Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2×C9⋊S3 and Q=C2

Direct product G=N×Q with N=C2×C9⋊S3 and Q=C2
dρLabelID
C22×C9⋊S3108C2^2xC9:S3216,112

Semidirect products G=N:Q with N=C2×C9⋊S3 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×C9⋊S3)⋊1C2 = C3⋊D36φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C9⋊S3364+(C2xC9:S3):1C2216,29
(C2×C9⋊S3)⋊2C2 = C9⋊D12φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C9⋊S3364+(C2xC9:S3):2C2216,32
(C2×C9⋊S3)⋊3C2 = C36⋊S3φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C9⋊S3108(C2xC9:S3):3C2216,65
(C2×C9⋊S3)⋊4C2 = C6.D18φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C9⋊S3108(C2xC9:S3):4C2216,70
(C2×C9⋊S3)⋊5C2 = C2×S3×D9φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C9⋊S3364+(C2xC9:S3):5C2216,101

Non-split extensions G=N.Q with N=C2×C9⋊S3 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×C9⋊S3).C2 = C18.D6φ: C2/C1C2 ⊆ Out C2×C9⋊S3364+(C2xC9:S3).C2216,28
(C2×C9⋊S3).2C2 = C4×C9⋊S3φ: trivial image108(C2xC9:S3).2C2216,64

׿
×
𝔽