Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2 and Q=C2×C4×C20

Direct product G=N×Q with N=C2 and Q=C2×C4×C20
dρLabelID
C22×C4×C20320C2^2xC4xC20320,1513


Non-split extensions G=N.Q with N=C2 and Q=C2×C4×C20
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C2.1(C2×C4×C20) = C10×C2.C42central stem extension (φ=1)320C2.1(C2xC4xC20)320,876
C2.2(C2×C4×C20) = C5×C424C4central stem extension (φ=1)320C2.2(C2xC4xC20)320,877
C2.3(C2×C4×C20) = C22⋊C4×C20central stem extension (φ=1)160C2.3(C2xC4xC20)320,878
C2.4(C2×C4×C20) = C4⋊C4×C20central stem extension (φ=1)320C2.4(C2xC4xC20)320,879
C2.5(C2×C4×C20) = C10×C8⋊C4central stem extension (φ=1)320C2.5(C2xC4xC20)320,904
C2.6(C2×C4×C20) = M4(2)×C20central stem extension (φ=1)160C2.6(C2xC4xC20)320,905
C2.7(C2×C4×C20) = C5×C82M4(2)central stem extension (φ=1)160C2.7(C2xC4xC20)320,906

׿
×
𝔽