Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C4×C22⋊C4 and Q=C2

Direct product G=N×Q with N=C4×C22⋊C4 and Q=C2
dρLabelID
C2×C4×C22⋊C464C2xC4xC2^2:C4128,1000

Semidirect products G=N:Q with N=C4×C22⋊C4 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C4×C22⋊C4)⋊1C2 = C4×C23⋊C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C432(C4xC2^2:C4):1C2128,486
(C4×C22⋊C4)⋊2C2 = C23⋊C42φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C432(C4xC2^2:C4):2C2128,1005
(C4×C22⋊C4)⋊3C2 = D44C42φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):3C2128,1007
(C4×C22⋊C4)⋊4C2 = C25.85C22φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C432(C4xC2^2:C4):4C2128,1012
(C4×C22⋊C4)⋊5C2 = C4242D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):5C2128,1022
(C4×C22⋊C4)⋊6C2 = C23.194C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C432(C4xC2^2:C4):6C2128,1044
(C4×C22⋊C4)⋊7C2 = C24.547C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):7C2128,1050
(C4×C22⋊C4)⋊8C2 = C23.224C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C432(C4xC2^2:C4):8C2128,1074
(C4×C22⋊C4)⋊9C2 = C23.234C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):9C2128,1084
(C4×C22⋊C4)⋊10C2 = C23.235C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):10C2128,1085
(C4×C22⋊C4)⋊11C2 = C24.212C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):11C2128,1089
(C4×C22⋊C4)⋊12C2 = C24.223C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):12C2128,1106
(C4×C22⋊C4)⋊13C2 = C23.380C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C432(C4xC2^2:C4):13C2128,1212
(C4×C22⋊C4)⋊14C2 = C24.573C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):14C2128,1213
(C4×C22⋊C4)⋊15C2 = C23.410C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):15C2128,1242
(C4×C22⋊C4)⋊16C2 = C24.340C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):16C2128,1308
(C4×C22⋊C4)⋊17C2 = C23.478C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):17C2128,1310
(C4×C22⋊C4)⋊18C2 = C24.347C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):18C2128,1327
(C4×C22⋊C4)⋊19C2 = C24.348C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):19C2128,1329
(C4×C22⋊C4)⋊20C2 = C24.53D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C432(C4xC2^2:C4):20C2128,233
(C4×C22⋊C4)⋊21C2 = C24.54D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C432(C4xC2^2:C4):21C2128,239
(C4×C22⋊C4)⋊22C2 = C24.66D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C432(C4xC2^2:C4):22C2128,521
(C4×C22⋊C4)⋊23C2 = C24.72D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C432(C4xC2^2:C4):23C2128,603
(C4×C22⋊C4)⋊24C2 = C24.175C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C432(C4xC2^2:C4):24C2128,696
(C4×C22⋊C4)⋊25C2 = C439C2φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):25C2128,1025
(C4×C22⋊C4)⋊26C2 = C23.179C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):26C2128,1029
(C4×C22⋊C4)⋊27C2 = C4×C22≀C2φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C432(C4xC2^2:C4):27C2128,1031
(C4×C22⋊C4)⋊28C2 = C4×C4⋊D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):28C2128,1032
(C4×C22⋊C4)⋊29C2 = C4×C22.D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):29C2128,1033
(C4×C22⋊C4)⋊30C2 = C4×C4.4D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):30C2128,1035
(C4×C22⋊C4)⋊31C2 = C23.203C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C432(C4xC2^2:C4):31C2128,1053
(C4×C22⋊C4)⋊32C2 = C24.195C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):32C2128,1054
(C4×C22⋊C4)⋊33C2 = C23.215C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):33C2128,1065
(C4×C22⋊C4)⋊34C2 = C24.204C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):34C2128,1067
(C4×C22⋊C4)⋊35C2 = C24.205C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):35C2128,1069
(C4×C22⋊C4)⋊36C2 = D4×C22⋊C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C432(C4xC2^2:C4):36C2128,1070
(C4×C22⋊C4)⋊37C2 = C24.549C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):37C2128,1071
(C4×C22⋊C4)⋊38C2 = C23.223C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):38C2128,1073
(C4×C22⋊C4)⋊39C2 = C23.240C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C432(C4xC2^2:C4):39C2128,1090
(C4×C22⋊C4)⋊40C2 = C23.241C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):40C2128,1091
(C4×C22⋊C4)⋊41C2 = C24.215C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):41C2128,1093
