Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2 and Q=A4×C2×C10

Direct product G=N×Q with N=C2 and Q=A4×C2×C10
dρLabelID
A4×C22×C10120A4xC2^2xC10480,1208


Non-split extensions G=N.Q with N=C2 and Q=A4×C2×C10
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C2.1(A4×C2×C10) = A4×C2×C20central extension (φ=1)120C2.1(A4xC2xC10)480,1126
C2.2(A4×C2×C10) = C5×D4×A4central stem extension (φ=1)606C2.2(A4xC2xC10)480,1127
C2.3(A4×C2×C10) = C2×C10×SL2(𝔽3)central stem extension (φ=1)160C2.3(A4xC2xC10)480,1128
C2.4(A4×C2×C10) = C5×Q8×A4central stem extension (φ=1)1206C2.4(A4xC2xC10)480,1129
C2.5(A4×C2×C10) = C10×C4.A4central stem extension (φ=1)160C2.5(A4xC2xC10)480,1130
C2.6(A4×C2×C10) = C5×Q8.A4central stem extension (φ=1)1204C2.6(A4xC2xC10)480,1131
C2.7(A4×C2×C10) = C5×D4.A4central stem extension (φ=1)804C2.7(A4xC2xC10)480,1132

׿
×
𝔽