Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2 and Q=C2×C4×He3

Direct product G=N×Q with N=C2 and Q=C2×C4×He3
dρLabelID
C22×C4×He3144C2^2xC4xHe3432,401


Non-split extensions G=N.Q with N=C2 and Q=C2×C4×He3
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C2.1(C2×C4×He3) = C42×He3central extension (φ=1)144C2.1(C2xC4xHe3)432,201
C2.2(C2×C4×He3) = C2×C8×He3central extension (φ=1)144C2.2(C2xC4xHe3)432,210
C2.3(C2×C4×He3) = C22⋊C4×He3central stem extension (φ=1)72C2.3(C2xC4xHe3)432,204
C2.4(C2×C4×He3) = C4⋊C4×He3central stem extension (φ=1)144C2.4(C2xC4xHe3)432,207
C2.5(C2×C4×He3) = M4(2)×He3central stem extension (φ=1)726C2.5(C2xC4xHe3)432,213

׿
×
𝔽