Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2×A4 and Q=C3×C6

Direct product G=N×Q with N=C2×A4 and Q=C3×C6
dρLabelID
A4×C62108A4xC6^2432,770

Semidirect products G=N:Q with N=C2×A4 and Q=C3×C6
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×A4)⋊(C3×C6) = C3×C6×S4φ: C3×C6/C32C2 ⊆ Out C2×A454(C2xA4):(C3xC6)432,760

Non-split extensions G=N.Q with N=C2×A4 and Q=C3×C6
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×A4).(C3×C6) = C32×A4⋊C4φ: C3×C6/C32C2 ⊆ Out C2×A4108(C2xA4).(C3xC6)432,615
(C2×A4).2(C3×C6) = A4×C3×C12φ: trivial image108(C2xA4).2(C3xC6)432,697

׿
×
𝔽