(C4×C22⋊C4)⋊42C2 = C24.217C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):42C2128,1095
(C4×C22⋊C4)⋊43C2 = C24.218C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):43C2128,1096
(C4×C22⋊C4)⋊44C2 = C24.220C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):44C2128,1099
(C4×C22⋊C4)⋊45C2 = C24.221C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):45C2128,1104
(C4×C22⋊C4)⋊46C2 = C23.288C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):46C2128,1120
(C4×C22⋊C4)⋊47C2 = C4215D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):47C2128,1124
(C4×C22⋊C4)⋊48C2 = C23.295C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):48C2128,1127
(C4×C22⋊C4)⋊49C2 = C42.163D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):49C2128,1130
(C4×C22⋊C4)⋊50C2 = C24.254C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):50C2128,1152
(C4×C22⋊C4)⋊51C2 = C23.322C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):51C2128,1154
(C4×C22⋊C4)⋊52C2 = C24.259C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):52C2128,1158
(C4×C22⋊C4)⋊53C2 = C23.327C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):53C2128,1159
(C4×C22⋊C4)⋊54C2 = C23.328C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):54C2128,1160
(C4×C22⋊C4)⋊55C2 = C24.263C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):55C2128,1163
(C4×C22⋊C4)⋊56C2 = C24.264C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):56C2128,1164
(C4×C22⋊C4)⋊57C2 = C23.333C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C432(C4xC2^2:C4):57C2128,1165
(C4×C22⋊C4)⋊58C2 = C23.335C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C432(C4xC2^2:C4):58C2128,1167
(C4×C22⋊C4)⋊59C2 = C24.565C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):59C2128,1168
(C4×C22⋊C4)⋊60C2 = C24.278C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):60C2128,1189
(C4×C22⋊C4)⋊61C2 = C24.279C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):61C2128,1190
(C4×C22⋊C4)⋊62C2 = C23.359C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):62C2128,1191
(C4×C22⋊C4)⋊63C2 = C23.360C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):63C2128,1192
(C4×C22⋊C4)⋊64C2 = C23.364C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):64C2128,1196
(C4×C22⋊C4)⋊65C2 = C24.286C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):65C2128,1198
(C4×C22⋊C4)⋊66C2 = C23.367C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):66C2128,1199
(C4×C22⋊C4)⋊67C2 = C24.289C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):67C2128,1202
(C4×C22⋊C4)⋊68C2 = C24.290C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):68C2128,1203
(C4×C22⋊C4)⋊69C2 = C23.372C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C432(C4xC2^2:C4):69C2128,1204
(C4×C22⋊C4)⋊70C2 = C24.293C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):70C2128,1208
(C4×C22⋊C4)⋊71C2 = C23.377C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):71C2128,1209
(C4×C22⋊C4)⋊72C2 = C23.388C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):72C2128,1220
(C4×C22⋊C4)⋊73C2 = C23.390C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):73C2128,1222
(C4×C22⋊C4)⋊74C2 = C23.391C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):74C2128,1223
(C4×C22⋊C4)⋊75C2 = C23.400C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):75C2128,1232
(C4×C22⋊C4)⋊76C2 = C23.401C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):76C2128,1233
(C4×C22⋊C4)⋊77C2 = C23.404C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):77C2128,1236
(C4×C22⋊C4)⋊78C2 = C23.416C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):78C2128,1248
(C4×C22⋊C4)⋊79C2 = C23.418C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):79C2128,1250
(C4×C22⋊C4)⋊80C2 = C24.311C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):80C2128,1253
(C4×C22⋊C4)⋊81C2 = C23.426C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):81C2128,1258
(C4×C22⋊C4)⋊82C2 = C23.431C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):82C2128,1263
(C4×C22⋊C4)⋊83C2 = C23.439C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C432(C4xC2^2:C4):83C2128,1271
(C4×C22⋊C4)⋊84C2 = C24.326C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):84C2128,1285
(C4×C22⋊C4)⋊85C2 = C24.327C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):85C2128,1286
(C4×C22⋊C4)⋊86C2 = C23.455C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):86C2128,1287
(C4×C22⋊C4)⋊87C2 = C23.457C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):87C2128,1289
