Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2 and Q=C6×C4○D4

Direct product G=N×Q with N=C2 and Q=C6×C4○D4
dρLabelID
C2×C6×C4○D496C2xC6xC4oD4192,1533


Non-split extensions G=N.Q with N=C2 and Q=C6×C4○D4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C2.1(C6×C4○D4) = C6×C42⋊C2central extension (φ=1)96C2.1(C6xC4oD4)192,1403
C2.2(C6×C4○D4) = D4×C2×C12central extension (φ=1)96C2.2(C6xC4oD4)192,1404
C2.3(C6×C4○D4) = Q8×C2×C12central extension (φ=1)192C2.3(C6xC4oD4)192,1405
C2.4(C6×C4○D4) = C12×C4○D4central extension (φ=1)96C2.4(C6xC4oD4)192,1406
C2.5(C6×C4○D4) = C6×C4⋊D4central stem extension (φ=1)96C2.5(C6xC4oD4)192,1411
C2.6(C6×C4○D4) = C6×C22⋊Q8central stem extension (φ=1)96C2.6(C6xC4oD4)192,1412
C2.7(C6×C4○D4) = C6×C22.D4central stem extension (φ=1)96C2.7(C6xC4oD4)192,1413
C2.8(C6×C4○D4) = C3×C22.19C24central stem extension (φ=1)48C2.8(C6xC4oD4)192,1414
C2.9(C6×C4○D4) = C6×C4.4D4central stem extension (φ=1)96C2.9(C6xC4oD4)192,1415
C2.10(C6×C4○D4) = C6×C42.C2central stem extension (φ=1)192C2.10(C6xC4oD4)192,1416
C2.11(C6×C4○D4) = C6×C422C2central stem extension (φ=1)96C2.11(C6xC4oD4)192,1417
C2.12(C6×C4○D4) = C3×C23.36C23central stem extension (φ=1)96C2.12(C6xC4oD4)192,1418
C2.13(C6×C4○D4) = C3×C22.26C24central stem extension (φ=1)96C2.13(C6xC4oD4)192,1421
C2.14(C6×C4○D4) = C3×C23.37C23central stem extension (φ=1)96C2.14(C6xC4oD4)192,1422
C2.15(C6×C4○D4) = C3×C22.32C24central stem extension (φ=1)48C2.15(C6xC4oD4)192,1427
C2.16(C6×C4○D4) = C3×C22.33C24central stem extension (φ=1)96C2.16(C6xC4oD4)192,1428
C2.17(C6×C4○D4) = C3×C22.34C24central stem extension (φ=1)96C2.17(C6xC4oD4)192,1429
C2.18(C6×C4○D4) = C3×C22.35C24central stem extension (φ=1)96C2.18(C6xC4oD4)192,1430
C2.19(C6×C4○D4) = C3×C22.36C24central stem extension (φ=1)96C2.19(C6xC4oD4)192,1431
C2.20(C6×C4○D4) = C3×D45D4central stem extension (φ=1)48C2.20(C6xC4oD4)192,1435
C2.21(C6×C4○D4) = C3×D46D4central stem extension (φ=1)96C2.21(C6xC4oD4)192,1436
C2.22(C6×C4○D4) = C3×Q85D4central stem extension (φ=1)96C2.22(C6xC4oD4)192,1437
C2.23(C6×C4○D4) = C3×Q86D4central stem extension (φ=1)96C2.23(C6xC4oD4)192,1439
C2.24(C6×C4○D4) = C3×C22.45C24central stem extension (φ=1)48C2.24(C6xC4oD4)192,1440
C2.25(C6×C4○D4) = C3×C22.46C24central stem extension (φ=1)96C2.25(C6xC4oD4)192,1441
C2.26(C6×C4○D4) = C3×C22.47C24central stem extension (φ=1)96C2.26(C6xC4oD4)192,1442
C2.27(C6×C4○D4) = C3×D43Q8central stem extension (φ=1)96C2.27(C6xC4oD4)192,1443
C2.28(C6×C4○D4) = C3×C22.49C24central stem extension (φ=1)96C2.28(C6xC4oD4)192,1444
C2.29(C6×C4○D4) = C3×C22.50C24central stem extension (φ=1)96C2.29(C6xC4oD4)192,1445
C2.30(C6×C4○D4) = C3×Q83Q8central stem extension (φ=1)192C2.30(C6xC4oD4)192,1446
C2.31(C6×C4○D4) = C3×C22.53C24central stem extension (φ=1)96C2.31(C6xC4oD4)192,1448

׿
×
𝔽