Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2×C4 and Q=S3×C9

Direct product G=N×Q with N=C2×C4 and Q=S3×C9
dρLabelID
S3×C2×C36144S3xC2xC36432,345

Semidirect products G=N:Q with N=C2×C4 and Q=S3×C9
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
(C2×C4)⋊1(S3×C9) = C9×D6⋊C4φ: S3×C9/C3×C9C2 ⊆ Aut C2×C4144(C2xC4):1(S3xC9)432,135
(C2×C4)⋊2(S3×C9) = C18×D12φ: S3×C9/C3×C9C2 ⊆ Aut C2×C4144(C2xC4):2(S3xC9)432,346
(C2×C4)⋊3(S3×C9) = C9×C4○D12φ: S3×C9/C3×C9C2 ⊆ Aut C2×C4722(C2xC4):3(S3xC9)432,347

Non-split extensions G=N.Q with N=C2×C4 and Q=S3×C9
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
(C2×C4).1(S3×C9) = C9×Dic3⋊C4φ: S3×C9/C3×C9C2 ⊆ Aut C2×C4144(C2xC4).1(S3xC9)432,132
(C2×C4).2(S3×C9) = C9×C4.Dic3φ: S3×C9/C3×C9C2 ⊆ Aut C2×C4722(C2xC4).2(S3xC9)432,127
(C2×C4).3(S3×C9) = C9×C4⋊Dic3φ: S3×C9/C3×C9C2 ⊆ Aut C2×C4144(C2xC4).3(S3xC9)432,133
(C2×C4).4(S3×C9) = C18×Dic6φ: S3×C9/C3×C9C2 ⊆ Aut C2×C4144(C2xC4).4(S3xC9)432,341
(C2×C4).5(S3×C9) = C18×C3⋊C8central extension (φ=1)144(C2xC4).5(S3xC9)432,126
(C2×C4).6(S3×C9) = Dic3×C36central extension (φ=1)144(C2xC4).6(S3xC9)432,131

׿
×
𝔽