Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C3 and Q=C3×C22.D4

Direct product G=N×Q with N=C3 and Q=C3×C22.D4
dρLabelID
C32×C22.D4144C3^2xC2^2.D4288,820

Semidirect products G=N:Q with N=C3 and Q=C3×C22.D4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C31(C3×C22.D4) = C3×C23.9D6φ: C3×C22.D4/C3×C22⋊C4C2 ⊆ Aut C348C3:1(C3xC2^2.D4)288,654
C32(C3×C22.D4) = C3×C23.21D6φ: C3×C22.D4/C3×C22⋊C4C2 ⊆ Aut C348C3:2(C3xC2^2.D4)288,657
C33(C3×C22.D4) = C3×D6.D4φ: C3×C22.D4/C3×C4⋊C4C2 ⊆ Aut C396C3:3(C3xC2^2.D4)288,665
C34(C3×C22.D4) = C3×C23.28D6φ: C3×C22.D4/C22×C12C2 ⊆ Aut C348C3:4(C3xC2^2.D4)288,700
C35(C3×C22.D4) = C3×C23.23D6φ: C3×C22.D4/C6×D4C2 ⊆ Aut C348C3:5(C3xC2^2.D4)288,706

Non-split extensions G=N.Q with N=C3 and Q=C3×C22.D4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C3.(C3×C22.D4) = C9×C22.D4central extension (φ=1)144C3.(C3xC2^2.D4)288,173

׿
×
𝔽