Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C3 and Q=C3×C2.D8

Direct product G=N×Q with N=C3 and Q=C3×C2.D8
dρLabelID
C32×C2.D8288C3^2xC2.D8288,325

Semidirect products G=N:Q with N=C3 and Q=C3×C2.D8
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C31(C3×C2.D8) = C3×C6.Q16φ: C3×C2.D8/C3×C4⋊C4C2 ⊆ Aut C396C3:1(C3xC2.D8)288,241
C32(C3×C2.D8) = C3×C241C4φ: C3×C2.D8/C2×C24C2 ⊆ Aut C396C3:2(C3xC2.D8)288,252

Non-split extensions G=N.Q with N=C3 and Q=C3×C2.D8
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C3.(C3×C2.D8) = C9×C2.D8central extension (φ=1)288C3.(C3xC2.D8)288,57

׿
×
𝔽