Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C3×S3×D5 and Q=C2

Direct product G=N×Q with N=C3×S3×D5 and Q=C2
dρLabelID
S3×C6×D5604S3xC6xD5360,151

Semidirect products G=N:Q with N=C3×S3×D5 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C3×S3×D5)⋊C2 = S32×D5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C3×S3×D5308+(C3xS3xD5):C2360,137

Non-split extensions G=N.Q with N=C3×S3×D5 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C3×S3×D5).1C2 = S3×C3⋊F5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C3×S3×D5308(C3xS3xD5).1C2360,128
(C3×S3×D5).2C2 = C3×S3×F5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C3×S3×D5308(C3xS3xD5).2C2360,126

׿
×
𝔽