Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2 and Q=A4×C2×C6

Direct product G=N×Q with N=C2 and Q=A4×C2×C6
dρLabelID
A4×C22×C672A4xC2^2xC6288,1041


Non-split extensions G=N.Q with N=C2 and Q=A4×C2×C6
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C2.1(A4×C2×C6) = A4×C2×C12central extension (φ=1)72C2.1(A4xC2xC6)288,979
C2.2(A4×C2×C6) = C3×D4×A4central stem extension (φ=1)366C2.2(A4xC2xC6)288,980
C2.3(A4×C2×C6) = C2×C6×SL2(𝔽3)central stem extension (φ=1)96C2.3(A4xC2xC6)288,981
C2.4(A4×C2×C6) = C3×Q8×A4central stem extension (φ=1)726C2.4(A4xC2xC6)288,982
C2.5(A4×C2×C6) = C6×C4.A4central stem extension (φ=1)96C2.5(A4xC2xC6)288,983
C2.6(A4×C2×C6) = C3×Q8.A4central stem extension (φ=1)724C2.6(A4xC2xC6)288,984
C2.7(A4×C2×C6) = C3×D4.A4central stem extension (φ=1)484C2.7(A4xC2xC6)288,985

׿
×
𝔽