Extensions 1→N→G→Q→1 with N=S3×C22×C10 and Q=C2

Direct product G=N×Q with N=S3×C22×C10 and Q=C2
dρLabelID
S3×C23×C10240S3xC2^3xC10480,1211

Semidirect products G=N:Q with N=S3×C22×C10 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(S3×C22×C10)⋊1C2 = C15⋊C22≀C2φ: C2/C1C2 ⊆ Out S3×C22×C10120(S3xC2^2xC10):1C2480,644
(S3×C22×C10)⋊2C2 = (C2×C10)⋊11D12φ: C2/C1C2 ⊆ Out S3×C22×C10120(S3xC2^2xC10):2C2480,646
(S3×C22×C10)⋊3C2 = C22×C15⋊D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out S3×C22×C10240(S3xC2^2xC10):3C2480,1118
(S3×C22×C10)⋊4C2 = C22×C5⋊D12φ: C2/C1C2 ⊆ Out S3×C22×C10240(S3xC2^2xC10):4C2480,1120
(S3×C22×C10)⋊5C2 = C2×S3×C5⋊D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out S3×C22×C10120(S3xC2^2xC10):5C2480,1123
(S3×C22×C10)⋊6C2 = S3×C23×D5φ: C2/C1C2 ⊆ Out S3×C22×C10120(S3xC2^2xC10):6C2480,1207
(S3×C22×C10)⋊7C2 = C5×D6⋊D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out S3×C22×C10120(S3xC2^2xC10):7C2480,761
(S3×C22×C10)⋊8C2 = C5×C232D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out S3×C22×C10120(S3xC2^2xC10):8C2480,816
(S3×C22×C10)⋊9C2 = C2×C10×D12φ: C2/C1C2 ⊆ Out S3×C22×C10240(S3xC2^2xC10):9C2480,1152
(S3×C22×C10)⋊10C2 = S3×D4×C10φ: C2/C1C2 ⊆ Out S3×C22×C10120(S3xC2^2xC10):10C2480,1154
(S3×C22×C10)⋊11C2 = C2×C10×C3⋊D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out S3×C22×C10240(S3xC2^2xC10):11C2480,1164

Non-split extensions G=N.Q with N=S3×C22×C10 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(S3×C22×C10).1C2 = C2×D6⋊Dic5φ: C2/C1C2 ⊆ Out S3×C22×C10240(S3xC2^2xC10).1C2480,614
(S3×C22×C10).2C2 = S3×C23.D5φ: C2/C1C2 ⊆ Out S3×C22×C10120(S3xC2^2xC10).2C2480,630
(S3×C22×C10).3C2 = C22×S3×Dic5φ: C2/C1C2 ⊆ Out S3×C22×C10240(S3xC2^2xC10).3C2480,1115
(S3×C22×C10).4C2 = C5×S3×C22⋊C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out S3×C22×C10120(S3xC2^2xC10).4C2480,759
(S3×C22×C10).5C2 = C10×D6⋊C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out S3×C22×C10240(S3xC2^2xC10).5C2480,806
(S3×C22×C10).6C2 = S3×C22×C20φ: trivial image240(S3xC2^2xC10).6C2480,1151

׿
×
𝔽