Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C22 and Q=C2×C4×D7

Direct product G=N×Q with N=C22 and Q=C2×C4×D7
dρLabelID
D7×C23×C4224D7xC2^3xC4448,1366

Semidirect products G=N:Q with N=C22 and Q=C2×C4×D7
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C221(C2×C4×D7) = C4×D4×D7φ: C2×C4×D7/C4×D7C2 ⊆ Aut C22112C2^2:1(C2xC4xD7)448,997
C222(C2×C4×D7) = C2×Dic74D4φ: C2×C4×D7/C2×Dic7C2 ⊆ Aut C22224C2^2:2(C2xC4xD7)448,938
C223(C2×C4×D7) = C2×C4×C7⋊D4φ: C2×C4×D7/C2×C28C2 ⊆ Aut C22224C2^2:3(C2xC4xD7)448,1241
C224(C2×C4×D7) = C2×D7×C22⋊C4φ: C2×C4×D7/C22×D7C2 ⊆ Aut C22112C2^2:4(C2xC4xD7)448,937

Non-split extensions G=N.Q with N=C22 and Q=C2×C4×D7
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C22.1(C2×C4×D7) = C4×D42D7φ: C2×C4×D7/C4×D7C2 ⊆ Aut C22224C2^2.1(C2xC4xD7)448,989
C22.2(C2×C4×D7) = C4211D14φ: C2×C4×D7/C4×D7C2 ⊆ Aut C22112C2^2.2(C2xC4xD7)448,998
C22.3(C2×C4×D7) = C42.108D14φ: C2×C4×D7/C4×D7C2 ⊆ Aut C22224C2^2.3(C2xC4xD7)448,999
C22.4(C2×C4×D7) = D7×C8○D4φ: C2×C4×D7/C4×D7C2 ⊆ Aut C221124C2^2.4(C2xC4xD7)448,1202
C22.5(C2×C4×D7) = C56.49C23φ: C2×C4×D7/C4×D7C2 ⊆ Aut C221124C2^2.5(C2xC4xD7)448,1203
C22.6(C2×C4×D7) = C42.188D14φ: C2×C4×D7/C2×Dic7C2 ⊆ Aut C22224C2^2.6(C2xC4xD7)448,975
C22.7(C2×C4×D7) = C42.91D14φ: C2×C4×D7/C2×Dic7C2 ⊆ Aut C22224C2^2.7(C2xC4xD7)448,976
C22.8(C2×C4×D7) = C2×D28.C4φ: C2×C4×D7/C2×Dic7C2 ⊆ Aut C22224C2^2.8(C2xC4xD7)448,1197
C22.9(C2×C4×D7) = C4×C4○D28φ: C2×C4×D7/C2×C28C2 ⊆ Aut C22224C2^2.9(C2xC4xD7)448,927
C22.10(C2×C4×D7) = C14.82+ 1+4φ: C2×C4×D7/C2×C28C2 ⊆ Aut C22224C2^2.10(C2xC4xD7)448,957
C22.11(C2×C4×D7) = C2×D28.2C4φ: C2×C4×D7/C2×C28C2 ⊆ Aut C22224C2^2.11(C2xC4xD7)448,1191
C22.12(C2×C4×D7) = C23⋊C45D7φ: C2×C4×D7/C22×D7C2 ⊆ Aut C221128-C2^2.12(C2xC4xD7)448,274
C22.13(C2×C4×D7) = D7×C23⋊C4φ: C2×C4×D7/C22×D7C2 ⊆ Aut C22568+C2^2.13(C2xC4xD7)448,277
C22.14(C2×C4×D7) = D7×C4.D4φ: C2×C4×D7/C22×D7C2 ⊆ Aut C22568+C2^2.14(C2xC4xD7)448,278
C22.15(C2×C4×D7) = M4(2).19D14φ: C2×C4×D7/C22×D7C2 ⊆ Aut C221128-C2^2.15(C2xC4xD7)448,279
C22.16(C2×C4×D7) = D7×C4.10D4φ: C2×C4×D7/C22×D7C2 ⊆ Aut C221128-C2^2.16(C2xC4xD7)448,284
C22.17(C2×C4×D7) = M4(2).21D14φ: C2×C4×D7/C22×D7C2 ⊆ Aut C221128+C2^2.17(C2xC4xD7)448,285
