Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2×A4 and Q=C3×S3

Direct product G=N×Q with N=C2×A4 and Q=C3×S3
dρLabelID
S3×C6×A4366S3xC6xA4432,763

Semidirect products G=N:Q with N=C2×A4 and Q=C3×S3
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×A4)⋊(C3×S3) = C6×C3⋊S4φ: C3×S3/C32C2 ⊆ Out C2×A4366(C2xA4):(C3xS3)432,761

Non-split extensions G=N.Q with N=C2×A4 and Q=C3×S3
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×A4).(C3×S3) = C3×C6.7S4φ: C3×S3/C32C2 ⊆ Out C2×A4366(C2xA4).(C3xS3)432,618
(C2×A4).2(C3×S3) = C3×Dic3×A4φ: trivial image366(C2xA4).2(C3xS3)432,624

׿
×
𝔽