Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C22 and Q=C2×C7⋊D4

Direct product G=N×Q with N=C22 and Q=C2×C7⋊D4
dρLabelID
C23×C7⋊D4224C2^3xC7:D4448,1384

Semidirect products G=N:Q with N=C22 and Q=C2×C7⋊D4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C221(C2×C7⋊D4) = C2×Dic7⋊D4φ: C2×C7⋊D4/C2×Dic7C2 ⊆ Aut C22224C2^2:1(C2xC7:D4)448,1255
C222(C2×C7⋊D4) = D4×C7⋊D4φ: C2×C7⋊D4/C7⋊D4C2 ⊆ Aut C22112C2^2:2(C2xC7:D4)448,1254
C223(C2×C7⋊D4) = C2×C23⋊D14φ: C2×C7⋊D4/C22×D7C2 ⊆ Aut C22112C2^2:3(C2xC7:D4)448,1252
C224(C2×C7⋊D4) = C2×C24⋊D7φ: C2×C7⋊D4/C22×C14C2 ⊆ Aut C22112C2^2:4(C2xC7:D4)448,1293

Non-split extensions G=N.Q with N=C22 and Q=C2×C7⋊D4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C22.1(C2×C7⋊D4) = (C2×C28)⋊17D4φ: C2×C7⋊D4/C2×Dic7C2 ⊆ Aut C22224C2^2.1(C2xC7:D4)448,1285
C22.2(C2×C7⋊D4) = C14.1082- 1+4φ: C2×C7⋊D4/C2×Dic7C2 ⊆ Aut C22224C2^2.2(C2xC7:D4)448,1286
C22.3(C2×C7⋊D4) = C24.42D14φ: C2×C7⋊D4/C7⋊D4C2 ⊆ Aut C22112C2^2.3(C2xC7:D4)448,1259
C22.4(C2×C7⋊D4) = C14.1042- 1+4φ: C2×C7⋊D4/C7⋊D4C2 ⊆ Aut C22224C2^2.4(C2xC7:D4)448,1277
C22.5(C2×C7⋊D4) = C14.1452+ 1+4φ: C2×C7⋊D4/C7⋊D4C2 ⊆ Aut C22112C2^2.5(C2xC7:D4)448,1282
C22.6(C2×C7⋊D4) = D28.32C23φ: C2×C7⋊D4/C7⋊D4C2 ⊆ Aut C221128+C2^2.6(C2xC7:D4)448,1288
C22.7(C2×C7⋊D4) = D28.33C23φ: C2×C7⋊D4/C7⋊D4C2 ⊆ Aut C221128-C2^2.7(C2xC7:D4)448,1289
C22.8(C2×C7⋊D4) = D28.34C23φ: C2×C7⋊D4/C7⋊D4C2 ⊆ Aut C221128+C2^2.8(C2xC7:D4)448,1290
C22.9(C2×C7⋊D4) = D28.35C23φ: C2×C7⋊D4/C7⋊D4C2 ⊆ Aut C222248-C2^2.9(C2xC7:D4)448,1291
C22.10(C2×C7⋊D4) = C2×C23⋊Dic7φ: C2×C7⋊D4/C22×D7C2 ⊆ Aut C22112C2^2.10(C2xC7:D4)448,753
C22.11(C2×C7⋊D4) = C2×D42Dic7φ: C2×C7⋊D4/C22×D7C2 ⊆ Aut C22112C2^2.11(C2xC7:D4)448,769
C22.12(C2×C7⋊D4) = (D4×C14)⋊9C4φ: C2×C7⋊D4/C22×D7C2 ⊆ Aut C221124C2^2.12(C2xC7:D4)448,770
C22.13(C2×C7⋊D4) = (D4×C14)⋊10C4φ: C2×C7⋊D4/C22×D7C2 ⊆ Aut C221124C2^2.13(C2xC7:D4)448,774
C22.14(C2×C7⋊D4) = 2+ 1+4⋊D7φ: C2×C7⋊D4/C22×D7C2 ⊆ Aut C22568+C2^2.14(C2xC7:D4)448,775
C22.15(C2×C7⋊D4) = 2+ 1+4.D7φ: C2×C7⋊D4/C22×D7C2 ⊆ Aut C221128-C2^2.15(C2xC7:D4)448,776
C22.16(C2×C7⋊D4) = 2+ 1+4.2D7φ: C2×C7⋊D4/C22×D7C2 ⊆ Aut C221128-C2^2.16(C2xC7:D4)448,777
C22.17(C2×C7⋊D4) = 2+ 1+42D7φ: C2×C7⋊D4/C22×D7C2 ⊆ Aut C22568+C2^2.17(C2xC7:D4)448,778
C22.18(C2×C7⋊D4) = 2- 1+4⋊D7φ: C2×C7⋊D4/C22×D7C2 ⊆ Aut C221128+C2^2.18(C2xC7:D4)448,779
C22.19(C2×C7⋊D4) = 2- 1+4.D7φ: C2×C7⋊D4/C22×D7C2 ⊆ Aut C221128-C2^2.19(C2xC7:D4)448,780
C22.20(C2×C7⋊D4) = C247D14φ: C2×C7⋊D4/C22×D7C2 ⊆ Aut C22112C2^2.20(C2xC7:D4)448,1257
