Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2×C7⋊D7 and Q=C2

Direct product G=N×Q with N=C2×C7⋊D7 and Q=C2
dρLabelID
C22×C7⋊D7196C2^2xC7:D7392,43

Semidirect products G=N:Q with N=C2×C7⋊D7 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×C7⋊D7)⋊1C2 = C7⋊D28φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C7⋊D7284+(C2xC7:D7):1C2392,21
(C2×C7⋊D7)⋊2C2 = C28⋊D7φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C7⋊D7196(C2xC7:D7):2C2392,30
(C2×C7⋊D7)⋊3C2 = C727D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C7⋊D7196(C2xC7:D7):3C2392,32
(C2×C7⋊D7)⋊4C2 = C2×D72φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C7⋊D7284+(C2xC7:D7):4C2392,41

Non-split extensions G=N.Q with N=C2×C7⋊D7 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×C7⋊D7).1C2 = Dic72D7φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C7⋊D7284+(C2xC7:D7).1C2392,19
(C2×C7⋊D7).2C2 = C2×C72⋊C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C7⋊D7284+(C2xC7:D7).2C2392,40
(C2×C7⋊D7).3C2 = C4×C7⋊D7φ: trivial image196(C2xC7:D7).3C2392,29

׿
×
𝔽