Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C22×C5⋊D4 and Q=C2

Direct product G=N×Q with N=C22×C5⋊D4 and Q=C2
dρLabelID
C23×C5⋊D4160C2^3xC5:D4320,1627

Semidirect products G=N:Q with N=C22×C5⋊D4 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C22×C5⋊D4)⋊1C2 = C232D20φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C5⋊D4160(C2^2xC5:D4):1C2320,587
(C22×C5⋊D4)⋊2C2 = C24.21D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C5⋊D4160(C2^2xC5:D4):2C2320,850
(C22×C5⋊D4)⋊3C2 = C2×C22⋊D20φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C5⋊D480(C2^2xC5:D4):3C2320,1159
(C22×C5⋊D4)⋊4C2 = C2×D10⋊D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C5⋊D4160(C2^2xC5:D4):4C2320,1161
(C22×C5⋊D4)⋊5C2 = C24.27D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C5⋊D480(C2^2xC5:D4):5C2320,1162
(C22×C5⋊D4)⋊6C2 = C233D20φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C5⋊D480(C2^2xC5:D4):6C2320,1165
(C22×C5⋊D4)⋊7C2 = C243D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C5⋊D480(C2^2xC5:D4):7C2320,1261
(C22×C5⋊D4)⋊8C2 = C244D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C5⋊D480(C2^2xC5:D4):8C2320,1262
(C22×C5⋊D4)⋊9C2 = C24.33D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C5⋊D480(C2^2xC5:D4):9C2320,1263
(C22×C5⋊D4)⋊10C2 = C24.34D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C5⋊D480(C2^2xC5:D4):10C2320,1264
(C22×C5⋊D4)⋊11C2 = C2×C207D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C5⋊D4160(C2^2xC5:D4):11C2320,1462
(C22×C5⋊D4)⋊12C2 = C2×C23⋊D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C5⋊D480(C2^2xC5:D4):12C2320,1471
(C22×C5⋊D4)⋊13C2 = C2×C202D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C5⋊D4160(C2^2xC5:D4):13C2320,1472
(C22×C5⋊D4)⋊14C2 = D4×C5⋊D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C5⋊D480(C2^2xC5:D4):14C2320,1473
(C22×C5⋊D4)⋊15C2 = C2×Dic5⋊D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C5⋊D4160(C2^2xC5:D4):15C2320,1474
(C22×C5⋊D4)⋊16C2 = C2×C20⋊D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C5⋊D4160(C2^2xC5:D4):16C2320,1475
(C22×C5⋊D4)⋊17C2 = C248D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C5⋊D480(C2^2xC5:D4):17C2320,1476
(C22×C5⋊D4)⋊18C2 = C2×C242D5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C5⋊D480(C2^2xC5:D4):18C2320,1512
(C22×C5⋊D4)⋊19C2 = C22×D4×D5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C5⋊D480(C2^2xC5:D4):19C2320,1612
(C22×C5⋊D4)⋊20C2 = C22×D42D5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C5⋊D4160(C2^2xC5:D4):20C2320,1613
(C22×C5⋊D4)⋊21C2 = C2×D46D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C5⋊D480(C2^2xC5:D4):21C2320,1614
(C22×C5⋊D4)⋊22C2 = C22×C4○D20φ: trivial image160(C2^2xC5:D4):22C2320,1611

Non-split extensions G=N.Q with N=C22×C5⋊D4 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C22×C5⋊D4).1C2 = C2×C23.1D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C5⋊D480(C2^2xC5:D4).1C2320,581
(C22×C5⋊D4).2C2 = C24.12D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C5⋊D4160(C2^2xC5:D4).2C2320,583
(C22×C5⋊D4).3C2 = C24.13D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C5⋊D4160(C2^2xC5:D4).3C2320,584
(C22×C5⋊D4).4C2 = C23.45D20φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C5⋊D4160(C2^2xC5:D4).4C2320,585
(C22×C5⋊D4).5C2 = C24.14D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C5⋊D4160(C2^2xC5:D4).5C2320,586
(C22×C5⋊D4).6C2 = C24.16D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C5⋊D4160(C2^2xC5:D4).6C2320,588
(C22×C5⋊D4).7C2 = C24.65D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C5⋊D4160(C2^2xC5:D4).7C2320,840
(C22×C5⋊D4).8C2 = C2×Dic54D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C5⋊D4160(C2^2xC5:D4).8C2320,1157
(C22×C5⋊D4).9C2 = C24.24D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C5⋊D480(C2^2xC5:D4).9C2320,1158
(C22×C5⋊D4).10C2 = C2×D10.12D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C5⋊D4160(C2^2xC5:D4).10C2320,1160
(C22×C5⋊D4).11C2 = C2×Dic5.5D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C5⋊D4160(C2^2xC5:D4).11C2320,1163
(C22×C5⋊D4).12C2 = C2×C22.D20φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C5⋊D4160(C2^2xC5:D4).12C2320,1164
(C22×C5⋊D4).13C2 = C2×C23.23D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C5⋊D4160(C2^2xC5:D4).13C2320,1461
(C22×C5⋊D4).14C2 = C2×C23⋊F5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C5⋊D480(C2^2xC5:D4).14C2320,1134
(C22×C5⋊D4).15C2 = C2×C23.F5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C5⋊D480(C2^2xC5:D4).15C2320,1137
(C22×C5⋊D4).16C2 = C2×C4×C5⋊D4φ: trivial image160(C2^2xC5:D4).16C2320,1460

׿
×
𝔽