Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2 and Q=C2×C11⋊D4

Direct product G=N×Q with N=C2 and Q=C2×C11⋊D4
dρLabelID
C22×C11⋊D4176C2^2xC11:D4352,187


Non-split extensions G=N.Q with N=C2 and Q=C2×C11⋊D4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C2.1(C2×C11⋊D4) = C2×Dic11⋊C4central extension (φ=1)352C2.1(C2xC11:D4)352,118
C2.2(C2×C11⋊D4) = C2×D22⋊C4central extension (φ=1)176C2.2(C2xC11:D4)352,122
C2.3(C2×C11⋊D4) = C4×C11⋊D4central extension (φ=1)176C2.3(C2xC11:D4)352,123
C2.4(C2×C11⋊D4) = C2×C23.D11central extension (φ=1)176C2.4(C2xC11:D4)352,147
C2.5(C2×C11⋊D4) = C44.48D4central stem extension (φ=1)176C2.5(C2xC11:D4)352,119
C2.6(C2×C11⋊D4) = C23.23D22central stem extension (φ=1)176C2.6(C2xC11:D4)352,124
C2.7(C2×C11⋊D4) = C447D4central stem extension (φ=1)176C2.7(C2xC11:D4)352,125
C2.8(C2×C11⋊D4) = C2×D4⋊D11central stem extension (φ=1)176C2.8(C2xC11:D4)352,126
C2.9(C2×C11⋊D4) = D446C22central stem extension (φ=1)884C2.9(C2xC11:D4)352,127
C2.10(C2×C11⋊D4) = C2×D4.D11central stem extension (φ=1)176C2.10(C2xC11:D4)352,128
C2.11(C2×C11⋊D4) = C23.18D22central stem extension (φ=1)176C2.11(C2xC11:D4)352,130
C2.12(C2×C11⋊D4) = C44.17D4central stem extension (φ=1)176C2.12(C2xC11:D4)352,131
C2.13(C2×C11⋊D4) = C23⋊D22central stem extension (φ=1)88C2.13(C2xC11:D4)352,132
C2.14(C2×C11⋊D4) = C442D4central stem extension (φ=1)176C2.14(C2xC11:D4)352,133
C2.15(C2×C11⋊D4) = Dic11⋊D4central stem extension (φ=1)176C2.15(C2xC11:D4)352,134
C2.16(C2×C11⋊D4) = C44⋊D4central stem extension (φ=1)176C2.16(C2xC11:D4)352,135
C2.17(C2×C11⋊D4) = C2×Q8⋊D11central stem extension (φ=1)176C2.17(C2xC11:D4)352,136
C2.18(C2×C11⋊D4) = C44.C23central stem extension (φ=1)1764C2.18(C2xC11:D4)352,137
C2.19(C2×C11⋊D4) = C2×C11⋊Q16central stem extension (φ=1)352C2.19(C2xC11:D4)352,138
C2.20(C2×C11⋊D4) = Dic11⋊Q8central stem extension (φ=1)352C2.20(C2xC11:D4)352,139
C2.21(C2×C11⋊D4) = D223Q8central stem extension (φ=1)176C2.21(C2xC11:D4)352,141
C2.22(C2×C11⋊D4) = C44.23D4central stem extension (φ=1)176C2.22(C2xC11:D4)352,142
C2.23(C2×C11⋊D4) = Q8⋊D22central stem extension (φ=1)884+C2.23(C2xC11:D4)352,144
C2.24(C2×C11⋊D4) = D4.8D22central stem extension (φ=1)1764C2.24(C2xC11:D4)352,145
C2.25(C2×C11⋊D4) = D4.9D22central stem extension (φ=1)1764-C2.25(C2xC11:D4)352,146
C2.26(C2×C11⋊D4) = C24⋊D11central stem extension (φ=1)88C2.26(C2xC11:D4)352,148

׿
×
𝔽