Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2 and Q=C14×C4○D4

Direct product G=N×Q with N=C2 and Q=C14×C4○D4
dρLabelID
C4○D4×C2×C14224C4oD4xC2xC14448,1388


Non-split extensions G=N.Q with N=C2 and Q=C14×C4○D4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C2.1(C14×C4○D4) = C14×C42⋊C2central extension (φ=1)224C2.1(C14xC4oD4)448,1297
C2.2(C14×C4○D4) = D4×C2×C28central extension (φ=1)224C2.2(C14xC4oD4)448,1298
C2.3(C14×C4○D4) = Q8×C2×C28central extension (φ=1)448C2.3(C14xC4oD4)448,1299
C2.4(C14×C4○D4) = C4○D4×C28central extension (φ=1)224C2.4(C14xC4oD4)448,1300
C2.5(C14×C4○D4) = C14×C4⋊D4central stem extension (φ=1)224C2.5(C14xC4oD4)448,1305
C2.6(C14×C4○D4) = C14×C22⋊Q8central stem extension (φ=1)224C2.6(C14xC4oD4)448,1306
C2.7(C14×C4○D4) = C14×C22.D4central stem extension (φ=1)224C2.7(C14xC4oD4)448,1307
C2.8(C14×C4○D4) = C7×C22.19C24central stem extension (φ=1)112C2.8(C14xC4oD4)448,1308
C2.9(C14×C4○D4) = C14×C4.4D4central stem extension (φ=1)224C2.9(C14xC4oD4)448,1309
C2.10(C14×C4○D4) = C14×C42.C2central stem extension (φ=1)448C2.10(C14xC4oD4)448,1310
C2.11(C14×C4○D4) = C14×C422C2central stem extension (φ=1)224C2.11(C14xC4oD4)448,1311
C2.12(C14×C4○D4) = C7×C23.36C23central stem extension (φ=1)224C2.12(C14xC4oD4)448,1312
C2.13(C14×C4○D4) = C7×C22.26C24central stem extension (φ=1)224C2.13(C14xC4oD4)448,1315
C2.14(C14×C4○D4) = C7×C23.37C23central stem extension (φ=1)224C2.14(C14xC4oD4)448,1316
C2.15(C14×C4○D4) = C7×C22.32C24central stem extension (φ=1)112C2.15(C14xC4oD4)448,1321
C2.16(C14×C4○D4) = C7×C22.33C24central stem extension (φ=1)224C2.16(C14xC4oD4)448,1322
C2.17(C14×C4○D4) = C7×C22.34C24central stem extension (φ=1)224C2.17(C14xC4oD4)448,1323
C2.18(C14×C4○D4) = C7×C22.35C24central stem extension (φ=1)224C2.18(C14xC4oD4)448,1324
C2.19(C14×C4○D4) = C7×C22.36C24central stem extension (φ=1)224C2.19(C14xC4oD4)448,1325
C2.20(C14×C4○D4) = C7×D45D4central stem extension (φ=1)112C2.20(C14xC4oD4)448,1329
C2.21(C14×C4○D4) = C7×D46D4central stem extension (φ=1)224C2.21(C14xC4oD4)448,1330
C2.22(C14×C4○D4) = C7×Q85D4central stem extension (φ=1)224C2.22(C14xC4oD4)448,1331
C2.23(C14×C4○D4) = C7×Q86D4central stem extension (φ=1)224C2.23(C14xC4oD4)448,1333
C2.24(C14×C4○D4) = C7×C22.45C24central stem extension (φ=1)112C2.24(C14xC4oD4)448,1334
C2.25(C14×C4○D4) = C7×C22.46C24central stem extension (φ=1)224C2.25(C14xC4oD4)448,1335
C2.26(C14×C4○D4) = C7×C22.47C24central stem extension (φ=1)224C2.26(C14xC4oD4)448,1336
C2.27(C14×C4○D4) = C7×D43Q8central stem extension (φ=1)224C2.27(C14xC4oD4)448,1337
C2.28(C14×C4○D4) = C7×C22.49C24central stem extension (φ=1)224C2.28(C14xC4oD4)448,1338
C2.29(C14×C4○D4) = C7×C22.50C24central stem extension (φ=1)224C2.29(C14xC4oD4)448,1339
C2.30(C14×C4○D4) = C7×Q83Q8central stem extension (φ=1)448C2.30(C14xC4oD4)448,1340
C2.31(C14×C4○D4) = C7×C22.53C24central stem extension (φ=1)224C2.31(C14xC4oD4)448,1342

׿
×
𝔽