C22.21(C2×C7⋊D4) = C28.C24φ: C2×C7⋊D4/C22×D7C2 ⊆ Aut C221124C2^2.21(C2xC7:D4)448,1275
C22.22(C2×C7⋊D4) = C14.1052- 1+4φ: C2×C7⋊D4/C22×D7C2 ⊆ Aut C22224C2^2.22(C2xC7:D4)448,1278
C22.23(C2×C7⋊D4) = (C2×C28)⋊15D4φ: C2×C7⋊D4/C22×D7C2 ⊆ Aut C22112C2^2.23(C2xC7:D4)448,1281
C22.24(C2×C7⋊D4) = C14.1462+ 1+4φ: C2×C7⋊D4/C22×D7C2 ⊆ Aut C22112C2^2.24(C2xC7:D4)448,1283
C22.25(C2×C7⋊D4) = C2×Dic14⋊C4φ: C2×C7⋊D4/C22×C14C2 ⊆ Aut C22112C2^2.25(C2xC7:D4)448,461
C22.26(C2×C7⋊D4) = C2×C23.1D14φ: C2×C7⋊D4/C22×C14C2 ⊆ Aut C22112C2^2.26(C2xC7:D4)448,488
C22.27(C2×C7⋊D4) = C424D14φ: C2×C7⋊D4/C22×C14C2 ⊆ Aut C221124C2^2.27(C2xC7:D4)448,539
C22.28(C2×C7⋊D4) = (C2×D28)⋊13C4φ: C2×C7⋊D4/C22×C14C2 ⊆ Aut C221124C2^2.28(C2xC7:D4)448,540
C22.29(C2×C7⋊D4) = C24⋊D14φ: C2×C7⋊D4/C22×C14C2 ⊆ Aut C22564C2^2.29(C2xC7:D4)448,566
C22.30(C2×C7⋊D4) = C22⋊C4⋊D14φ: C2×C7⋊D4/C22×C14C2 ⊆ Aut C221124C2^2.30(C2xC7:D4)448,587
C22.31(C2×C7⋊D4) = C425D14φ: C2×C7⋊D4/C22×C14C2 ⊆ Aut C221124C2^2.31(C2xC7:D4)448,595
C22.32(C2×C7⋊D4) = D28.14D4φ: C2×C7⋊D4/C22×C14C2 ⊆ Aut C221124C2^2.32(C2xC7:D4)448,596
C22.33(C2×C7⋊D4) = D285D4φ: C2×C7⋊D4/C22×C14C2 ⊆ Aut C22564C2^2.33(C2xC7:D4)448,611
C22.34(C2×C7⋊D4) = D28.15D4φ: C2×C7⋊D4/C22×C14C2 ⊆ Aut C221124C2^2.34(C2xC7:D4)448,629
C22.35(C2×C7⋊D4) = C24.72D14φ: C2×C7⋊D4/C22×C14C2 ⊆ Aut C22112C2^2.35(C2xC7:D4)448,1244
C22.36(C2×C7⋊D4) = C24.41D14φ: C2×C7⋊D4/C22×C14C2 ⊆ Aut C22112C2^2.36(C2xC7:D4)448,1258
C22.37(C2×C7⋊D4) = C14.442- 1+4φ: C2×C7⋊D4/C22×C14C2 ⊆ Aut C22224C2^2.37(C2xC7:D4)448,1269
C22.38(C2×C7⋊D4) = C284(C4⋊C4)central extension (φ=1)448C2^2.38(C2xC7:D4)448,462
C22.39(C2×C7⋊D4) = (C2×C28)⋊10Q8central extension (φ=1)448C2^2.39(C2xC7:D4)448,463
C22.40(C2×C7⋊D4) = C4×Dic7⋊C4central extension (φ=1)448C2^2.40(C2xC7:D4)448,465
C22.41(C2×C7⋊D4) = (C2×C42).D7central extension (φ=1)448C2^2.41(C2xC7:D4)448,467
C22.42(C2×C7⋊D4) = C4×D14⋊C4central extension (φ=1)224C2^2.42(C2xC7:D4)448,472
C22.43(C2×C7⋊D4) = (C2×C4)⋊6D28central extension (φ=1)224C2^2.43(C2xC7:D4)448,473
C22.44(C2×C7⋊D4) = (C2×C42)⋊D7central extension (φ=1)224C2^2.44(C2xC7:D4)448,474
C22.45(C2×C7⋊D4) = C24.44D14central extension (φ=1)224C2^2.45(C2xC7:D4)448,476
C22.46(C2×C7⋊D4) = C23.42D28central extension (φ=1)224C2^2.46(C2xC7:D4)448,477
C22.47(C2×C7⋊D4) = C24.3D14central extension (φ=1)224C2^2.47(C2xC7:D4)448,478
C22.48(C2×C7⋊D4) = C24.4D14central extension (φ=1)224C2^2.48(C2xC7:D4)448,479
C22.49(C2×C7⋊D4) = C24.46D14central extension (φ=1)224C2^2.49(C2xC7:D4)448,480
