Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C3 and Q=C3×C4⋊D4

Direct product G=N×Q with N=C3 and Q=C3×C4⋊D4
dρLabelID
C32×C4⋊D4144C3^2xC4:D4288,818

Semidirect products G=N:Q with N=C3 and Q=C3×C4⋊D4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C31(C3×C4⋊D4) = C3×Dic3⋊D4φ: C3×C4⋊D4/C3×C22⋊C4C2 ⊆ Aut C348C3:1(C3xC4:D4)288,655
C32(C3×C4⋊D4) = C3×C12⋊D4φ: C3×C4⋊D4/C3×C4⋊C4C2 ⊆ Aut C396C3:2(C3xC4:D4)288,666
C33(C3×C4⋊D4) = C3×C127D4φ: C3×C4⋊D4/C22×C12C2 ⊆ Aut C348C3:3(C3xC4:D4)288,701
C34(C3×C4⋊D4) = C3×D63D4φ: C3×C4⋊D4/C6×D4C2 ⊆ Aut C348C3:4(C3xC4:D4)288,709
C35(C3×C4⋊D4) = C3×C23.14D6φ: C3×C4⋊D4/C6×D4C2 ⊆ Aut C348C3:5(C3xC4:D4)288,710

Non-split extensions G=N.Q with N=C3 and Q=C3×C4⋊D4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C3.(C3×C4⋊D4) = C9×C4⋊D4central extension (φ=1)144C3.(C3xC4:D4)288,171

׿
×
𝔽