C22.18(C2×C4×D7) = C2×C23.1D14φ: C2×C4×D7/C22×D7C2 ⊆ Aut C22112C2^2.18(C2xC4xD7)448,488
C22.19(C2×C4×D7) = (C2×D28)⋊13C4φ: C2×C4×D7/C22×D7C2 ⊆ Aut C221124C2^2.19(C2xC4xD7)448,540
C22.20(C2×C4×D7) = C2×C28.46D4φ: C2×C4×D7/C22×D7C2 ⊆ Aut C22112C2^2.20(C2xC4xD7)448,664
C22.21(C2×C4×D7) = M4(2).31D14φ: C2×C4×D7/C22×D7C2 ⊆ Aut C221124C2^2.21(C2xC4xD7)448,666
C22.22(C2×C4×D7) = C2×C4.12D28φ: C2×C4×D7/C22×D7C2 ⊆ Aut C22224C2^2.22(C2xC4xD7)448,670
C22.23(C2×C4×D7) = C2×C23.11D14φ: C2×C4×D7/C22×D7C2 ⊆ Aut C22224C2^2.23(C2xC4xD7)448,933
C22.24(C2×C4×D7) = C24.24D14φ: C2×C4×D7/C22×D7C2 ⊆ Aut C22112C2^2.24(C2xC4xD7)448,939
C22.25(C2×C4×D7) = C42.87D14φ: C2×C4×D7/C22×D7C2 ⊆ Aut C22224C2^2.25(C2xC4xD7)448,969
C22.26(C2×C4×D7) = D7×C42⋊C2φ: C2×C4×D7/C22×D7C2 ⊆ Aut C22112C2^2.26(C2xC4xD7)448,973
C22.27(C2×C4×D7) = C427D14φ: C2×C4×D7/C22×D7C2 ⊆ Aut C22112C2^2.27(C2xC4xD7)448,974
C22.28(C2×C4×D7) = C28.70C24φ: C2×C4×D7/C22×D7C2 ⊆ Aut C221124C2^2.28(C2xC4xD7)448,1198
C22.29(C2×C4×D7) = Dic7.5C42central extension (φ=1)448C2^2.29(C2xC4xD7)448,182
C22.30(C2×C4×D7) = Dic7⋊C42central extension (φ=1)448C2^2.30(C2xC4xD7)448,183
C22.31(C2×C4×D7) = D7×C2.C42central extension (φ=1)224C2^2.31(C2xC4xD7)448,197
C22.32(C2×C4×D7) = D14⋊C42central extension (φ=1)224C2^2.32(C2xC4xD7)448,200
C22.33(C2×C4×D7) = C8×Dic14central extension (φ=1)448C2^2.33(C2xC4xD7)448,212
C22.34(C2×C4×D7) = D7×C4×C8central extension (φ=1)224C2^2.34(C2xC4xD7)448,218
C22.35(C2×C4×D7) = C42.282D14central extension (φ=1)224C2^2.35(C2xC4xD7)448,219
C22.36(C2×C4×D7) = C8×D28central extension (φ=1)224C2^2.36(C2xC4xD7)448,220
C22.37(C2×C4×D7) = C4×C8⋊D7central extension (φ=1)224C2^2.37(C2xC4xD7)448,221
C22.38(C2×C4×D7) = D14.C42central extension (φ=1)224C2^2.38(C2xC4xD7)448,223
C22.39(C2×C4×D7) = D7×C8⋊C4central extension (φ=1)224C2^2.39(C2xC4xD7)448,238
C22.40(C2×C4×D7) = Dic7.C42central extension (φ=1)224C2^2.40(C2xC4xD7)448,241
C22.41(C2×C4×D7) = D14.4C42central extension (φ=1)224C2^2.41(C2xC4xD7)448,242
C22.42(C2×C4×D7) = Dic7.5M4(2)central extension (φ=1)224C2^2.42(C2xC4xD7)448,252
C22.43(C2×C4×D7) = D7×C22⋊C8central extension (φ=1)112C2^2.43(C2xC4xD7)448,258
C22.44(C2×C4×D7) = C7⋊D4⋊C8central extension (φ=1)224C2^2.44(C2xC4xD7)448,259
C22.45(C2×C4×D7) = Dic14⋊C8central extension (φ=1)448C2^2.45(C2xC4xD7)448,364
