Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C3 and Q=C4×C3.A4

Direct product G=N×Q with N=C3 and Q=C4×C3.A4
dρLabelID
C12×C3.A4108C12xC3.A4432,331

Semidirect products G=N:Q with N=C3 and Q=C4×C3.A4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C3⋊(C4×C3.A4) = Dic3×C3.A4φ: C4×C3.A4/C2×C3.A4C2 ⊆ Aut C3366C3:(C4xC3.A4)432,271

Non-split extensions G=N.Q with N=C3 and Q=C4×C3.A4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C3.(C4×C3.A4) = C4×C9.A4central extension (φ=1)1083C3.(C4xC3.A4)432,40

׿
×
𝔽