Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2×Q8 and Q=C3×C6

Direct product G=N×Q with N=C2×Q8 and Q=C3×C6
dρLabelID
Q8×C62288Q8xC6^2288,1020

Semidirect products G=N:Q with N=C2×Q8 and Q=C3×C6
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×Q8)⋊(C3×C6) = C3×D4.A4φ: C3×C6/C3C6 ⊆ Out C2×Q8484(C2xQ8):(C3xC6)288,985
(C2×Q8)⋊2(C3×C6) = C2×C6×SL2(𝔽3)φ: C3×C6/C6C3 ⊆ Out C2×Q896(C2xQ8):2(C3xC6)288,981
(C2×Q8)⋊3(C3×C6) = C32×C22⋊Q8φ: C3×C6/C32C2 ⊆ Out C2×Q8144(C2xQ8):3(C3xC6)288,819
(C2×Q8)⋊4(C3×C6) = C32×C4.4D4φ: C3×C6/C32C2 ⊆ Out C2×Q8144(C2xQ8):4(C3xC6)288,821
(C2×Q8)⋊5(C3×C6) = SD16×C3×C6φ: C3×C6/C32C2 ⊆ Out C2×Q8144(C2xQ8):5(C3xC6)288,830
(C2×Q8)⋊6(C3×C6) = C32×C8.C22φ: C3×C6/C32C2 ⊆ Out C2×Q8144(C2xQ8):6(C3xC6)288,834
(C2×Q8)⋊7(C3×C6) = C32×2- 1+4φ: C3×C6/C32C2 ⊆ Out C2×Q8144(C2xQ8):7(C3xC6)288,1023
(C2×Q8)⋊8(C3×C6) = C4○D4×C3×C6φ: trivial image144(C2xQ8):8(C3xC6)288,1021

Non-split extensions G=N.Q with N=C2×Q8 and Q=C3×C6
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×Q8).1(C3×C6) = C12×SL2(𝔽3)φ: C3×C6/C6C3 ⊆ Out C2×Q896(C2xQ8).1(C3xC6)288,633
(C2×Q8).2(C3×C6) = C6×C4.A4φ: C3×C6/C6C3 ⊆ Out C2×Q896(C2xQ8).2(C3xC6)288,983
(C2×Q8).3(C3×C6) = C32×C4.10D4φ: C3×C6/C32C2 ⊆ Out C2×Q8144(C2xQ8).3(C3xC6)288,319
(C2×Q8).4(C3×C6) = C32×Q8⋊C4φ: C3×C6/C32C2 ⊆ Out C2×Q8288(C2xQ8).4(C3xC6)288,321
(C2×Q8).5(C3×C6) = C32×C4⋊Q8φ: C3×C6/C32C2 ⊆ Out C2×Q8288(C2xQ8).5(C3xC6)288,825
(C2×Q8).6(C3×C6) = Q16×C3×C6φ: C3×C6/C32C2 ⊆ Out C2×Q8288(C2xQ8).6(C3xC6)288,831
(C2×Q8).7(C3×C6) = Q8×C3×C12φ: trivial image288(C2xQ8).7(C3xC6)288,816

׿
×
𝔽