Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2×A4⋊C4 and Q=C2

Direct product G=N×Q with N=C2×A4⋊C4 and Q=C2
dρLabelID
C22×A4⋊C448C2^2xA4:C4192,1487

Semidirect products G=N:Q with N=C2×A4⋊C4 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×A4⋊C4)⋊1C2 = C24.5D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×A4⋊C424(C2xA4:C4):1C2192,972
(C2×A4⋊C4)⋊2C2 = C25.S3φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×A4⋊C424(C2xA4:C4):2C2192,991
(C2×A4⋊C4)⋊3C2 = D42S4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×A4⋊C4246(C2xA4:C4):3C2192,1473
(C2×A4⋊C4)⋊4C2 = C2×A4⋊D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×A4⋊C424(C2xA4:C4):4C2192,1488
(C2×A4⋊C4)⋊5C2 = C2×C4×S4φ: trivial image24(C2xA4:C4):5C2192,1469

Non-split extensions G=N.Q with N=C2×A4⋊C4 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×A4⋊C4).1C2 = C24.3D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×A4⋊C448(C2xA4:C4).1C2192,970
(C2×A4⋊C4).2C2 = C24.4D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×A4⋊C448(C2xA4:C4).2C2192,971
(C2×A4⋊C4).3C2 = C2×A4⋊Q8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×A4⋊C448(C2xA4:C4).3C2192,1468
(C2×A4⋊C4).4C2 = C4×A4⋊C4φ: trivial image48(C2xA4:C4).4C2192,969

׿
×
𝔽