Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2×Q8 and Q=C2×C14

Direct product G=N×Q with N=C2×Q8 and Q=C2×C14
dρLabelID
Q8×C22×C14448Q8xC2^2xC14448,1387

Semidirect products G=N:Q with N=C2×Q8 and Q=C2×C14
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×Q8)⋊1(C2×C14) = C7×C22⋊SD16φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q8112(C2xQ8):1(C2xC14)448,858
(C2×Q8)⋊2(C2×C14) = C7×D4.9D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q81124(C2xQ8):2(C2xC14)448,863
(C2×Q8)⋊3(C2×C14) = C7×C22.32C24φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q8112(C2xQ8):3(C2xC14)448,1321
(C2×Q8)⋊4(C2×C14) = C7×C232Q8φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q8112(C2xQ8):4(C2xC14)448,1326
(C2×Q8)⋊5(C2×C14) = C7×C22.45C24φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q8112(C2xQ8):5(C2xC14)448,1334
(C2×Q8)⋊6(C2×C14) = C7×C24⋊C22φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q8112(C2xQ8):6(C2xC14)448,1344
(C2×Q8)⋊7(C2×C14) = C7×D4○SD16φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q81124(C2xQ8):7(C2xC14)448,1360
(C2×Q8)⋊8(C2×C14) = C14×C22⋊Q8φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8):8(C2xC14)448,1306
(C2×Q8)⋊9(C2×C14) = C7×C22.19C24φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8112(C2xQ8):9(C2xC14)448,1308
(C2×Q8)⋊10(C2×C14) = C14×C4.4D4φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8):10(C2xC14)448,1309
(C2×Q8)⋊11(C2×C14) = C7×C22.29C24φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8112(C2xQ8):11(C2xC14)448,1318
(C2×Q8)⋊12(C2×C14) = C7×D45D4φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8112(C2xQ8):12(C2xC14)448,1329
(C2×Q8)⋊13(C2×C14) = SD16×C2×C14φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8):13(C2xC14)448,1353
(C2×Q8)⋊14(C2×C14) = C14×C8⋊C22φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8112(C2xQ8):14(C2xC14)448,1356
(C2×Q8)⋊15(C2×C14) = C14×C8.C22φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8):15(C2xC14)448,1357
(C2×Q8)⋊16(C2×C14) = C7×D8⋊C22φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q81124(C2xQ8):16(C2xC14)448,1358
(C2×Q8)⋊17(C2×C14) = C14×2- 1+4φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8):17(C2xC14)448,1390
(C2×Q8)⋊18(C2×C14) = C7×C2.C25φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q81124(C2xQ8):18(C2xC14)448,1391
(C2×Q8)⋊19(C2×C14) = C4○D4×C2×C14φ: trivial image224(C2xQ8):19(C2xC14)448,1388
(C2×Q8)⋊20(C2×C14) = C14×2+ 1+4φ: trivial image112(C2xQ8):20(C2xC14)448,1389

