Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C3 and Q=C8×C3⋊S3

Direct product G=N×Q with N=C3 and Q=C8×C3⋊S3
dρLabelID
C3⋊S3×C24144C3:S3xC24432,480

Semidirect products G=N:Q with N=C3 and Q=C8×C3⋊S3
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C31(C8×C3⋊S3) = C12.69S32φ: C8×C3⋊S3/C324C8C2 ⊆ Aut C372C3:1(C8xC3:S3)432,432
C32(C8×C3⋊S3) = C8×C33⋊C2φ: C8×C3⋊S3/C3×C24C2 ⊆ Aut C3216C3:2(C8xC3:S3)432,496
C33(C8×C3⋊S3) = C3⋊S3×C3⋊C8φ: C8×C3⋊S3/C4×C3⋊S3C2 ⊆ Aut C3144C3:3(C8xC3:S3)432,431

Non-split extensions G=N.Q with N=C3 and Q=C8×C3⋊S3
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C3.(C8×C3⋊S3) = C8×C9⋊S3φ: C8×C3⋊S3/C3×C24C2 ⊆ Aut C3216C3.(C8xC3:S3)432,169
C3.2(C8×C3⋊S3) = C8×He3⋊C2central stem extension (φ=1)723C3.2(C8xC3:S3)432,173

׿
×
𝔽