C22.50(C2×C7⋊D4) = C23.44D28central extension (φ=1)112C2^2.50(C2xC7:D4)448,489
C22.51(C2×C7⋊D4) = C24.12D14central extension (φ=1)224C2^2.51(C2xC7:D4)448,490
C22.52(C2×C7⋊D4) = C24.13D14central extension (φ=1)224C2^2.52(C2xC7:D4)448,491
C22.53(C2×C7⋊D4) = C23.45D28central extension (φ=1)224C2^2.53(C2xC7:D4)448,492
C22.54(C2×C7⋊D4) = C2×C28.Q8central extension (φ=1)448C2^2.54(C2xC7:D4)448,496
C22.55(C2×C7⋊D4) = C2×C4.Dic14central extension (φ=1)448C2^2.55(C2xC7:D4)448,497
C22.56(C2×C7⋊D4) = C4.Dic7⋊C4central extension (φ=1)224C2^2.56(C2xC7:D4)448,498
C22.57(C2×C7⋊D4) = C2×C14.D8central extension (φ=1)224C2^2.57(C2xC7:D4)448,499
C22.58(C2×C7⋊D4) = C4○D28⋊C4central extension (φ=1)224C2^2.58(C2xC7:D4)448,500
C22.59(C2×C7⋊D4) = C2×C14.Q16central extension (φ=1)448C2^2.59(C2xC7:D4)448,503
C22.60(C2×C7⋊D4) = Dic7⋊(C4⋊C4)central extension (φ=1)448C2^2.60(C2xC7:D4)448,506
C22.61(C2×C7⋊D4) = C28⋊(C4⋊C4)central extension (φ=1)448C2^2.61(C2xC7:D4)448,507
C22.62(C2×C7⋊D4) = (C2×Dic7)⋊6Q8central extension (φ=1)448C2^2.62(C2xC7:D4)448,508
C22.63(C2×C7⋊D4) = (C4×Dic7)⋊8C4central extension (φ=1)448C2^2.63(C2xC7:D4)448,510
C22.64(C2×C7⋊D4) = (C4×Dic7)⋊9C4central extension (φ=1)448C2^2.64(C2xC7:D4)448,511
C22.65(C2×C7⋊D4) = C22.23(Q8×D7)central extension (φ=1)448C2^2.65(C2xC7:D4)448,512
C22.66(C2×C7⋊D4) = C4⋊(D14⋊C4)central extension (φ=1)224C2^2.66(C2xC7:D4)448,521
C22.67(C2×C7⋊D4) = (C2×D28)⋊10C4central extension (φ=1)224C2^2.67(C2xC7:D4)448,522
C22.68(C2×C7⋊D4) = D14⋊C46C4central extension (φ=1)224C2^2.68(C2xC7:D4)448,523
C22.69(C2×C7⋊D4) = D14⋊C47C4central extension (φ=1)224C2^2.69(C2xC7:D4)448,524
C22.70(C2×C7⋊D4) = C28.(C2×Q8)central extension (φ=1)224C2^2.70(C2xC7:D4)448,529
C22.71(C2×C7⋊D4) = C28.45(C4⋊C4)central extension (φ=1)224C2^2.71(C2xC7:D4)448,532
C22.72(C2×C7⋊D4) = C4⋊C436D14central extension (φ=1)112C2^2.72(C2xC7:D4)448,535
C22.73(C2×C7⋊D4) = C4.(C2×D28)central extension (φ=1)224C2^2.73(C2xC7:D4)448,536
C22.74(C2×C7⋊D4) = (C2×C4).47D28central extension (φ=1)224C2^2.74(C2xC7:D4)448,538
C22.75(C2×C7⋊D4) = C4×D4⋊D7central extension (φ=1)224C2^2.75(C2xC7:D4)448,547
C22.76(C2×C7⋊D4) = C42.48D14central extension (φ=1)224C2^2.76(C2xC7:D4)448,548
C22.77(C2×C7⋊D4) = C4×D4.D7central extension (φ=1)224C2^2.77(C2xC7:D4)448,551
C22.78(C2×C7⋊D4) = C42.51D14central extension (φ=1)224C2^2.78(C2xC7:D4)448,552
C22.79(C2×C7⋊D4) = C4×Q8⋊D7central extension (φ=1)224C2^2.79(C2xC7:D4)448,559
C22.80(C2×C7⋊D4) = C42.56D14central extension (φ=1)224C2^2.80(C2xC7:D4)448,560
