Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2 and Q=C12×C3⋊S3

Direct product G=N×Q with N=C2 and Q=C12×C3⋊S3
dρLabelID
C3⋊S3×C2×C12144C3:S3xC2xC12432,711


Non-split extensions G=N.Q with N=C2 and Q=C12×C3⋊S3
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C2.1(C12×C3⋊S3) = C3⋊S3×C24central extension (φ=1)144C2.1(C12xC3:S3)432,480
C2.2(C12×C3⋊S3) = C12×C3⋊Dic3central extension (φ=1)144C2.2(C12xC3:S3)432,487
C2.3(C12×C3⋊S3) = C3×C24⋊S3central stem extension (φ=1)144C2.3(C12xC3:S3)432,481
C2.4(C12×C3⋊S3) = C3×C6.Dic6central stem extension (φ=1)144C2.4(C12xC3:S3)432,488
C2.5(C12×C3⋊S3) = C3×C6.11D12central stem extension (φ=1)144C2.5(C12xC3:S3)432,490

׿
×
𝔽