Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C22×C7⋊D4 and Q=C2

Direct product G=N×Q with N=C22×C7⋊D4 and Q=C2
dρLabelID
C23×C7⋊D4224C2^3xC7:D4448,1384

Semidirect products G=N:Q with N=C22×C7⋊D4 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C22×C7⋊D4)⋊1C2 = C232D28φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C7⋊D4224(C2^2xC7:D4):1C2448,494
(C22×C7⋊D4)⋊2C2 = C24.21D14φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C7⋊D4224(C2^2xC7:D4):2C2448,757
(C22×C7⋊D4)⋊3C2 = C2×C22⋊D28φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C7⋊D4112(C2^2xC7:D4):3C2448,940
(C22×C7⋊D4)⋊4C2 = C2×D14⋊D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C7⋊D4224(C2^2xC7:D4):4C2448,942
(C22×C7⋊D4)⋊5C2 = C24.27D14φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C7⋊D4112(C2^2xC7:D4):5C2448,943
(C22×C7⋊D4)⋊6C2 = C233D28φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C7⋊D4112(C2^2xC7:D4):6C2448,946
(C22×C7⋊D4)⋊7C2 = C242D14φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C7⋊D4112(C2^2xC7:D4):7C2448,1042
(C22×C7⋊D4)⋊8C2 = C243D14φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C7⋊D4112(C2^2xC7:D4):8C2448,1043
(C22×C7⋊D4)⋊9C2 = C24.33D14φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C7⋊D4112(C2^2xC7:D4):9C2448,1044
(C22×C7⋊D4)⋊10C2 = C24.34D14φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C7⋊D4112(C2^2xC7:D4):10C2448,1045
(C22×C7⋊D4)⋊11C2 = C2×C287D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C7⋊D4224(C2^2xC7:D4):11C2448,1243
(C22×C7⋊D4)⋊12C2 = C2×C23⋊D14φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C7⋊D4112(C2^2xC7:D4):12C2448,1252
(C22×C7⋊D4)⋊13C2 = C2×C282D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C7⋊D4224(C2^2xC7:D4):13C2448,1253
(C22×C7⋊D4)⋊14C2 = D4×C7⋊D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C7⋊D4112(C2^2xC7:D4):14C2448,1254
(C22×C7⋊D4)⋊15C2 = C2×Dic7⋊D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C7⋊D4224(C2^2xC7:D4):15C2448,1255
(C22×C7⋊D4)⋊16C2 = C2×C28⋊D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C7⋊D4224(C2^2xC7:D4):16C2448,1256
(C22×C7⋊D4)⋊17C2 = C247D14φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C7⋊D4112(C2^2xC7:D4):17C2448,1257
(C22×C7⋊D4)⋊18C2 = C2×C24⋊D7φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C7⋊D4112(C2^2xC7:D4):18C2448,1293
(C22×C7⋊D4)⋊19C2 = C22×D4×D7φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C7⋊D4112(C2^2xC7:D4):19C2448,1369
(C22×C7⋊D4)⋊20C2 = C22×D42D7φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C7⋊D4224(C2^2xC7:D4):20C2448,1370
(C22×C7⋊D4)⋊21C2 = C2×D46D14φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C7⋊D4112(C2^2xC7:D4):21C2448,1371
(C22×C7⋊D4)⋊22C2 = C22×C4○D28φ: trivial image224(C2^2xC7:D4):22C2448,1368

Non-split extensions G=N.Q with N=C22×C7⋊D4 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C22×C7⋊D4).1C2 = C2×C23.1D14φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C7⋊D4112(C2^2xC7:D4).1C2448,488
(C22×C7⋊D4).2C2 = C24.12D14φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C7⋊D4224(C2^2xC7:D4).2C2448,490
(C22×C7⋊D4).3C2 = C24.13D14φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C7⋊D4224(C2^2xC7:D4).3C2448,491
(C22×C7⋊D4).4C2 = C23.45D28φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C7⋊D4224(C2^2xC7:D4).4C2448,492
(C22×C7⋊D4).5C2 = C24.14D14φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C7⋊D4224(C2^2xC7:D4).5C2448,493
(C22×C7⋊D4).6C2 = C23.16D28φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C7⋊D4224(C2^2xC7:D4).6C2448,495
(C22×C7⋊D4).7C2 = C23.28D28φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C7⋊D4224(C2^2xC7:D4).7C2448,747
(C22×C7⋊D4).8C2 = C2×Dic74D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C7⋊D4224(C2^2xC7:D4).8C2448,938
(C22×C7⋊D4).9C2 = C24.24D14φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C7⋊D4112(C2^2xC7:D4).9C2448,939
(C22×C7⋊D4).10C2 = C2×D14.D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C7⋊D4224(C2^2xC7:D4).10C2448,941
(C22×C7⋊D4).11C2 = C2×Dic7.D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C7⋊D4224(C2^2xC7:D4).11C2448,944
(C22×C7⋊D4).12C2 = C2×C22.D28φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C7⋊D4224(C2^2xC7:D4).12C2448,945
(C22×C7⋊D4).13C2 = C2×C23.23D14φ: C2/C1C2 ⊆ Out C22×C7⋊D4224(C2^2xC7:D4).13C2448,1242
(C22×C7⋊D4).14C2 = C2×C4×C7⋊D4φ: trivial image224(C2^2xC7:D4).14C2448,1241

׿
×
𝔽