C22.81(C2×C7⋊D4) = C4×C7⋊Q16central extension (φ=1)448C2^2.81(C2xC7:D4)448,563
C22.82(C2×C7⋊D4) = C42.59D14central extension (φ=1)448C2^2.82(C2xC7:D4)448,564
C22.83(C2×C7⋊D4) = C2×C14.C42central extension (φ=1)448C2^2.83(C2xC7:D4)448,742
C22.84(C2×C7⋊D4) = C4×C23.D7central extension (φ=1)224C2^2.84(C2xC7:D4)448,743
C22.85(C2×C7⋊D4) = C24.62D14central extension (φ=1)224C2^2.85(C2xC7:D4)448,744
C22.86(C2×C7⋊D4) = C24.63D14central extension (φ=1)224C2^2.86(C2xC7:D4)448,745
C22.87(C2×C7⋊D4) = C23.27D28central extension (φ=1)224C2^2.87(C2xC7:D4)448,746
C22.88(C2×C7⋊D4) = C23.28D28central extension (φ=1)224C2^2.88(C2xC7:D4)448,747
C22.89(C2×C7⋊D4) = C2×D4⋊Dic7central extension (φ=1)224C2^2.89(C2xC7:D4)448,748
C22.90(C2×C7⋊D4) = (D4×C14)⋊6C4central extension (φ=1)112C2^2.90(C2xC7:D4)448,749
C22.91(C2×C7⋊D4) = C24.18D14central extension (φ=1)224C2^2.91(C2xC7:D4)448,754
C22.92(C2×C7⋊D4) = C24.19D14central extension (φ=1)224C2^2.92(C2xC7:D4)448,755
C22.93(C2×C7⋊D4) = C2×Q8⋊Dic7central extension (φ=1)448C2^2.93(C2xC7:D4)448,758
C22.94(C2×C7⋊D4) = (Q8×C14)⋊6C4central extension (φ=1)224C2^2.94(C2xC7:D4)448,759
C22.95(C2×C7⋊D4) = (Q8×C14)⋊7C4central extension (φ=1)448C2^2.95(C2xC7:D4)448,764
C22.96(C2×C7⋊D4) = C4○D4⋊Dic7central extension (φ=1)224C2^2.96(C2xC7:D4)448,766
C22.97(C2×C7⋊D4) = C28.(C2×D4)central extension (φ=1)224C2^2.97(C2xC7:D4)448,767
C22.98(C2×C7⋊D4) = C25.D7central extension (φ=1)112C2^2.98(C2xC7:D4)448,781
C22.99(C2×C7⋊D4) = C22×Dic7⋊C4central extension (φ=1)448C2^2.99(C2xC7:D4)448,1236
C22.100(C2×C7⋊D4) = C2×C28.48D4central extension (φ=1)224C2^2.100(C2xC7:D4)448,1237
C22.101(C2×C7⋊D4) = C22×D14⋊C4central extension (φ=1)224C2^2.101(C2xC7:D4)448,1240
C22.102(C2×C7⋊D4) = C2×C4×C7⋊D4central extension (φ=1)224C2^2.102(C2xC7:D4)448,1241
C22.103(C2×C7⋊D4) = C2×C23.23D14central extension (φ=1)224C2^2.103(C2xC7:D4)448,1242
C22.104(C2×C7⋊D4) = C2×C287D4central extension (φ=1)224C2^2.104(C2xC7:D4)448,1243
C22.105(C2×C7⋊D4) = C22×D4⋊D7central extension (φ=1)224C2^2.105(C2xC7:D4)448,1245
C22.106(C2×C7⋊D4) = C2×D4.D14central extension (φ=1)112C2^2.106(C2xC7:D4)448,1246
C22.107(C2×C7⋊D4) = C22×D4.D7central extension (φ=1)224C2^2.107(C2xC7:D4)448,1247
C22.108(C2×C7⋊D4) = C2×C23.18D14central extension (φ=1)224C2^2.108(C2xC7:D4)448,1249
C22.109(C2×C7⋊D4) = C2×C28.17D4central extension (φ=1)224C2^2.109(C2xC7:D4)448,1250
C22.110(C2×C7⋊D4) = C2×C282D4central extension (φ=1)224C2^2.110(C2xC7:D4)448,1253
