Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C3×C3⋊Dic3 and Q=C3

Direct product G=N×Q with N=C3×C3⋊Dic3 and Q=C3
dρLabelID
C32×C3⋊Dic336C3^2xC3:Dic3324,156

Semidirect products G=N:Q with N=C3×C3⋊Dic3 and Q=C3
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C3×C3⋊Dic3)⋊C3 = C3×C32⋊C12φ: C3/C1C3 ⊆ Out C3×C3⋊Dic3366(C3xC3:Dic3):C3324,92

Non-split extensions G=N.Q with N=C3×C3⋊Dic3 and Q=C3
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C3×C3⋊Dic3).C3 = C32⋊C36φ: C3/C1C3 ⊆ Out C3×C3⋊Dic3366(C3xC3:Dic3).C3324,7
(C3×C3⋊Dic3).2C3 = C9×C3⋊Dic3φ: trivial image108(C3xC3:Dic3).2C3324,97

׿
×
𝔽