Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C3 and Q=C3×C41D4

Direct product G=N×Q with N=C3 and Q=C3×C41D4
dρLabelID
C32×C41D4144C3^2xC4:1D4288,824

Semidirect products G=N:Q with N=C3 and Q=C3×C41D4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C31(C3×C41D4) = C3×C4⋊D12φ: C3×C41D4/C4×C12C2 ⊆ Aut C396C3:1(C3xC4:1D4)288,645
C32(C3×C41D4) = C3×C123D4φ: C3×C41D4/C6×D4C2 ⊆ Aut C348C3:2(C3xC4:1D4)288,711

Non-split extensions G=N.Q with N=C3 and Q=C3×C41D4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C3.(C3×C41D4) = C9×C41D4central extension (φ=1)144C3.(C3xC4:1D4)288,177

׿
×
𝔽