C22.111(C2×C7⋊D4) = C2×C28⋊D4central extension (φ=1)224C2^2.111(C2xC7:D4)448,1256
C22.112(C2×C7⋊D4) = C22×Q8⋊D7central extension (φ=1)224C2^2.112(C2xC7:D4)448,1260
C22.113(C2×C7⋊D4) = C2×C28.C23central extension (φ=1)224C2^2.113(C2xC7:D4)448,1261
C22.114(C2×C7⋊D4) = C22×C7⋊Q16central extension (φ=1)448C2^2.114(C2xC7:D4)448,1262
C22.115(C2×C7⋊D4) = C2×Dic7⋊Q8central extension (φ=1)448C2^2.115(C2xC7:D4)448,1263
C22.116(C2×C7⋊D4) = C2×D143Q8central extension (φ=1)224C2^2.116(C2xC7:D4)448,1266
C22.117(C2×C7⋊D4) = C2×C28.23D4central extension (φ=1)224C2^2.117(C2xC7:D4)448,1267
C22.118(C2×C7⋊D4) = C2×D4⋊D14central extension (φ=1)112C2^2.118(C2xC7:D4)448,1273
C22.119(C2×C7⋊D4) = C2×D4.8D14central extension (φ=1)224C2^2.119(C2xC7:D4)448,1274
C22.120(C2×C7⋊D4) = C2×D4.9D14central extension (φ=1)224C2^2.120(C2xC7:D4)448,1276
C22.121(C2×C7⋊D4) = C22×C23.D7central extension (φ=1)224C2^2.121(C2xC7:D4)448,1292
C22.122(C2×C7⋊D4) = C23⋊Dic14central stem extension (φ=1)224C2^2.122(C2xC7:D4)448,481
C22.123(C2×C7⋊D4) = C24.6D14central stem extension (φ=1)224C2^2.123(C2xC7:D4)448,482
C22.124(C2×C7⋊D4) = C24.7D14central stem extension (φ=1)224C2^2.124(C2xC7:D4)448,483
C22.125(C2×C7⋊D4) = C24.9D14central stem extension (φ=1)224C2^2.125(C2xC7:D4)448,486
C22.126(C2×C7⋊D4) = C24.10D14central stem extension (φ=1)224C2^2.126(C2xC7:D4)448,487
C22.127(C2×C7⋊D4) = C24.14D14central stem extension (φ=1)224C2^2.127(C2xC7:D4)448,493
C22.128(C2×C7⋊D4) = C232D28central stem extension (φ=1)224C2^2.128(C2xC7:D4)448,494
C22.129(C2×C7⋊D4) = C23.16D28central stem extension (φ=1)224C2^2.129(C2xC7:D4)448,495
C22.130(C2×C7⋊D4) = (C2×C14).40D8central stem extension (φ=1)224C2^2.130(C2xC7:D4)448,501
C22.131(C2×C7⋊D4) = C4⋊C4.228D14central stem extension (φ=1)224C2^2.131(C2xC7:D4)448,502
C22.132(C2×C7⋊D4) = C4⋊C4.230D14central stem extension (φ=1)224C2^2.132(C2xC7:D4)448,504
C22.133(C2×C7⋊D4) = C4⋊C4.231D14central stem extension (φ=1)224C2^2.133(C2xC7:D4)448,505
C22.134(C2×C7⋊D4) = (C2×C4)⋊Dic14central stem extension (φ=1)448C2^2.134(C2xC7:D4)448,513
C22.135(C2×C7⋊D4) = (C2×C28).287D4central stem extension (φ=1)448C2^2.135(C2xC7:D4)448,514
C22.136(C2×C7⋊D4) = (C2×C28).288D4central stem extension (φ=1)448C2^2.136(C2xC7:D4)448,516
C22.137(C2×C7⋊D4) = (C2×C4).44D28central stem extension (φ=1)448C2^2.137(C2xC7:D4)448,517
C22.138(C2×C7⋊D4) = (C2×C28).54D4central stem extension (φ=1)448C2^2.138(C2xC7:D4)448,518
C22.139(C2×C7⋊D4) = (C2×C28).55D4central stem extension (φ=1)448C2^2.139(C2xC7:D4)448,520