C22.46(C2×C4×D7) = D7×C4⋊C8central extension (φ=1)224C2^2.46(C2xC4xD7)448,366
C22.47(C2×C4×D7) = C42.200D14central extension (φ=1)224C2^2.47(C2xC4xD7)448,367
C22.48(C2×C4×D7) = D28⋊C8central extension (φ=1)224C2^2.48(C2xC4xD7)448,368
C22.49(C2×C4×D7) = C42×Dic7central extension (φ=1)448C2^2.49(C2xC4xD7)448,464
C22.50(C2×C4×D7) = C4×Dic7⋊C4central extension (φ=1)448C2^2.50(C2xC4xD7)448,465
C22.51(C2×C4×D7) = C424Dic7central extension (φ=1)448C2^2.51(C2xC4xD7)448,466
C22.52(C2×C4×D7) = C4×C4⋊Dic7central extension (φ=1)448C2^2.52(C2xC4xD7)448,468
C22.53(C2×C4×D7) = C4×D14⋊C4central extension (φ=1)224C2^2.53(C2xC4xD7)448,472
C22.54(C2×C4×D7) = C22⋊C4×Dic7central extension (φ=1)224C2^2.54(C2xC4xD7)448,475
C22.55(C2×C4×D7) = C4⋊C4×Dic7central extension (φ=1)448C2^2.55(C2xC4xD7)448,509
C22.56(C2×C4×D7) = C2×C8×Dic7central extension (φ=1)448C2^2.56(C2xC4xD7)448,632
C22.57(C2×C4×D7) = C2×Dic7⋊C8central extension (φ=1)448C2^2.57(C2xC4xD7)448,633
C22.58(C2×C4×D7) = C2×C56⋊C4central extension (φ=1)448C2^2.58(C2xC4xD7)448,634
C22.59(C2×C4×D7) = C28.12C42central extension (φ=1)224C2^2.59(C2xC4xD7)448,635
C22.60(C2×C4×D7) = C2×D14⋊C8central extension (φ=1)224C2^2.60(C2xC4xD7)448,642
C22.61(C2×C4×D7) = C8×C7⋊D4central extension (φ=1)224C2^2.61(C2xC4xD7)448,643
C22.62(C2×C4×D7) = M4(2)×Dic7central extension (φ=1)224C2^2.62(C2xC4xD7)448,651
C22.63(C2×C4×D7) = C28.7C42central extension (φ=1)224C2^2.63(C2xC4xD7)448,656
C22.64(C2×C4×D7) = C2×C14.C42central extension (φ=1)448C2^2.64(C2xC4xD7)448,742
C22.65(C2×C4×D7) = C4×C23.D7central extension (φ=1)224C2^2.65(C2xC4xD7)448,743
C22.66(C2×C4×D7) = C2×C4×Dic14central extension (φ=1)448C2^2.66(C2xC4xD7)448,920
C22.67(C2×C4×D7) = D7×C2×C42central extension (φ=1)224C2^2.67(C2xC4xD7)448,924
C22.68(C2×C4×D7) = C2×C42⋊D7central extension (φ=1)224C2^2.68(C2xC4xD7)448,925
C22.69(C2×C4×D7) = C2×C4×D28central extension (φ=1)224C2^2.69(C2xC4xD7)448,926
C22.70(C2×C4×D7) = C2×Dic73Q8central extension (φ=1)448C2^2.70(C2xC4xD7)448,949
C22.71(C2×C4×D7) = C2×D7×C4⋊C4central extension (φ=1)224C2^2.71(C2xC4xD7)448,954
C22.72(C2×C4×D7) = C2×C4⋊C47D7central extension (φ=1)224C2^2.72(C2xC4xD7)448,955
C22.73(C2×C4×D7) = C2×D28⋊C4central extension (φ=1)224C2^2.73(C2xC4xD7)448,956
