Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C6×C52C8 and Q=C2

Direct product G=N×Q with N=C6×C52C8 and Q=C2
dρLabelID
C2×C6×C52C8480C2xC6xC5:2C8480,713

Semidirect products G=N:Q with N=C6×C52C8 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C6×C52C8)⋊1C2 = D12.2Dic5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C82404(C6xC5:2C8):1C2480,362
(C6×C52C8)⋊2C2 = D60.5C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C82404(C6xC5:2C8):2C2480,366
(C6×C52C8)⋊3C2 = C20.60D12φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C82404(C6xC5:2C8):3C2480,379
(C6×C52C8)⋊4C2 = C10.D24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8240(C6xC5:2C8):4C2480,43
(C6×C52C8)⋊5C2 = D6015C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8240(C6xC5:2C8):5C2480,45
(C6×C52C8)⋊6C2 = C2×C5⋊D24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8240(C6xC5:2C8):6C2480,378
(C6×C52C8)⋊7C2 = C2×D12.D5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8240(C6xC5:2C8):7C2480,392
(C6×C52C8)⋊8C2 = C2×Dic6⋊D5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8240(C6xC5:2C8):8C2480,393
(C6×C52C8)⋊9C2 = C60.94D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8240(C6xC5:2C8):9C2480,32
(C6×C52C8)⋊10C2 = D304C8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8240(C6xC5:2C8):10C2480,33
(C6×C52C8)⋊11C2 = C2×S3×C52C8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8240(C6xC5:2C8):11C2480,361
(C6×C52C8)⋊12C2 = C2×D152C8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8240(C6xC5:2C8):12C2480,365
(C6×C52C8)⋊13C2 = C2×D6.Dic5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8240(C6xC5:2C8):13C2480,370
(C6×C52C8)⋊14C2 = C2×D30.5C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8240(C6xC5:2C8):14C2480,371
(C6×C52C8)⋊15C2 = C3×D206C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8240(C6xC5:2C8):15C2480,87
(C6×C52C8)⋊16C2 = C3×D4⋊Dic5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8240(C6xC5:2C8):16C2480,110
(C6×C52C8)⋊17C2 = C3×D20.2C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C82404(C6xC5:2C8):17C2480,700
(C6×C52C8)⋊18C2 = C6×D4⋊D5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8240(C6xC5:2C8):18C2480,724
(C6×C52C8)⋊19C2 = C6×D4.D5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8240(C6xC5:2C8):19C2480,726
(C6×C52C8)⋊20C2 = C6×Q8⋊D5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8240(C6xC5:2C8):20C2480,734
(C6×C52C8)⋊21C2 = C3×D4.Dic5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C82404(C6xC5:2C8):21C2480,741
(C6×C52C8)⋊22C2 = C3×D4.8D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C82404(C6xC5:2C8):22C2480,743
(C6×C52C8)⋊23C2 = C3×D101C8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8240(C6xC5:2C8):23C2480,98
(C6×C52C8)⋊24C2 = C3×C20.55D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8240(C6xC5:2C8):24C2480,108
(C6×C52C8)⋊25C2 = C6×C8⋊D5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8240(C6xC5:2C8):25C2480,693
(C6×C52C8)⋊26C2 = C6×C4.Dic5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8240(C6xC5:2C8):26C2480,714
(C6×C52C8)⋊27C2 = D5×C2×C24φ: trivial image240(C6xC5:2C8):27C2480,692

Non-split extensions G=N.Q with N=C6×C52C8 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C6×C52C8).1C2 = C60.105D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C82404(C6xC5:2C8).1C2480,67
(C6×C52C8).2C2 = C10.Dic12φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8480(C6xC5:2C8).2C2480,49
(C6×C52C8).3C2 = Dic3015C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8480(C6xC5:2C8).3C2480,51
(C6×C52C8).4C2 = C60.7Q8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8480(C6xC5:2C8).4C2480,61
(C6×C52C8).5C2 = C60.8Q8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8480(C6xC5:2C8).5C2480,64
(C6×C52C8).6C2 = C2×C5⋊Dic12φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8480(C6xC5:2C8).6C2480,396
(C6×C52C8).7C2 = Dic3×C52C8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8480(C6xC5:2C8).7C2480,26
(C6×C52C8).8C2 = Dic154C8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8480(C6xC5:2C8).8C2480,27
(C6×C52C8).9C2 = C30.22C42φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8480(C6xC5:2C8).9C2480,29
(C6×C52C8).10C2 = C30.23C42φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8480(C6xC5:2C8).10C2480,30
(C6×C52C8).11C2 = C60.14Q8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8480(C6xC5:2C8).11C2480,59
(C6×C52C8).12C2 = C60.15Q8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8480(C6xC5:2C8).12C2480,60
(C6×C52C8).13C2 = C3×C10.D8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8480(C6xC5:2C8).13C2480,85
(C6×C52C8).14C2 = C3×C20.Q8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8480(C6xC5:2C8).14C2480,86
(C6×C52C8).15C2 = C3×C10.Q16φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8480(C6xC5:2C8).15C2480,88
(C6×C52C8).16C2 = C3×C20.53D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C82404(C6xC5:2C8).16C2480,100
(C6×C52C8).17C2 = C3×Q8⋊Dic5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8480(C6xC5:2C8).17C2480,113
(C6×C52C8).18C2 = C6×C5⋊Q16φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8480(C6xC5:2C8).18C2480,736
(C6×C52C8).19C2 = C60.C8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C82404(C6xC5:2C8).19C2480,303
(C6×C52C8).20C2 = C3×C42.D5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8480(C6xC5:2C8).20C2480,81
(C6×C52C8).21C2 = C3×C203C8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8480(C6xC5:2C8).21C2480,82
(C6×C52C8).22C2 = C3×C20.8Q8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8480(C6xC5:2C8).22C2480,92
(C6×C52C8).23C2 = C3×C408C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8480(C6xC5:2C8).23C2480,93
(C6×C52C8).24C2 = C2×C15⋊C16φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8480(C6xC5:2C8).24C2480,302
(C6×C52C8).25C2 = C3×C20.C8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C82404(C6xC5:2C8).25C2480,278
(C6×C52C8).26C2 = C6×C5⋊C16φ: C2/C1C2 ⊆ Out C6×C52C8480(C6xC5:2C8).26C2480,277
(C6×C52C8).27C2 = C12×C52C8φ: trivial image480(C6xC5:2C8).27C2480,80
(C6×C52C8).28C2 = Dic5×C24φ: trivial image480(C6xC5:2C8).28C2480,91

׿
×
𝔽