Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2 and Q=C3×D10⋊C4

Direct product G=N×Q with N=C2 and Q=C3×D10⋊C4
dρLabelID
C6×D10⋊C4240C6xD10:C4480,720


Non-split extensions G=N.Q with N=C2 and Q=C3×D10⋊C4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C2.1(C3×D10⋊C4) = C3×D101C8central extension (φ=1)240C2.1(C3xD10:C4)480,98
C2.2(C3×D10⋊C4) = C3×C10.10C42central extension (φ=1)480C2.2(C3xD10:C4)480,109
C2.3(C3×D10⋊C4) = C3×D204C4central stem extension (φ=1)1202C2.3(C3xD10:C4)480,83
C2.4(C3×D10⋊C4) = C3×C23.1D10central stem extension (φ=1)1204C2.4(C3xD10:C4)480,84
C2.5(C3×D10⋊C4) = C3×D206C4central stem extension (φ=1)240C2.5(C3xD10:C4)480,87
C2.6(C3×D10⋊C4) = C3×C10.Q16central stem extension (φ=1)480C2.6(C3xD10:C4)480,88
C2.7(C3×D10⋊C4) = C3×C20.44D4central stem extension (φ=1)480C2.7(C3xD10:C4)480,94
C2.8(C3×D10⋊C4) = C3×D205C4central stem extension (φ=1)240C2.8(C3xD10:C4)480,99
C2.9(C3×D10⋊C4) = C3×C20.46D4central stem extension (φ=1)1204C2.9(C3xD10:C4)480,101
C2.10(C3×D10⋊C4) = C3×C4.12D20central stem extension (φ=1)2404C2.10(C3xD10:C4)480,102
C2.11(C3×D10⋊C4) = C3×D207C4central stem extension (φ=1)1204C2.11(C3xD10:C4)480,103

׿
×
𝔽