Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C3 and Q=C3×C4≀C2

Direct product G=N×Q with N=C3 and Q=C3×C4≀C2
dρLabelID
C32×C4≀C272C3^2xC4wrC2288,322

Semidirect products G=N:Q with N=C3 and Q=C3×C4≀C2
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C31(C3×C4≀C2) = C3×C424S3φ: C3×C4≀C2/C4×C12C2 ⊆ Aut C3242C3:1(C3xC4wrC2)288,239
C32(C3×C4≀C2) = C3×D12⋊C4φ: C3×C4≀C2/C3×M4(2)C2 ⊆ Aut C3484C3:2(C3xC4wrC2)288,259
C33(C3×C4≀C2) = C3×Q83Dic3φ: C3×C4≀C2/C3×C4○D4C2 ⊆ Aut C3484C3:3(C3xC4wrC2)288,271

Non-split extensions G=N.Q with N=C3 and Q=C3×C4≀C2
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C3.(C3×C4≀C2) = C9×C4≀C2central extension (φ=1)722C3.(C3xC4wrC2)288,54

׿
×
𝔽