Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2 and Q=C10×C4○D4

Direct product G=N×Q with N=C2 and Q=C10×C4○D4
dρLabelID
C4○D4×C2×C10160C4oD4xC2xC10320,1631


Non-split extensions G=N.Q with N=C2 and Q=C10×C4○D4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C2.1(C10×C4○D4) = C10×C42⋊C2central extension (φ=1)160C2.1(C10xC4oD4)320,1516
C2.2(C10×C4○D4) = D4×C2×C20central extension (φ=1)160C2.2(C10xC4oD4)320,1517
C2.3(C10×C4○D4) = Q8×C2×C20central extension (φ=1)320C2.3(C10xC4oD4)320,1518
C2.4(C10×C4○D4) = C4○D4×C20central extension (φ=1)160C2.4(C10xC4oD4)320,1519
C2.5(C10×C4○D4) = C10×C4⋊D4central stem extension (φ=1)160C2.5(C10xC4oD4)320,1524
C2.6(C10×C4○D4) = C10×C22⋊Q8central stem extension (φ=1)160C2.6(C10xC4oD4)320,1525
C2.7(C10×C4○D4) = C10×C22.D4central stem extension (φ=1)160C2.7(C10xC4oD4)320,1526
C2.8(C10×C4○D4) = C5×C22.19C24central stem extension (φ=1)80C2.8(C10xC4oD4)320,1527
C2.9(C10×C4○D4) = C10×C4.4D4central stem extension (φ=1)160C2.9(C10xC4oD4)320,1528
C2.10(C10×C4○D4) = C10×C42.C2central stem extension (φ=1)320C2.10(C10xC4oD4)320,1529
C2.11(C10×C4○D4) = C10×C422C2central stem extension (φ=1)160C2.11(C10xC4oD4)320,1530
C2.12(C10×C4○D4) = C5×C23.36C23central stem extension (φ=1)160C2.12(C10xC4oD4)320,1531
C2.13(C10×C4○D4) = C5×C22.26C24central stem extension (φ=1)160C2.13(C10xC4oD4)320,1534
C2.14(C10×C4○D4) = C5×C23.37C23central stem extension (φ=1)160C2.14(C10xC4oD4)320,1535
C2.15(C10×C4○D4) = C5×C22.32C24central stem extension (φ=1)80C2.15(C10xC4oD4)320,1540
C2.16(C10×C4○D4) = C5×C22.33C24central stem extension (φ=1)160C2.16(C10xC4oD4)320,1541
C2.17(C10×C4○D4) = C5×C22.34C24central stem extension (φ=1)160C2.17(C10xC4oD4)320,1542
C2.18(C10×C4○D4) = C5×C22.35C24central stem extension (φ=1)160C2.18(C10xC4oD4)320,1543
C2.19(C10×C4○D4) = C5×C22.36C24central stem extension (φ=1)160C2.19(C10xC4oD4)320,1544
C2.20(C10×C4○D4) = C5×D45D4central stem extension (φ=1)80C2.20(C10xC4oD4)320,1548
C2.21(C10×C4○D4) = C5×D46D4central stem extension (φ=1)160C2.21(C10xC4oD4)320,1549
C2.22(C10×C4○D4) = C5×Q85D4central stem extension (φ=1)160C2.22(C10xC4oD4)320,1550
C2.23(C10×C4○D4) = C5×Q86D4central stem extension (φ=1)160C2.23(C10xC4oD4)320,1552
C2.24(C10×C4○D4) = C5×C22.45C24central stem extension (φ=1)80C2.24(C10xC4oD4)320,1553
C2.25(C10×C4○D4) = C5×C22.46C24central stem extension (φ=1)160C2.25(C10xC4oD4)320,1554
C2.26(C10×C4○D4) = C5×C22.47C24central stem extension (φ=1)160C2.26(C10xC4oD4)320,1555
C2.27(C10×C4○D4) = C5×D43Q8central stem extension (φ=1)160C2.27(C10xC4oD4)320,1556
C2.28(C10×C4○D4) = C5×C22.49C24central stem extension (φ=1)160C2.28(C10xC4oD4)320,1557
C2.29(C10×C4○D4) = C5×C22.50C24central stem extension (φ=1)160C2.29(C10xC4oD4)320,1558
C2.30(C10×C4○D4) = C5×Q83Q8central stem extension (φ=1)320C2.30(C10xC4oD4)320,1559
C2.31(C10×C4○D4) = C5×C22.53C24central stem extension (φ=1)160C2.31(C10xC4oD4)320,1561

׿
×
𝔽