Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2 and Q=C32×C4○D4

Direct product G=N×Q with N=C2 and Q=C32×C4○D4
dρLabelID
C4○D4×C3×C6144C4oD4xC3xC6288,1021


Non-split extensions G=N.Q with N=C2 and Q=C32×C4○D4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C2.1(C32×C4○D4) = C32×C42⋊C2central extension (φ=1)144C2.1(C3^2xC4oD4)288,814
C2.2(C32×C4○D4) = D4×C3×C12central extension (φ=1)144C2.2(C3^2xC4oD4)288,815
C2.3(C32×C4○D4) = Q8×C3×C12central extension (φ=1)288C2.3(C3^2xC4oD4)288,816
C2.4(C32×C4○D4) = C32×C4⋊D4central stem extension (φ=1)144C2.4(C3^2xC4oD4)288,818
C2.5(C32×C4○D4) = C32×C22⋊Q8central stem extension (φ=1)144C2.5(C3^2xC4oD4)288,819
C2.6(C32×C4○D4) = C32×C22.D4central stem extension (φ=1)144C2.6(C3^2xC4oD4)288,820
C2.7(C32×C4○D4) = C32×C4.4D4central stem extension (φ=1)144C2.7(C3^2xC4oD4)288,821
C2.8(C32×C4○D4) = C32×C42.C2central stem extension (φ=1)288C2.8(C3^2xC4oD4)288,822
C2.9(C32×C4○D4) = C32×C422C2central stem extension (φ=1)144C2.9(C3^2xC4oD4)288,823

׿
×
𝔽