C22.74(C2×C4×D7) = D7×C22×C8central extension (φ=1)224C2^2.74(C2xC4xD7)448,1189
C22.75(C2×C4×D7) = C22×C8⋊D7central extension (φ=1)224C2^2.75(C2xC4xD7)448,1190
C22.76(C2×C4×D7) = C2×D7×M4(2)central extension (φ=1)112C2^2.76(C2xC4xD7)448,1196
C22.77(C2×C4×D7) = C22×C4×Dic7central extension (φ=1)448C2^2.77(C2xC4xD7)448,1235
C22.78(C2×C4×D7) = C22×Dic7⋊C4central extension (φ=1)448C2^2.78(C2xC4xD7)448,1236
C22.79(C2×C4×D7) = C22×D14⋊C4central extension (φ=1)224C2^2.79(C2xC4xD7)448,1240
C22.80(C2×C4×D7) = (C2×C28)⋊Q8central stem extension (φ=1)448C2^2.80(C2xC4xD7)448,180
C22.81(C2×C4×D7) = C14.(C4×Q8)central stem extension (φ=1)448C2^2.81(C2xC4xD7)448,181
C22.82(C2×C4×D7) = C7⋊(C428C4)central stem extension (φ=1)448C2^2.82(C2xC4xD7)448,184
C22.83(C2×C4×D7) = C7⋊(C425C4)central stem extension (φ=1)448C2^2.83(C2xC4xD7)448,185
C22.84(C2×C4×D7) = Dic7⋊C4⋊C4central stem extension (φ=1)448C2^2.84(C2xC4xD7)448,186
C22.85(C2×C4×D7) = C4⋊Dic77C4central stem extension (φ=1)448C2^2.85(C2xC4xD7)448,187
C22.86(C2×C4×D7) = C4⋊Dic78C4central stem extension (φ=1)448C2^2.86(C2xC4xD7)448,188
C22.87(C2×C4×D7) = C14.(C4×D4)central stem extension (φ=1)448C2^2.87(C2xC4xD7)448,189
C22.88(C2×C4×D7) = C22.58(D4×D7)central stem extension (φ=1)224C2^2.88(C2xC4xD7)448,198
C22.89(C2×C4×D7) = (C2×C4)⋊9D28central stem extension (φ=1)224C2^2.89(C2xC4xD7)448,199
C22.90(C2×C4×D7) = D14⋊(C4⋊C4)central stem extension (φ=1)224C2^2.90(C2xC4xD7)448,201
C22.91(C2×C4×D7) = D14⋊C4⋊C4central stem extension (φ=1)224C2^2.91(C2xC4xD7)448,202
C22.92(C2×C4×D7) = D14⋊C45C4central stem extension (φ=1)224C2^2.92(C2xC4xD7)448,203
C22.93(C2×C4×D7) = C2.(C4×D28)central stem extension (φ=1)224C2^2.93(C2xC4xD7)448,204
C22.94(C2×C4×D7) = C5611Q8central stem extension (φ=1)448C2^2.94(C2xC4xD7)448,213
C22.95(C2×C4×D7) = C86D28central stem extension (φ=1)224C2^2.95(C2xC4xD7)448,222
C22.96(C2×C4×D7) = C42.243D14central stem extension (φ=1)224C2^2.96(C2xC4xD7)448,224
C22.97(C2×C4×D7) = C56⋊Q8central stem extension (φ=1)448C2^2.97(C2xC4xD7)448,235
C22.98(C2×C4×D7) = C42.182D14central stem extension (φ=1)224C2^2.98(C2xC4xD7)448,239
C22.99(C2×C4×D7) = C89D28central stem extension (φ=1)224C2^2.99(C2xC4xD7)448,240
