Extensions 1→N→G→Q→1 with N=S3×C22×C6 and Q=C2

Direct product G=N×Q with N=S3×C22×C6 and Q=C2
dρLabelID
S3×C23×C696S3xC2^3xC6288,1043

Semidirect products G=N:Q with N=S3×C22×C6 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(S3×C22×C6)⋊1C2 = C624D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out S3×C22×C648(S3xC2^2xC6):1C2288,624
(S3×C22×C6)⋊2C2 = C625D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out S3×C22×C648(S3xC2^2xC6):2C2288,625
(S3×C22×C6)⋊3C2 = C3×D6⋊D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out S3×C22×C648(S3xC2^2xC6):3C2288,653
(S3×C22×C6)⋊4C2 = C3×C232D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out S3×C22×C648(S3xC2^2xC6):4C2288,708
(S3×C22×C6)⋊5C2 = C22×D6⋊S3φ: C2/C1C2 ⊆ Out S3×C22×C696(S3xC2^2xC6):5C2288,973
(S3×C22×C6)⋊6C2 = C22×C3⋊D12φ: C2/C1C2 ⊆ Out S3×C22×C648(S3xC2^2xC6):6C2288,974
(S3×C22×C6)⋊7C2 = C2×S3×C3⋊D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out S3×C22×C648(S3xC2^2xC6):7C2288,976
(S3×C22×C6)⋊8C2 = C2×C6×D12φ: C2/C1C2 ⊆ Out S3×C22×C696(S3xC2^2xC6):8C2288,990
(S3×C22×C6)⋊9C2 = S3×C6×D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out S3×C22×C648(S3xC2^2xC6):9C2288,992
(S3×C22×C6)⋊10C2 = C2×C6×C3⋊D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out S3×C22×C648(S3xC2^2xC6):10C2288,1002
(S3×C22×C6)⋊11C2 = S32×C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out S3×C22×C648(S3xC2^2xC6):11C2288,1040

Non-split extensions G=N.Q with N=S3×C22×C6 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(S3×C22×C6).1C2 = C2×D6⋊Dic3φ: C2/C1C2 ⊆ Out S3×C22×C696(S3xC2^2xC6).1C2288,608
(S3×C22×C6).2C2 = S3×C6.D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out S3×C22×C648(S3xC2^2xC6).2C2288,616
(S3×C22×C6).3C2 = C3×S3×C22⋊C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out S3×C22×C648(S3xC2^2xC6).3C2288,651
(S3×C22×C6).4C2 = C6×D6⋊C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out S3×C22×C696(S3xC2^2xC6).4C2288,698
(S3×C22×C6).5C2 = C22×S3×Dic3φ: C2/C1C2 ⊆ Out S3×C22×C696(S3xC2^2xC6).5C2288,969
(S3×C22×C6).6C2 = S3×C22×C12φ: trivial image96(S3xC2^2xC6).6C2288,989

׿
×
𝔽