Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C3×C22≀C2 and Q=C3

Direct product G=N×Q with N=C3×C22≀C2 and Q=C3
dρLabelID
C32×C22≀C272C3^2xC2^2wrC2288,817

Semidirect products G=N:Q with N=C3×C22≀C2 and Q=C3
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C3×C22≀C2)⋊C3 = C3×C24⋊C6φ: C3/C1C3 ⊆ Out C3×C22≀C2246(C3xC2^2wrC2):C3288,634

Non-split extensions G=N.Q with N=C3×C22≀C2 and Q=C3
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C3×C22≀C2).C3 = C24⋊C18φ: C3/C1C3 ⊆ Out C3×C22≀C2366(C3xC2^2wrC2).C3288,73
(C3×C22≀C2).2C3 = C9×C22≀C2φ: trivial image72(C3xC2^2wrC2).2C3288,170

׿
×
𝔽