(C4×C22⋊C4)⋊88C2 = C23.458C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):88C2128,1290
(C4×C22⋊C4)⋊89C2 = C24.331C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):89C2128,1291
(C4×C22⋊C4)⋊90C2 = C24.332C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):90C2128,1292
(C4×C22⋊C4)⋊91C2 = C23.461C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C432(C4xC2^2:C4):91C2128,1293
(C4×C22⋊C4)⋊92C2 = C23.472C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):92C2128,1304
(C4×C22⋊C4)⋊93C2 = C23.491C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):93C2128,1323
(C4×C22⋊C4)⋊94C2 = C23.502C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):94C2128,1334
(C4×C22⋊C4)⋊95C2 = C23.548C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):95C2128,1380
(C4×C22⋊C4)⋊96C2 = C24.375C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):96C2128,1381
(C4×C22⋊C4)⋊97C2 = C23.553C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):97C2128,1385
(C4×C22⋊C4)⋊98C2 = C24.377C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):98C2128,1393
(C4×C22⋊C4)⋊99C2 = C24.378C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4):99C2128,1395
(C4×C22⋊C4)⋊100C2 = D4×C42φ: trivial image64(C4xC2^2:C4):100C2128,1003

Non-split extensions G=N.Q with N=C4×C22⋊C4 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C4×C22⋊C4).1C2 = C23.21C42φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C432(C4xC2^2:C4).1C2128,14
(C4×C22⋊C4).2C2 = C23.36C42φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).2C2128,484
(C4×C22⋊C4).3C2 = C24.524C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).3C2128,1006
(C4×C22⋊C4).4C2 = C23.165C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).4C2128,1015
(C4×C22⋊C4).5C2 = C23.195C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).5C2128,1045
(C4×C22⋊C4).6C2 = C23.225C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).6C2128,1075
(C4×C22⋊C4).7C2 = C24.577C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).7C2128,1225
(C4×C22⋊C4).8C2 = C24.46D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C432(C4xC2^2:C4).8C2128,16
(C4×C22⋊C4).9C2 = C24.48D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C432(C4xC2^2:C4).9C2128,29
(C4×C22⋊C4).10C2 = C24.55D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C432(C4xC2^2:C4).10C2128,240
(C4×C22⋊C4).11C2 = C23.17C42φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).11C2128,485
(C4×C22⋊C4).12C2 = C24.70D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C432(C4xC2^2:C4).12C2128,558
(C4×C22⋊C4).13C2 = C23.21M4(2)φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).13C2128,582
(C4×C22⋊C4).14C2 = (C2×C8).195D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).14C2128,583
(C4×C22⋊C4).15C2 = C22⋊C44C8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).15C2128,655
(C4×C22⋊C4).16C2 = C23.9M4(2)φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).16C2128,656
(C4×C22⋊C4).17C2 = C24.176C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C432(C4xC2^2:C4).17C2128,728
(C4×C22⋊C4).18C2 = C432C2φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).18C2128,1030
(C4×C22⋊C4).19C2 = C4×C22⋊Q8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).19C2128,1034
(C4×C22⋊C4).20C2 = C4×C422C2φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).20C2128,1036
(C4×C22⋊C4).21C2 = C23.211C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).21C2128,1061
(C4×C22⋊C4).22C2 = C23.214C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).22C2128,1064
(C4×C22⋊C4).23C2 = C24.203C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).23C2128,1066
(C4×C22⋊C4).24C2 = Q8×C22⋊C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).24C2128,1072
(C4×C22⋊C4).25C2 = C23.226C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).25C2128,1076
(C4×C22⋊C4).26C2 = C23.227C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).26C2128,1077
(C4×C22⋊C4).27C2 = C24.208C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).27C2128,1078
(C4×C22⋊C4).28C2 = C23.229C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).28C2128,1079
(C4×C22⋊C4).29C2 = C24.558C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).29C2128,1092
(C4×C22⋊C4).30C2 = C23.244C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).30C2128,1094
(C4×C22⋊C4).31C2 = C23.250C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).31C2128,1100