C22.100(C2×C4×D7) = C42.185D14central stem extension (φ=1)224C2^2.100(C2xC4xD7)448,243
C22.101(C2×C4×D7) = Dic7.M4(2)central stem extension (φ=1)224C2^2.101(C2xC4xD7)448,253
C22.102(C2×C4×D7) = C56⋊C4⋊C2central stem extension (φ=1)224C2^2.102(C2xC4xD7)448,254
C22.103(C2×C4×D7) = D14⋊M4(2)central stem extension (φ=1)112C2^2.103(C2xC4xD7)448,260
C22.104(C2×C4×D7) = D14⋊C8⋊C2central stem extension (φ=1)224C2^2.104(C2xC4xD7)448,261
C22.105(C2×C4×D7) = D142M4(2)central stem extension (φ=1)224C2^2.105(C2xC4xD7)448,262
C22.106(C2×C4×D7) = Dic7⋊M4(2)central stem extension (φ=1)224C2^2.106(C2xC4xD7)448,263
C22.107(C2×C4×D7) = C7⋊C826D4central stem extension (φ=1)224C2^2.107(C2xC4xD7)448,264
C22.108(C2×C4×D7) = C42.27D14central stem extension (φ=1)448C2^2.108(C2xC4xD7)448,362
C22.109(C2×C4×D7) = C28.M4(2)central stem extension (φ=1)448C2^2.109(C2xC4xD7)448,365
C22.110(C2×C4×D7) = C42.202D14central stem extension (φ=1)224C2^2.110(C2xC4xD7)448,369
C22.111(C2×C4×D7) = D143M4(2)central stem extension (φ=1)224C2^2.111(C2xC4xD7)448,370
C22.112(C2×C4×D7) = C28⋊M4(2)central stem extension (φ=1)224C2^2.112(C2xC4xD7)448,371
C22.113(C2×C4×D7) = C282M4(2)central stem extension (φ=1)224C2^2.113(C2xC4xD7)448,372
C22.114(C2×C4×D7) = C42.30D14central stem extension (φ=1)224C2^2.114(C2xC4xD7)448,373
C22.115(C2×C4×D7) = C42.31D14central stem extension (φ=1)224C2^2.115(C2xC4xD7)448,374
C22.116(C2×C4×D7) = C284(C4⋊C4)central stem extension (φ=1)448C2^2.116(C2xC4xD7)448,462
C22.117(C2×C4×D7) = (C2×C28)⋊10Q8central stem extension (φ=1)448C2^2.117(C2xC4xD7)448,463
C22.118(C2×C4×D7) = (C2×C42).D7central stem extension (φ=1)448C2^2.118(C2xC4xD7)448,467
C22.119(C2×C4×D7) = (C2×C4)⋊6D28central stem extension (φ=1)224C2^2.119(C2xC4xD7)448,473
C22.120(C2×C4×D7) = (C2×C42)⋊D7central stem extension (φ=1)224C2^2.120(C2xC4xD7)448,474
C22.121(C2×C4×D7) = C24.44D14central stem extension (φ=1)224C2^2.121(C2xC4xD7)448,476
C22.122(C2×C4×D7) = C23.42D28central stem extension (φ=1)224C2^2.122(C2xC4xD7)448,477
C22.123(C2×C4×D7) = C24.3D14central stem extension (φ=1)224C2^2.123(C2xC4xD7)448,478
C22.124(C2×C4×D7) = C24.4D14central stem extension (φ=1)224C2^2.124(C2xC4xD7)448,479
C22.125(C2×C4×D7) = C24.46D14central stem extension (φ=1)224C2^2.125(C2xC4xD7)448,480