Non-split extensions G=N.Q with N=C2×Q8 and Q=C2×C14
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×Q8).1(C2×C14) = C7×C42.C4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q81124(C2xQ8).1(C2xC14)448,159
(C2×Q8).2(C2×C14) = C7×C42.3C4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q81124(C2xQ8).2(C2xC14)448,160
(C2×Q8).3(C2×C14) = C7×D4.8D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q81124(C2xQ8).3(C2xC14)448,862
(C2×Q8).4(C2×C14) = C7×D4.10D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q81124(C2xQ8).4(C2xC14)448,864
(C2×Q8).5(C2×C14) = C7×D4.D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).5(C2xC14)448,869
(C2×Q8).6(C2×C14) = C7×D4.2D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).6(C2xC14)448,871
(C2×Q8).7(C2×C14) = C7×C88D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).7(C2xC14)448,873
(C2×Q8).8(C2×C14) = C7×C8.18D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).8(C2xC14)448,875
(C2×Q8).9(C2×C14) = C7×C8⋊D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).9(C2xC14)448,876
(C2×Q8).10(C2×C14) = C7×C8.D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).10(C2xC14)448,878
(C2×Q8).11(C2×C14) = C7×D4.3D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q81124(C2xQ8).11(C2xC14)448,879
(C2×Q8).12(C2×C14) = C7×D4.5D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q82244(C2xQ8).12(C2xC14)448,881
(C2×Q8).13(C2×C14) = C7×C23.47D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).13(C2xC14)448,891
(C2×Q8).14(C2×C14) = C7×C23.48D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).14(C2xC14)448,892
(C2×Q8).15(C2×C14) = C7×C23.20D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).15(C2xC14)448,893
(C2×Q8).16(C2×C14) = C7×C4.SD16φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q8448(C2xQ8).16(C2xC14)448,895
(C2×Q8).17(C2×C14) = C7×C42.78C22φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).17(C2xC14)448,896
(C2×Q8).18(C2×C14) = C7×C42.28C22φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).18(C2xC14)448,897
(C2×Q8).19(C2×C14) = C7×C42.30C22φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q8448(C2xQ8).19(C2xC14)448,899
(C2×Q8).20(C2×C14) = C7×C85D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).20(C2xC14)448,900
(C2×Q8).21(C2×C14) = C7×C4⋊Q16φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q8448(C2xQ8).21(C2xC14)448,902
(C2×Q8).22(C2×C14) = C7×C8.12D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).22(C2xC14)448,903
(C2×Q8).23(C2×C14) = C7×C83D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).23(C2xC14)448,904
(C2×Q8).24(C2×C14) = C7×C8.2D4φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).24(C2xC14)448,905
(C2×Q8).25(C2×C14) = C7×C22.33C24φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).25(C2xC14)448,1322
(C2×Q8).26(C2×C14) = C7×C22.36C24φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).26(C2xC14)448,1325
(C2×Q8).27(C2×C14) = C7×C23.41C23φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).27(C2xC14)448,1327
(C2×Q8).28(C2×C14) = C7×C22.49C24φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).28(C2xC14)448,1338
(C2×Q8).29(C2×C14) = C7×Q82φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q8448(C2xQ8).29(C2xC14)448,1341
(C2×Q8).30(C2×C14) = C7×C22.56C24φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).30(C2xC14)448,1345
(C2×Q8).31(C2×C14) = C7×C22.57C24φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).31(C2xC14)448,1346
(C2×Q8).32(C2×C14) = C7×Q8○D8φ: C2×C14/C7C22 ⊆ Out C2×Q82244(C2xQ8).32(C2xC14)448,1361
(C2×Q8).33(C2×C14) = C14×C4.10D4φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).33(C2xC14)448,820
(C2×Q8).34(C2×C14) = C7×M4(2).8C22φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q81124(C2xQ8).34(C2xC14)448,821
(C2×Q8).35(C2×C14) = C14×Q8⋊C4φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8448(C2xQ8).35(C2xC14)448,823
(C2×Q8).36(C2×C14) = C7×C23.24D4φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).36(C2xC14)448,824
(C2×Q8).37(C2×C14) = C7×C23.36D4φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).37(C2xC14)448,825
(C2×Q8).38(C2×C14) = C7×C23.38D4φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).38(C2xC14)448,827
(C2×Q8).39(C2×C14) = SD16×C28φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).39(C2xC14)448,846
(C2×Q8).40(C2×C14) = Q16×C28φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8448(C2xQ8).40(C2xC14)448,847
(C2×Q8).41(C2×C14) = C7×SD16⋊C4φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).41(C2xC14)448,848
(C2×Q8).42(C2×C14) = C7×Q16⋊C4φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8448(C2xQ8).42(C2xC14)448,849
(C2×Q8).43(C2×C14) = C7×Q8⋊D4φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).43(C2xC14)448,856
(C2×Q8).44(C2×C14) = C7×D4⋊D4φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).44(C2xC14)448,857
(C2×Q8).45(C2×C14) = C7×C22⋊Q16φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).45(C2xC14)448,859
(C2×Q8).46(C2×C14) = C7×D4.7D4φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).46(C2xC14)448,860
(C2×Q8).47(C2×C14) = C7×C4⋊SD16φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).47(C2xC14)448,868
(C2×Q8).48(C2×C14) = C7×C42Q16φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8448(C2xQ8).48(C2xC14)448,870
(C2×Q8).49(C2×C14) = C7×Q8.D4φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).49(C2xC14)448,872
(C2×Q8).50(C2×C14) = C7×Q8⋊Q8φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8448(C2xQ8).50(C2xC14)448,883
(C2×Q8).51(C2×C14) = C7×C4.Q16φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8448(C2xQ8).51(C2xC14)448,885
(C2×Q8).52(C2×C14) = C7×Q8.Q8φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8448(C2xQ8).52(C2xC14)448,887
(C2×Q8).53(C2×C14) = C7×C23.36C23φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).53(C2xC14)448,1312
(C2×Q8).54(C2×C14) = C14×C4⋊Q8φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8448(C2xQ8).54(C2xC14)448,1314
(C2×Q8).55(C2×C14) = C7×C22.26C24φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).55(C2xC14)448,1315
(C2×Q8).56(C2×C14) = C7×C23.37C23φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).56(C2xC14)448,1316
(C2×Q8).57(C2×C14) = C7×C23.38C23φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).57(C2xC14)448,1319
(C2×Q8).58(C2×C14) = C7×C22.31C24φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).58(C2xC14)448,1320
(C2×Q8).59(C2×C14) = C7×C22.35C24φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).59(C2xC14)448,1324
(C2×Q8).60(C2×C14) = C7×D46D4φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).60(C2xC14)448,1330
(C2×Q8).61(C2×C14) = C7×Q85D4φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).61(C2xC14)448,1331
(C2×Q8).62(C2×C14) = C7×D4×Q8φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).62(C2xC14)448,1332
(C2×Q8).63(C2×C14) = C7×C22.46C24φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).63(C2xC14)448,1335
(C2×Q8).64(C2×C14) = C7×D43Q8φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).64(C2xC14)448,1337
(C2×Q8).65(C2×C14) = C7×C22.50C24φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).65(C2xC14)448,1339
(C2×Q8).66(C2×C14) = C7×Q83Q8φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8448(C2xQ8).66(C2xC14)448,1340
(C2×Q8).67(C2×C14) = C7×C22.53C24φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).67(C2xC14)448,1342
(C2×Q8).68(C2×C14) = Q16×C2×C14φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8448(C2xQ8).68(C2xC14)448,1354
(C2×Q8).69(C2×C14) = C14×C4○D8φ: C2×C14/C14C2 ⊆ Out C2×Q8224(C2xQ8).69(C2xC14)448,1355
(C2×Q8).70(C2×C14) = Q8×C2×C28φ: trivial image448(C2xQ8).70(C2xC14)448,1299
(C2×Q8).71(C2×C14) = C4○D4×C28φ: trivial image224(C2xQ8).71(C2xC14)448,1300
(C2×Q8).72(C2×C14) = C7×C23.32C23φ: trivial image224(C2xQ8).72(C2xC14)448,1302
(C2×Q8).73(C2×C14) = C7×C23.33C23φ: trivial image224(C2xQ8).73(C2xC14)448,1303
(C2×Q8).74(C2×C14) = C7×Q86D4φ: trivial image224(C2xQ8).74(C2xC14)448,1333

׿
×
𝔽