Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2 and Q=D5×C2×C12

Direct product G=N×Q with N=C2 and Q=D5×C2×C12
dρLabelID
D5×C22×C12240D5xC2^2xC12480,1136


Non-split extensions G=N.Q with N=C2 and Q=D5×C2×C12
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C2.1(D5×C2×C12) = D5×C4×C12central extension (φ=1)240C2.1(D5xC2xC12)480,664
C2.2(D5×C2×C12) = D5×C2×C24central extension (φ=1)240C2.2(D5xC2xC12)480,692
C2.3(D5×C2×C12) = Dic5×C2×C12central extension (φ=1)480C2.3(D5xC2xC12)480,715
C2.4(D5×C2×C12) = C12×Dic10central stem extension (φ=1)480C2.4(D5xC2xC12)480,661
C2.5(D5×C2×C12) = C3×C42⋊D5central stem extension (φ=1)240C2.5(D5xC2xC12)480,665
C2.6(D5×C2×C12) = C12×D20central stem extension (φ=1)240C2.6(D5xC2xC12)480,666
C2.7(D5×C2×C12) = C3×C23.11D10central stem extension (φ=1)240C2.7(D5xC2xC12)480,670
C2.8(D5×C2×C12) = C3×D5×C22⋊C4central stem extension (φ=1)120C2.8(D5xC2xC12)480,673
C2.9(D5×C2×C12) = C3×Dic54D4central stem extension (φ=1)240C2.9(D5xC2xC12)480,674
C2.10(D5×C2×C12) = C3×Dic53Q8central stem extension (φ=1)480C2.10(D5xC2xC12)480,680
C2.11(D5×C2×C12) = C3×D5×C4⋊C4central stem extension (φ=1)240C2.11(D5xC2xC12)480,684
C2.12(D5×C2×C12) = C3×C4⋊C47D5central stem extension (φ=1)240C2.12(D5xC2xC12)480,685
C2.13(D5×C2×C12) = C3×D208C4central stem extension (φ=1)240C2.13(D5xC2xC12)480,686
C2.14(D5×C2×C12) = C6×C8⋊D5central stem extension (φ=1)240C2.14(D5xC2xC12)480,693
C2.15(D5×C2×C12) = C3×D20.3C4central stem extension (φ=1)2402C2.15(D5xC2xC12)480,694
C2.16(D5×C2×C12) = C3×D5×M4(2)central stem extension (φ=1)1204C2.16(D5xC2xC12)480,699
C2.17(D5×C2×C12) = C3×D20.2C4central stem extension (φ=1)2404C2.17(D5xC2xC12)480,700
C2.18(D5×C2×C12) = C6×C10.D4central stem extension (φ=1)480C2.18(D5xC2xC12)480,716
C2.19(D5×C2×C12) = C6×D10⋊C4central stem extension (φ=1)240C2.19(D5xC2xC12)480,720
C2.20(D5×C2×C12) = C12×C5⋊D4central stem extension (φ=1)240C2.20(D5xC2xC12)480,721

׿
×
𝔽