).78(C22×C6) = D4×C36central extension (φ=1)144(C2xC6).78(C2^2xC6)288,168
(C2×C6).79(C22×C6) = Q8×C36central extension (φ=1)288(C2xC6).79(C2^2xC6)288,169
(C2×C6).80(C22×C6) = C9×C22≀C2central extension (φ=1)72(C2xC6).80(C2^2xC6)288,170
(C2×C6).81(C22×C6) = C9×C4⋊D4central extension (φ=1)144(C2xC6).81(C2^2xC6)288,171
(C2×C6).82(C22×C6) = C9×C22⋊Q8central extension (φ=1)144(C2xC6).82(C2^2xC6)288,172
(C2×C6).83(C22×C6) = C9×C22.D4central extension (φ=1)144(C2xC6).83(C2^2xC6)288,173
(C2×C6).84(C22×C6) = C9×C4.4D4central extension (φ=1)144(C2xC6).84(C2^2xC6)288,174
(C2×C6).85(C22×C6) = C9×C42.C2central extension (φ=1)288(C2xC6).85(C2^2xC6)288,175
(C2×C6).86(C22×C6) = C9×C422C2central extension (φ=1)144(C2xC6).86(C2^2xC6)288,176
(C2×C6).87(C22×C6) = C9×C41D4central extension (φ=1)144(C2xC6).87(C2^2xC6)288,177
(C2×C6).88(C22×C6) = C9×C4⋊Q8central extension (φ=1)288(C2xC6).88(C2^2xC6)288,178
(C2×C6).89(C22×C6) = Q8×C2×C18central extension (φ=1)288(C2xC6).89(C2^2xC6)288,369
(C2×C6).90(C22×C6) = C22⋊C4×C3×C6central extension (φ=1)144(C2xC6).90(C2^2xC6)288,812
(C2×C6).91(C22×C6) = C4⋊C4×C3×C6central extension (φ=1)288(C2xC6).91(C2^2xC6)288,813
(C2×C6).92(C22×C6) = C32×C42⋊C2central extension (φ=1)144(C2xC6).92(C2^2xC6)288,814
(C2×C6).93(C22×C6) = D4×C3×C12central extension (φ=1)144(C2xC6).93(C2^2xC6)288,815
(C2×C6).94(C22×C6) = Q8×C3×C12central extension (φ=1)288(C2xC6).94(C2^2xC6)288,816
(C2×C6).95(C22×C6) = C32×C22≀C2central extension (φ=1)72(C2xC6).95(C2^2xC6)288,817
(C2×C6).96(C22×C6) = C32×C4⋊D4central extension (φ=1)144(C2xC6).96(C2^2xC6)288,818
(C2×C6).97(C22×C6) = C32×C22⋊Q8central extension (φ=1)144(C2xC6).97(C2^2xC6)288,819
(C2×C6).98(C22×C6) = C32×C22.D4central extension (φ=1)144(C2xC6).98(C2^2xC6)288,820
(C2×C6).99(C22×C6) = C32×C4.4D4central extension (φ=1)144(C2xC6).99(C2^2xC6)288,821
(C2×C6).100(C22×C6) = C32×C42.C2central extension (φ=1)288(C2xC6).100(C2^2xC6)288,822
(C2×C6).101(C22×C6) = C32×C422C2central extension (φ=1)144(C2xC6).101(C2^2xC6)288,823
(C2×C6).102(C22×C6) = C32×C41D4central extension (φ=1)144(C2xC6).102(C2^2xC6)288,824
(C2×C6).103(C22×C6) = C32×C4⋊Q8central extension (φ=1)288(C2xC6).103(C2^2xC6)288,825
(C2×C6).104(C22×C6) = Q8×C62central extension (φ=1)288(C2xC6).104(C2^2xC6)288,1020

׿
×
𝔽