C22.126(C2×C4×D7) = C23.44D28central stem extension (φ=1)112C2^2.126(C2xC4xD7)448,489
C22.127(C2×C4×D7) = C24.12D14central stem extension (φ=1)224C2^2.127(C2xC4xD7)448,490
C22.128(C2×C4×D7) = C24.13D14central stem extension (φ=1)224C2^2.128(C2xC4xD7)448,491
C22.129(C2×C4×D7) = C23.45D28central stem extension (φ=1)224C2^2.129(C2xC4xD7)448,492
C22.130(C2×C4×D7) = Dic7⋊(C4⋊C4)central stem extension (φ=1)448C2^2.130(C2xC4xD7)448,506
C22.131(C2×C4×D7) = C28⋊(C4⋊C4)central stem extension (φ=1)448C2^2.131(C2xC4xD7)448,507
C22.132(C2×C4×D7) = (C2×Dic7)⋊6Q8central stem extension (φ=1)448C2^2.132(C2xC4xD7)448,508
C22.133(C2×C4×D7) = (C4×Dic7)⋊8C4central stem extension (φ=1)448C2^2.133(C2xC4xD7)448,510
C22.134(C2×C4×D7) = (C4×Dic7)⋊9C4central stem extension (φ=1)448C2^2.134(C2xC4xD7)448,511
C22.135(C2×C4×D7) = C22.23(Q8×D7)central stem extension (φ=1)448C2^2.135(C2xC4xD7)448,512
C22.136(C2×C4×D7) = C4⋊(D14⋊C4)central stem extension (φ=1)224C2^2.136(C2xC4xD7)448,521
C22.137(C2×C4×D7) = (C2×D28)⋊10C4central stem extension (φ=1)224C2^2.137(C2xC4xD7)448,522
C22.138(C2×C4×D7) = D14⋊C46C4central stem extension (φ=1)224C2^2.138(C2xC4xD7)448,523
C22.139(C2×C4×D7) = D14⋊C47C4central stem extension (φ=1)224C2^2.139(C2xC4xD7)448,524
C22.140(C2×C4×D7) = Dic7⋊C8⋊C2central stem extension (φ=1)224C2^2.140(C2xC4xD7)448,636
C22.141(C2×C4×D7) = (C22×C8)⋊D7central stem extension (φ=1)224C2^2.141(C2xC4xD7)448,644
C22.142(C2×C4×D7) = C5632D4central stem extension (φ=1)224C2^2.142(C2xC4xD7)448,645
C22.143(C2×C4×D7) = Dic74M4(2)central stem extension (φ=1)224C2^2.143(C2xC4xD7)448,652
C22.144(C2×C4×D7) = C28.439(C2×D4)central stem extension (φ=1)224C2^2.144(C2xC4xD7)448,653
C22.145(C2×C4×D7) = D146M4(2)central stem extension (φ=1)112C2^2.145(C2xC4xD7)448,660
C22.146(C2×C4×D7) = C56⋊D4central stem extension (φ=1)224C2^2.146(C2xC4xD7)448,661
C22.147(C2×C4×D7) = C5618D4central stem extension (φ=1)224C2^2.147(C2xC4xD7)448,662
C22.148(C2×C4×D7) = (C2×D28).14C4central stem extension (φ=1)224C2^2.148(C2xC4xD7)448,663
C22.149(C2×C4×D7) = C24.62D14central stem extension (φ=1)224C2^2.149(C2xC4xD7)448,744
C22.150(C2×C4×D7) = C23.28D28central stem extension (φ=1)224C2^2.150(C2xC4xD7)448,747

׿
×
𝔽