Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2 and Q=C2×C4×C28

Direct product G=N×Q with N=C2 and Q=C2×C4×C28
dρLabelID
C22×C4×C28448C2^2xC4xC28448,1294


Non-split extensions G=N.Q with N=C2 and Q=C2×C4×C28
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C2.1(C2×C4×C28) = C14×C2.C42central stem extension (φ=1)448C2.1(C2xC4xC28)448,783
C2.2(C2×C4×C28) = C7×C424C4central stem extension (φ=1)448C2.2(C2xC4xC28)448,784
C2.3(C2×C4×C28) = C22⋊C4×C28central stem extension (φ=1)224C2.3(C2xC4xC28)448,785
C2.4(C2×C4×C28) = C4⋊C4×C28central stem extension (φ=1)448C2.4(C2xC4xC28)448,786
C2.5(C2×C4×C28) = C14×C8⋊C4central stem extension (φ=1)448C2.5(C2xC4xC28)448,811
C2.6(C2×C4×C28) = M4(2)×C28central stem extension (φ=1)224C2.6(C2xC4xC28)448,812
C2.7(C2×C4×C28) = C7×C82M4(2)central stem extension (φ=1)224C2.7(C2xC4xC28)448,813

׿
×
𝔽