C22.140(C2×C7⋊D4) = (C2×C4)⋊3D28central stem extension (φ=1)224C2^2.140(C2xC7:D4)448,525
C22.141(C2×C7⋊D4) = (C2×C28).289D4central stem extension (φ=1)224C2^2.141(C2xC7:D4)448,526
C22.142(C2×C7⋊D4) = (C2×C28).290D4central stem extension (φ=1)224C2^2.142(C2xC7:D4)448,527
C22.143(C2×C7⋊D4) = (C2×C4).45D28central stem extension (φ=1)224C2^2.143(C2xC7:D4)448,528
C22.144(C2×C7⋊D4) = C4⋊C4.233D14central stem extension (φ=1)224C2^2.144(C2xC7:D4)448,530
C22.145(C2×C7⋊D4) = C4⋊C4.236D14central stem extension (φ=1)224C2^2.145(C2xC7:D4)448,537
C22.146(C2×C7⋊D4) = C28.50D8central stem extension (φ=1)224C2^2.146(C2xC7:D4)448,541
C22.147(C2×C7⋊D4) = C28.38SD16central stem extension (φ=1)224C2^2.147(C2xC7:D4)448,542
C22.148(C2×C7⋊D4) = D4.3Dic14central stem extension (φ=1)224C2^2.148(C2xC7:D4)448,543
C22.149(C2×C7⋊D4) = C287D8central stem extension (φ=1)224C2^2.149(C2xC7:D4)448,549
C22.150(C2×C7⋊D4) = D4.1D28central stem extension (φ=1)224C2^2.150(C2xC7:D4)448,550
C22.151(C2×C7⋊D4) = D4.2D28central stem extension (φ=1)224C2^2.151(C2xC7:D4)448,553
C22.152(C2×C7⋊D4) = C28.48SD16central stem extension (φ=1)448C2^2.152(C2xC7:D4)448,554
C22.153(C2×C7⋊D4) = C28.23Q16central stem extension (φ=1)448C2^2.153(C2xC7:D4)448,555
C22.154(C2×C7⋊D4) = Q8.3Dic14central stem extension (φ=1)448C2^2.154(C2xC7:D4)448,556
C22.155(C2×C7⋊D4) = Q8⋊D28central stem extension (φ=1)224C2^2.155(C2xC7:D4)448,561
C22.156(C2×C7⋊D4) = Q8.1D28central stem extension (φ=1)224C2^2.156(C2xC7:D4)448,562
C22.157(C2×C7⋊D4) = C287Q16central stem extension (φ=1)448C2^2.157(C2xC7:D4)448,565
C22.158(C2×C7⋊D4) = (C2×C14).D8central stem extension (φ=1)224C2^2.158(C2xC7:D4)448,567
C22.159(C2×C7⋊D4) = C4⋊D4.D7central stem extension (φ=1)224C2^2.159(C2xC7:D4)448,568
C22.160(C2×C7⋊D4) = (C2×D4).D14central stem extension (φ=1)224C2^2.160(C2xC7:D4)448,569
C22.161(C2×C7⋊D4) = D2816D4central stem extension (φ=1)112C2^2.161(C2xC7:D4)448,570
C22.162(C2×C7⋊D4) = D2817D4central stem extension (φ=1)224C2^2.162(C2xC7:D4)448,571
C22.163(C2×C7⋊D4) = C7⋊C822D4central stem extension (φ=1)224C2^2.163(C2xC7:D4)448,572
C22.164(C2×C7⋊D4) = C4⋊D4⋊D7central stem extension (φ=1)224C2^2.164(C2xC7:D4)448,573
C22.165(C2×C7⋊D4) = Dic1417D4central stem extension (φ=1)224C2^2.165(C2xC7:D4)448,574
C22.166(C2×C7⋊D4) = C7⋊C823D4central stem extension (φ=1)224C2^2.166(C2xC7:D4)448,575
C22.167(C2×C7⋊D4) = C7⋊C85D4central stem extension (φ=1)224C2^2.167(C2xC7:D4)448,576
C22.168(C2×C7⋊D4) = C22⋊Q8.D7central stem extension (φ=1)224C2^2.168(C2xC7:D4)448,577
