Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2 and Q=C2×C4×C12

Direct product G=N×Q with N=C2 and Q=C2×C4×C12
dρLabelID
C22×C4×C12192C2^2xC4xC12192,1400


Non-split extensions G=N.Q with N=C2 and Q=C2×C4×C12
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C2.1(C2×C4×C12) = C6×C2.C42central stem extension (φ=1)192C2.1(C2xC4xC12)192,808
C2.2(C2×C4×C12) = C3×C424C4central stem extension (φ=1)192C2.2(C2xC4xC12)192,809
C2.3(C2×C4×C12) = C12×C22⋊C4central stem extension (φ=1)96C2.3(C2xC4xC12)192,810
C2.4(C2×C4×C12) = C12×C4⋊C4central stem extension (φ=1)192C2.4(C2xC4xC12)192,811
C2.5(C2×C4×C12) = C6×C8⋊C4central stem extension (φ=1)192C2.5(C2xC4xC12)192,836
C2.6(C2×C4×C12) = C12×M4(2)central stem extension (φ=1)96C2.6(C2xC4xC12)192,837
C2.7(C2×C4×C12) = C3×C82M4(2)central stem extension (φ=1)96C2.7(C2xC4xC12)192,838

׿
×
𝔽