Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2 and Q=C3×S3×A4

Direct product G=N×Q with N=C2 and Q=C3×S3×A4
dρLabelID
S3×C6×A4366S3xC6xA4432,763


Non-split extensions G=N.Q with N=C2 and Q=C3×S3×A4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C2.1(C3×S3×A4) = C3×Dic3×A4central extension (φ=1)366C2.1(C3xS3xA4)432,624
C2.2(C3×S3×A4) = C3×Dic3.A4central stem extension (φ=1)484C2.2(C3xS3xA4)432,622
C2.3(C3×S3×A4) = C3×S3×SL2(𝔽3)central stem extension (φ=1)484C2.3(C3xS3xA4)432,623

׿
×
𝔽