Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C5×C41D4 and Q=C2

Direct product G=N×Q with N=C5×C41D4 and Q=C2
dρLabelID
C10×C41D4160C10xC4:1D4320,1532

Semidirect products G=N:Q with N=C5×C41D4 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C5×C41D4)⋊1C2 = C202D8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C41D4160(C5xC4:1D4):1C2320,699
(C5×C41D4)⋊2C2 = C20⋊D8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C41D4160(C5xC4:1D4):2C2320,700
(C5×C41D4)⋊3C2 = C42.74D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C41D4160(C5xC4:1D4):3C2320,701
(C5×C41D4)⋊4C2 = D205D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C41D4404(C5xC4:1D4):4C2320,704
(C5×C41D4)⋊5C2 = D5×C41D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C41D480(C5xC4:1D4):5C2320,1386
(C5×C41D4)⋊6C2 = C4226D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C41D480(C5xC4:1D4):6C2320,1387
(C5×C41D4)⋊7C2 = C42.238D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C41D4160(C5xC4:1D4):7C2320,1388
(C5×C41D4)⋊8C2 = D2011D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C41D480(C5xC4:1D4):8C2320,1389
(C5×C41D4)⋊9C2 = Dic1011D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C41D4160(C5xC4:1D4):9C2320,1390
(C5×C41D4)⋊10C2 = C42.168D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C41D4160(C5xC4:1D4):10C2320,1391
(C5×C41D4)⋊11C2 = C5×D44D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C41D4404(C5xC4:1D4):11C2320,954
(C5×C41D4)⋊12C2 = C5×C4⋊D8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C41D4160(C5xC4:1D4):12C2320,960
(C5×C41D4)⋊13C2 = C5×C84D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C41D4160(C5xC4:1D4):13C2320,994
(C5×C41D4)⋊14C2 = C5×C83D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C41D4160(C5xC4:1D4):14C2320,997
(C5×C41D4)⋊15C2 = C4228D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C41D480(C5xC4:1D4):15C2320,1392
(C5×C41D4)⋊16C2 = C5×C22.29C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C41D480(C5xC4:1D4):16C2320,1537
(C5×C41D4)⋊17C2 = C5×C22.34C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C41D4160(C5xC4:1D4):17C2320,1542
(C5×C41D4)⋊18C2 = C5×D42φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C41D480(C5xC4:1D4):18C2320,1547
(C5×C41D4)⋊19C2 = C5×Q86D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C41D4160(C5xC4:1D4):19C2320,1552
(C5×C41D4)⋊20C2 = C5×C22.54C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C41D480(C5xC4:1D4):20C2320,1562
(C5×C41D4)⋊21C2 = C5×C22.26C24φ: trivial image160(C5xC4:1D4):21C2320,1534

Non-split extensions G=N.Q with N=C5×C41D4 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C5×C41D4).1C2 = C20.9D8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C41D4160(C5xC4:1D4).1C2320,102
(C5×C41D4).2C2 = C20.16D8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C41D4160(C5xC4:1D4).2C2320,697
(C5×C41D4).3C2 = C42.72D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C41D4160(C5xC4:1D4).3C2320,698
(C5×C41D4).4C2 = Dic109D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C41D4160(C5xC4:1D4).4C2320,702
(C5×C41D4).5C2 = C204SD16φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C41D4160(C5xC4:1D4).5C2320,703
(C5×C41D4).6C2 = C42.166D10φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C41D4160(C5xC4:1D4).6C2320,1385
(C5×C41D4).7C2 = C423Dic5φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C41D4404(C5xC4:1D4).7C2320,103
(C5×C41D4).8C2 = C5×C4.D8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C41D4160(C5xC4:1D4).8C2320,136
(C5×C41D4).9C2 = C5×C42⋊C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C41D4404(C5xC4:1D4).9C2320,158
(C5×C41D4).10C2 = C5×C4⋊SD16φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C41D4160(C5xC4:1D4).10C2320,961
(C5×C41D4).11C2 = C5×C4.4D8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C41D4160(C5xC4:1D4).11C2320,987
(C5×C41D4).12C2 = C5×C42.29C22φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C41D4160(C5xC4:1D4).12C2320,991
(C5×C41D4).13C2 = C5×C85D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C41D4160(C5xC4:1D4).13C2320,993
(C5×C41D4).14C2 = C5×C22.53C24φ: C2/C1C2 ⊆ Out C5×C41D4160(C5xC4:1D4).14C2320,1561

׿
×
𝔽