Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C5 and Q=C5×C4○D4

Direct product G=N×Q with N=C5 and Q=C5×C4○D4
dρLabelID
C4○D4×C52200C4oD4xC5^2400,204

Semidirect products G=N:Q with N=C5 and Q=C5×C4○D4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C51(C5×C4○D4) = C5×C4○D20φ: C5×C4○D4/C2×C20C2 ⊆ Aut C5402C5:1(C5xC4oD4)400,184
C52(C5×C4○D4) = C5×D42D5φ: C5×C4○D4/C5×D4C2 ⊆ Aut C5404C5:2(C5xC4oD4)400,186
C53(C5×C4○D4) = C5×Q82D5φ: C5×C4○D4/C5×Q8C2 ⊆ Aut C5804C5:3(C5xC4oD4)400,188

Non-split extensions G=N.Q with N=C5 and Q=C5×C4○D4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
C5.(C5×C4○D4) = C4○D4×C25central extension (φ=1)2002C5.(C5xC4oD4)400,48

׿
×
𝔽