Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2 and Q=C22×C3⋊F5

Direct product G=N×Q with N=C2 and Q=C22×C3⋊F5
dρLabelID
C23×C3⋊F5120C2^3xC3:F5480,1206


Non-split extensions G=N.Q with N=C2 and Q=C22×C3⋊F5
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C2.1(C22×C3⋊F5) = C2×C60.C4central extension (φ=1)240C2.1(C2^2xC3:F5)480,1060
C2.2(C22×C3⋊F5) = C2×C4×C3⋊F5central extension (φ=1)120C2.2(C2^2xC3:F5)480,1063
C2.3(C22×C3⋊F5) = C22×C15⋊C8central extension (φ=1)480C2.3(C2^2xC3:F5)480,1070
C2.4(C22×C3⋊F5) = C2×C12.F5central stem extension (φ=1)240C2.4(C2^2xC3:F5)480,1061
C2.5(C22×C3⋊F5) = C60.59(C2×C4)central stem extension (φ=1)1204C2.5(C2^2xC3:F5)480,1062
C2.6(C22×C3⋊F5) = C2×C60⋊C4central stem extension (φ=1)120C2.6(C2^2xC3:F5)480,1064
C2.7(C22×C3⋊F5) = (C2×C12)⋊6F5central stem extension (φ=1)1204C2.7(C2^2xC3:F5)480,1065
C2.8(C22×C3⋊F5) = Dic10.Dic3central stem extension (φ=1)2408C2.8(C2^2xC3:F5)480,1066
C2.9(C22×C3⋊F5) = D4×C3⋊F5central stem extension (φ=1)608C2.9(C2^2xC3:F5)480,1067
C2.10(C22×C3⋊F5) = D20.Dic3central stem extension (φ=1)2408C2.10(C2^2xC3:F5)480,1068
C2.11(C22×C3⋊F5) = Q8×C3⋊F5central stem extension (φ=1)1208C2.11(C2^2xC3:F5)480,1069
C2.12(C22×C3⋊F5) = C2×C158M4(2)central stem extension (φ=1)240C2.12(C2^2xC3:F5)480,1071
C2.13(C22×C3⋊F5) = C2×D10.D6central stem extension (φ=1)120C2.13(C2^2xC3:F5)480,1072

׿
×
𝔽