(C4×C22⋊C4).32C2 = C23.255C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).32C2128,1105
(C4×C22⋊C4).33C2 = C42.162D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).33C2128,1128
(C4×C22⋊C4).34C2 = C23.301C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).34C2128,1133
(C4×C22⋊C4).35C2 = C23.321C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).35C2128,1153
(C4×C22⋊C4).36C2 = C23.323C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).36C2128,1155
(C4×C22⋊C4).37C2 = C23.329C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).37C2128,1161
(C4×C22⋊C4).38C2 = C23.334C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).38C2128,1166
(C4×C22⋊C4).39C2 = C24.267C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).39C2128,1171
(C4×C22⋊C4).40C2 = C24.568C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).40C2128,1172
(C4×C22⋊C4).41C2 = C24.268C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).41C2128,1173
(C4×C22⋊C4).42C2 = C24.569C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).42C2128,1174
(C4×C22⋊C4).43C2 = C24.285C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).43C2128,1197
(C4×C22⋊C4).44C2 = C24.572C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).44C2128,1205
(C4×C22⋊C4).45C2 = C24.301C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).45C2128,1221
(C4×C22⋊C4).46C2 = C23.392C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).46C2128,1224
(C4×C22⋊C4).47C2 = C24.304C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).47C2128,1226
(C4×C22⋊C4).48C2 = C23.395C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).48C2128,1227
(C4×C22⋊C4).49C2 = C23.396C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).49C2128,1228
(C4×C22⋊C4).50C2 = C23.397C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).50C2128,1229
(C4×C22⋊C4).51C2 = C24.308C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).51C2128,1231
(C4×C22⋊C4).52C2 = C23.402C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).52C2128,1234
(C4×C22⋊C4).53C2 = C24.579C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).53C2128,1235
(C4×C22⋊C4).54C2 = C23.405C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).54C2128,1237
(C4×C22⋊C4).55C2 = C24.309C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).55C2128,1247
(C4×C22⋊C4).56C2 = C23.417C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).56C2128,1249
(C4×C22⋊C4).57C2 = C23.422C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).57C2128,1254
(C4×C22⋊C4).58C2 = C24.313C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).58C2128,1255
(C4×C22⋊C4).59C2 = C24.315C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).59C2128,1259
(C4×C22⋊C4).60C2 = C23.430C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).60C2128,1262
(C4×C22⋊C4).61C2 = C23.449C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).61C2128,1281
(C4×C22⋊C4).62C2 = C23.456C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).62C2128,1288
(C4×C22⋊C4).63C2 = C24.584C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).63C2128,1301
(C4×C22⋊C4).64C2 = C23.473C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).64C2128,1305
(C4×C22⋊C4).65C2 = C24.338C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).65C2128,1306
(C4×C22⋊C4).66C2 = C24.339C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).66C2128,1307
(C4×C22⋊C4).67C2 = C24.341C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).67C2128,1309
(C4×C22⋊C4).68C2 = C23.483C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).68C2128,1315
(C4×C22⋊C4).69C2 = C24.345C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).69C2128,1319
(C4×C22⋊C4).70C2 = C24.346C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).70C2128,1321
(C4×C22⋊C4).71C2 = C24.355C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).71C2128,1339
(C4×C22⋊C4).72C2 = C23.508C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).72C2128,1340
(C4×C22⋊C4).73C2 = C24.376C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).73C2128,1384
(C4×C22⋊C4).74C2 = C24.379C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).74C2128,1397
(C4×C22⋊C4).75C2 = C23.567C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C4×C22⋊C464(C4xC2^2:C4).75C2128,1399
(C4×C22⋊C4).76C2 = C8×C22⋊C4φ: trivial image64(C4xC2^2:C4).76C2128,483
(C4×C22⋊C4).77C2 = C4×C42⋊C2φ: trivial image64(C4xC2^2:C4).77C2128,1002

׿
×
𝔽