Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C3 and Q=C3×C22≀C2

Direct product G=N×Q with N=C3 and Q=C3×C22≀C2
dρLabelID
C32×C22≀C272C3^2xC2^2wrC2288,817

Semidirect products G=N:Q with N=C3 and Q=C3×C22≀C2
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C31(C3×C22≀C2) = C3×D6⋊D4φ: C3×C22≀C2/C3×C22⋊C4C2 ⊆ Aut C348C3:1(C3xC2^2wrC2)288,653
C32(C3×C22≀C2) = C3×C232D6φ: C3×C22≀C2/C6×D4C2 ⊆ Aut C348C3:2(C3xC2^2wrC2)288,708
C33(C3×C22≀C2) = C3×C244S3φ: C3×C22≀C2/C23×C6C2 ⊆ Aut C324C3:3(C3xC2^2wrC2)288,724

Non-split extensions G=N.Q with N=C3 and Q=C3×C22≀C2
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C3.(C3×C22≀C2) = C9×C22≀C2central extension (φ=1)72C3.(C3xC2^2wrC2)288,170

׿
×
𝔽