Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C3 and Q=C2×C4.A4

Direct product G=N×Q with N=C3 and Q=C2×C4.A4
dρLabelID
C6×C4.A496C6xC4.A4288,983

Semidirect products G=N:Q with N=C3 and Q=C2×C4.A4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C31(C2×C4.A4) = C2×Dic3.A4φ: C2×C4.A4/C2×SL2(𝔽3)C2 ⊆ Aut C396C3:1(C2xC4.A4)288,921
C32(C2×C4.A4) = S3×C4.A4φ: C2×C4.A4/C4.A4C2 ⊆ Aut C3484C3:2(C2xC4.A4)288,925

Non-split extensions G=N.Q with N=C3 and Q=C2×C4.A4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C3.(C2×C4.A4) = C2×Q8.C18central extension (φ=1)144C3.(C2xC4.A4)288,347

׿
×
𝔽