Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C3 and Q=Q8×C2×C6

Direct product G=N×Q with N=C3 and Q=Q8×C2×C6
dρLabelID
Q8×C62288Q8xC6^2288,1020

Semidirect products G=N:Q with N=C3 and Q=Q8×C2×C6
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C31(Q8×C2×C6) = C2×C6×Dic6φ: Q8×C2×C6/C22×C12C2 ⊆ Aut C396C3:1(Q8xC2xC6)288,988
C32(Q8×C2×C6) = S3×C6×Q8φ: Q8×C2×C6/C6×Q8C2 ⊆ Aut C396C3:2(Q8xC2xC6)288,995

Non-split extensions G=N.Q with N=C3 and Q=Q8×C2×C6
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C3.(Q8×C2×C6) = Q8×C2×C18central extension (φ=1)288C3.(Q8xC2xC6)288,369

׿
×
𝔽