C22.169(C2×C7⋊D4) = (C2×C14).Q16central stem extension (φ=1)224C2^2.169(C2xC7:D4)448,578
C22.170(C2×C7⋊D4) = C14.(C4○D8)central stem extension (φ=1)224C2^2.170(C2xC7:D4)448,579
C22.171(C2×C7⋊D4) = D28.36D4central stem extension (φ=1)112C2^2.171(C2xC7:D4)448,580
C22.172(C2×C7⋊D4) = D28.37D4central stem extension (φ=1)224C2^2.172(C2xC7:D4)448,581
C22.173(C2×C7⋊D4) = C7⋊C824D4central stem extension (φ=1)224C2^2.173(C2xC7:D4)448,582
C22.174(C2×C7⋊D4) = C7⋊C86D4central stem extension (φ=1)224C2^2.174(C2xC7:D4)448,583
C22.175(C2×C7⋊D4) = Dic14.37D4central stem extension (φ=1)224C2^2.175(C2xC7:D4)448,584
C22.176(C2×C7⋊D4) = C7⋊C8.29D4central stem extension (φ=1)224C2^2.176(C2xC7:D4)448,585
C22.177(C2×C7⋊D4) = C7⋊C8.6D4central stem extension (φ=1)224C2^2.177(C2xC7:D4)448,586
C22.178(C2×C7⋊D4) = C42.61D14central stem extension (φ=1)224C2^2.178(C2xC7:D4)448,588
C22.179(C2×C7⋊D4) = C42.62D14central stem extension (φ=1)224C2^2.179(C2xC7:D4)448,589
C22.180(C2×C7⋊D4) = C42.213D14central stem extension (φ=1)224C2^2.180(C2xC7:D4)448,590
C22.181(C2×C7⋊D4) = D28.23D4central stem extension (φ=1)224C2^2.181(C2xC7:D4)448,591
C22.182(C2×C7⋊D4) = C42.64D14central stem extension (φ=1)224C2^2.182(C2xC7:D4)448,592
C22.183(C2×C7⋊D4) = C42.214D14central stem extension (φ=1)224C2^2.183(C2xC7:D4)448,593
C22.184(C2×C7⋊D4) = C42.65D14central stem extension (φ=1)224C2^2.184(C2xC7:D4)448,594
C22.185(C2×C7⋊D4) = Dic14.4Q8central stem extension (φ=1)448C2^2.185(C2xC7:D4)448,597
C22.186(C2×C7⋊D4) = C42.215D14central stem extension (φ=1)448C2^2.186(C2xC7:D4)448,598
C22.187(C2×C7⋊D4) = C42.68D14central stem extension (φ=1)448C2^2.187(C2xC7:D4)448,599
C22.188(C2×C7⋊D4) = D28.4Q8central stem extension (φ=1)224C2^2.188(C2xC7:D4)448,600
C22.189(C2×C7⋊D4) = C42.70D14central stem extension (φ=1)224C2^2.189(C2xC7:D4)448,601
C22.190(C2×C7⋊D4) = C42.216D14central stem extension (φ=1)224C2^2.190(C2xC7:D4)448,602
C22.191(C2×C7⋊D4) = C42.71D14central stem extension (φ=1)448C2^2.191(C2xC7:D4)448,603
C22.192(C2×C7⋊D4) = C28.16D8central stem extension (φ=1)224C2^2.192(C2xC7:D4)448,604
C22.193(C2×C7⋊D4) = C42.72D14central stem extension (φ=1)224C2^2.193(C2xC7:D4)448,605
C22.194(C2×C7⋊D4) = C282D8central stem extension (φ=1)224C2^2.194(C2xC7:D4)448,606
C22.195(C2×C7⋊D4) = C28⋊D8central stem extension (φ=1)224C2^2.195(C2xC7:D4)448,607
C22.196(C2×C7⋊D4) = C42.74D14central stem extension (φ=1)224C2^2.196(C2xC7:D4)448,608
C22.197(C2×C7⋊D4) = Dic149D4central stem extension (φ=1)224C2^2.197(C2xC7:D4)448,609
C22.198(C2×C7⋊D4) = C284SD16central stem extension (φ=1)224C2^2.198(C2xC7:D4)448,610
C22.199(C2×C7⋊D4) = C28.17D8central stem extension (φ=1)448C2^2.199(C2xC7:D4)448,612
C22.200(C2×C7⋊D4) = C28.SD16central stem extension (φ=1)448C2^2.200(C2xC7:D4)448,613
C22.201(C2×C7⋊D4) = C42.76D14central stem extension (φ=1)448C2^2.201(C2xC7:D4)448,614
C22.202(C2×C7⋊D4) = C28.Q16central stem extension (φ=1)448C2^2.202(C2xC7:D4)448,615
C22.203(C2×C7⋊D4) = C42.77D14central stem extension (φ=1)448C2^2.203(C2xC7:D4)448,616
C22.204(C2×C7⋊D4) = C285SD16central stem extension (φ=1)224C2^2.204(C2xC7:D4)448,617
C22.205(C2×C7⋊D4) = D285Q8central stem extension (φ=1)224C2^2.205(C2xC7:D4)448,618
C22.206(C2×C7⋊D4) = C286SD16central stem extension (φ=1)224C2^2.206(C2xC7:D4)448,619
C22.207(C2×C7⋊D4) = C42.80D14central stem extension (φ=1)224C2^2.207(C2xC7:D4)448,620
C22.208(C2×C7⋊D4) = D286Q8central stem extension (φ=1)224C2^2.208(C2xC7:D4)448,621
C22.209(C2×C7⋊D4) = C28.D8central stem extension (φ=1)224C2^2.209(C2xC7:D4)448,622
C22.210(C2×C7⋊D4) = C42.82D14central stem extension (φ=1)224C2^2.210(C2xC7:D4)448,623
C22.211(C2×C7⋊D4) = C28⋊Q16central stem extension (φ=1)448C2^2.211(C2xC7:D4)448,624
C22.212(C2×C7⋊D4) = Dic145Q8central stem extension (φ=1)448C2^2.212(C2xC7:D4)448,625
C22.213(C2×C7⋊D4) = C283Q16central stem extension (φ=1)448C2^2.213(C2xC7:D4)448,626
C22.214(C2×C7⋊D4) = C28.11Q16central stem extension (φ=1)448C2^2.214(C2xC7:D4)448,627
C22.215(C2×C7⋊D4) = Dic146Q8central stem extension (φ=1)448C2^2.215(C2xC7:D4)448,628
C22.216(C2×C7⋊D4) = (C2×C14)⋊8D8central stem extension (φ=1)112C2^2.216(C2xC7:D4)448,751
C22.217(C2×C7⋊D4) = (C7×D4).31D4central stem extension (φ=1)112C2^2.217(C2xC7:D4)448,752
C22.218(C2×C7⋊D4) = C24.20D14central stem extension (φ=1)224C2^2.218(C2xC7:D4)448,756
C22.219(C2×C7⋊D4) = C24.21D14central stem extension (φ=1)224C2^2.219(C2xC7:D4)448,757
C22.220(C2×C7⋊D4) = (C7×Q8)⋊13D4central stem extension (φ=1)224C2^2.220(C2xC7:D4)448,761
C22.221(C2×C7⋊D4) = (C2×C14)⋊8Q16central stem extension (φ=1)224C2^2.221(C2xC7:D4)448,762
C22.222(C2×C7⋊D4) = C14.C22≀C2central stem extension (φ=1)448C2^2.222(C2xC7:D4)448,763
C22.223(C2×C7⋊D4) = (C22×Q8)⋊D7central stem extension (φ=1)224C2^2.223(C2xC7:D4)448,765
C22.224(C2×C7⋊D4) = (C7×D4)⋊14D4central stem extension (φ=1)224C2^2.224(C2xC7:D4)448,772
C22.225(C2×C7⋊D4) = (C7×D4).32D4central stem extension (φ=1)224C2^2.225(C2xC7:D4)448,773

׿
×
𝔽